Gaz ve Enerji

İş Alanımız

Tüm enerji değer zinciri için tamamen entegre çözümler

Merkezi Houston, Teksas'ta bulunan Siemens Gaz ve Enerji petrol ve gaz üretimi, enerji üretimi ve iletiminden oluşan enerji değer zincirinde tam entegre ürünler, çözümler ve hizmetler sağlayabilen dünya üzerindeki tek şirkettir.

Ne yapıyoruz?

Siemens Gaz ve Enerji, müşterilerinin hem günümüzde hem de gelecekte, dünyanın enerjiyle ilgili en acil sorunları arasında yönünü tayin etmesine yardımcı olmaya odaklanmıştır. Sunduğu temel hizmetler arasında fosil yakıtlardan elde edilen enerjiyi daha çevre dostu hale getirecek ürünler, çözümler ve hizmetler sağlamak; merkezi olmayan ve esnek enerji çözümleri sunmak; şebekenin karmaşıklığını yönetebilmek; eskimekte olan varlıkların iyileştirilmesi ve risklerinin azaltılması; ve şebeke ölçekli bataryalar ve Power-to-X teknolojileri gibi depolama teknolojileri aracılığıyla arz ve talebin bağlantılı hale getirilmesi sayılabilir. Siemens Gaz ve Enerji’nin müşteri portföyünde petrol ve gaz şirketleri, kamu hizmeti veren kuruluşlar, bağımsız enerji üreticileri, mühendislik, tedarik ve inşaat hizmeti veren şirketler (EPC'ler), iletim sistemi operatörleri ve madencilik ve kimya gibi sektörlerde faaliyet gösteren sanayi şirketleri bulunmaktadır. Gaz ve Enerji aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

  • Petrolün ve gazın çıkarılması ve üretiminde yatırımdaki faaliyet giderlerinin ve sermaye yatırımlarının maksimize edilmesine sebep olan yukarı akış, orta akış ve aşağı akışa yönelik çözümler sunarken çevresel etkileri de en aza indirmek. Portföyümüzde gaz sıkıştırma ve enjeksiyon, boru hattı sıkıştırma ve enerji üretimi ve dağıtımı için yenilikçi teknolojiler bulunmaktadır.
  • Gaz ve buhar türbinleri, jeneratörler, türbin paketleri gibi enerji üretimine yönelik ürünler ve merkezi olmayan, endüstriyel ve çok dayanıklı enerji santralleri ve hızlı enerji çözümleri için müşteriye özel OEM enerji santrali çözümleri. Bu ürünler ve çözümler ciroyu arttırmak, maliyetleri düşürmek ve böylece karlılığı arttırmak suretiyle kamu hizmeti veren kuruluşlar ile endüstriyel kullanıcıların başarılı olmasına katkı sağlarlar. Müşteriye önerilebilecek çözümler, isteğe bağlı olarak, bileşenlerle başlayıp güç aktarma sistemlerine ve anahtar teslimi çözümlere kadar değişen bir yelpaze içinde çeşitlilik gösterebilir.
  • Elektrik enerjisinin güvenilir biçimde iletimi ve dağıtımı için ürünler, sistemler, çözümler ve hizmetler. Teklif edebileceğimiz ürünler arasında alçak gerilim ve dağıtım gücü şebekesi seviyesi ve yüksek gerilim iletim sistemleri için muhtelif tesis ve sistemler de bulunmaktadır.
  • Varlık performansını arttırmaya yönelik, alanında uzmanlaşmış fabrika veya saha servis desteğine sahip kapsamlı bir servis ağı. Servis portföyümüz; büyük ölçekli ve endüstriyel enerji santrallerindeki gaz, buhar ve rüzgâr türbinleri ile jeneratörlerin yanı sıra petrol ve gaz endüstrisinde yer alan kompresörler gibi bileşenlerin bakım, onarım, değişim, modernizasyon ve versiyon değişikliklerini kapsamaktadır.
  • Proaktif çözümlerin geliştirilmesinden münferit türbinlerde ve ayrıca tüm filoda gerçekleştirilen veri analizine kadar uzanan ve enerji maliyetini düşüren uzaktan izleme ve teşhis yöntemleri.
  • Sadece ürünler açısından değil, aynı zamanda çözümler ve hizmetler (dijital dahil) ve proje finansmanı dahil her alanda proje yürütme ve tamamlamaya dönük yeterlilik

Bir bakışta

Gaz ve Enerji, Enerjide şu şekilde fark yaratıyor: Müşterilerin, doğal kaynaklarımızdan en iyi şekilde yararlanabilmesi için petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmak, atık gazı tutarak enerjiye dönüştürmek, enerjinin bulunmadığı yerlere enerjiyi götürmek, uzak mesafedeki rüzgar santrallerinde üretilen enerjiyi enerji ihtiyacı bulunan yerlere iletmek, ve uzakta bulunan enerji santrallerini çalışır durumda tutabilmek için uzaktan müdahaleye imkan veren dijital teknolojileri kullanmak.
Bolivya'ya enerji sağlamak
Referans

Bolivya'ya enerji sağlamak

İnsanlara el birliğiyle enerji getirmek. Ende Andina, Bolivya'daki enerji nakil hatlarına bir gigawatt’tan fazla ekstra enerji sağlamak için üç termik santraline Siemens markalı gaz türbinlerini ve lojistik bileşenleri kullanarak ekleme yapıyor.


Bolivya ve Siemens'in, ülkenin artan nüfusu ve gelişmekte olan ekonomisi için elektrik enerjisine erişimi nasıl geliştirdiği hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sorular ve Cevaplar

Sorular ve Cevaplar

Gaz ve Enerji başlığı altındaki alt dallarla (Petrol ve Gaz, Merkezi Enerji Üretimi, İletim ve Enerji Üretimi) ilgili olarak:

  • Endüstriyel kontrollerin ve akıllı sensörlerin geliştirilmesi ve bunlarla ilgili ürünler Akıllı Altyapı’daki meslektaşlarımızın kontrolündedir. Gaz & Enerji, müşteri ihtiyaçlarımız için ölçü ve kontrol portföyümüzü daha da geliştirmek üzere gereksinimleri belirliyor ve Ar&Ge'yi finanse ediyor.
  •  Gaz & Enerji, müşterilerimizin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sonraki adımı atmak için enerji santrali kontrol sistemlerini gözden geçiriyor. Bu, buluttaki Edge veya DCS gibi konuları içeriyor.

  •  Gaz & Enerji, müşterilerimizin dijitalleşmenin değerini kavramalarını sağlamak için ürünlerimizin, çözümlerimizin (örn. Sensformer) ve kurulu varlık tabanımızın bağlantı kurma ve matematiksel analiz özelliklerini geliştirmeye devam edecektir.
  •  Sorunsuz bir şekilde entegre olmuş çözümler sağlamak ve ek olarak algıya dayalı ve analitik yeteneklerimizi geliştirmek için değişik özelliklere ve ortaklıklara yatırım yapıyoruz.

Enerji değer zinciri, eskiden petrol ve gaz çıkarımı ile başlayıp enerji tüketimi ile bitecek şekilde doğrusal bir çizgi izliyordu. Günümüzde küresel toplum, enerji sektöründe daha fazla karşılıklı bağımlılık ve karmaşıklık içeren çok farklı bir gelecek fikriyle karşı karşıya. Enerji sanayii dijital ve teknolojik bir devrimin yardımıyla dönüşüme uğrayarak bizi daha karmaşık, çok yönlü ve merkezi olmayan sistemlere doğru götürüyor. Mevcut iş modelleri de bozuluyor ve geleneksel enerji değer zincirleri yeniden düzenleniyor. Sonuçta ortaya bu sistemde artık tüm değer zincirini kapsayan entegre enerji ekosistemleri gerekecektir. Yani üretim, iletim, dağıtım ve tüketim tarafında hem geleneksel hem de yeni unsurların birbirleriyle kesintisiz olarak bütünleşmesi sağlanarak her iki grubun potansiyelinden sonuna kadar faydalanmanın yolu açılacak. Bu karmaşıklığı idare edebilmek, gelecekteki yeni tip enerjiyi şekillendirme konusunda üstesinden gelinmesi gereken asıl sorunu oluşturmaktadır.

Portföyümüz ve bulunduğumuz konumlar 1 Nisan'dan sonra değişmeden kalacaktır. Güçlü yönlerimize dayanarak, müşterilerimizin karşısına çıkan zorlukları daha iyi saptayabilmek için portföyümüzü ve kapsama alanımızı geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Yeni yapının servis sözleşmeleriniz üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Tüm iletişim noktaları aynı kalacak ve biz de birinci sınıf bir hizmet sunmaya devam edeceğiz.

Siemens ve yeni GP organizasyonu piyasada oluşan değişikliklerin saptamasını yaptı ve yalnızca tepki vermekle kalmadı, şimdi de PDI Business (Proje Geliştirme ve Yatırım) üzerinden, tamamen entegre bir geliştirme ve yatırım yaklaşımıyla piyasayı peşinden sürüklüyor. Bu yaklaşımda, sadece enerji projelerine çok erken bir aşamada yatırım yaparak pazar payını güvence altına almak ve ortalamanın üzerinde bir kâr elde etmekle kalmıyoruz, aynı zamanda Siemens'in Özkaynak Finansmanından Yapılandırılmış Borçlanma Ürünlerine, Finansal Kiralamadan Kiralama Çözümlerine kadar uzanan finansman olanaklarından da sonuna kadar yararlanmış oluyoruz.

Yenilenebilir enerji zararlı emisyonları azaltmak için önerilen çözümlerin önemli bir parçasıdır. Hidrokarbonlar, enerji arzını sağlama almak için öngörülebilir gelecekte her zaman gerekli bir unsur olacaktır. Bu bağlamda Gaz & Enerji petrol ve gaza dayalı faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltmak için çözümler geliştiriyor. Ayrıca, kömüre daha çevre dostu bir alternatif teşkil eden doğal gazı, doğal gazın enerji kaynağı olarak kullanılabileceği hedef pazarlara taşımak için kritik önemdeki nakil altyapısını (yani boru hattı ve LNG) inşa ediyor. Dahası Gaz & Enerji, iletim portföyümüzle güvenli, temiz ve uygun fiyatlı enerjiyi destekliyor. Ek olarak Gaz & Enerji, alt dallar ve hibritler için gelecekteki enerji sistemlerinde kullanılacak çözümlerimizin önemli bir parçasını oluşturacak olan Dağıtık Enerji Sistemleri çözümleri geliştiriyor. Ve son olarak, Gaz & Enerji, şebekelerin yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan gelen enerjiyi kullanabilmesini sağlayacak teknolojiler geliştiriyor.

İletişim

Gaz ve Enerji

Siemens Gaz ve Enerji’nin ürünleri ve çözümleri ve bunların size nasıl destek olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.