Politikalarımız

Temel değerlerini “Sorumlu”, “Mükemmel” ve “Yenilikçi” olarak tanımlamış, Elektrifikasyon, Otomasyon ve Dijitalizasyon büyüme alanlarına odaklanan, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak aşağıdaki prensiplere bağlılığımızı taahhüt ederiz:

 • Müşterilerimizin ve ilgili tarafların gereksinim ve beklentilerini gözeterek, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini güvence altına almak
 • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara, regülasyon ve standartlara uyumlu, sürdürülebilir ve güvenli ürün, çözüm ve hizmetleri sunmak
 • İlgili risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmayı hedeflemek
 • Uzun vadeli iş ortağı olarak gördüğümüz tedarikçilerimizle işbirliğimizi etik kurallar çerçevesinde karşılıklı güven ve kazanca dayalı olarak gerçekleştirmek
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek, katılımlarını sağlayarak yetkilendirmek ve sürekli gelişimlerini desteklemek

Tüm süreçlerde etik, proaktif, yalın, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarımızla kalite ve sürekli iyileştirme bilincini sistematik bir şekilde sağlayarak, stratejik prensiplerimizin gereklerini değerlerimize uygun olarak yerine getirmek Siemens San. ve Tic. A.Ş. çalışanları olarak hepimizin ortak hedefi ve görevidir.

 

Hüseyin GELİS

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Sosyal sorumluluklarının farkında, ülke ekonomisine katkıda bulunan bir kuruluş olarak;

 • Siemens AG genel kurallarına, Sağlık, Emniyet ve Çevre prensip ve programlarına, ulusal / uluslararası mevzuata ve diğer ilgili anlaşmalara uygun faaliyetlerde bulunmayı,
 • Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayarak, çalışan performansını, motivasyonunu artırmayı, sağlık bozulmalarını, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 • Çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin tüm faaliyetlerimizde emniyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde çalışmaları için yetkin, eğitimli ve donanımlı olmalarını sağlamayı,
 • Kazaya veya çevre kirlenmesine neden olabilecek potansiyel tehlikeleri önceden belirleyerek, risklere karşı gerekli önlemleri almayı,
 • Ürün, çözüm ve faaliyetlerimizi sürekli gelişme ve iyileştirme prensibini esas alarak çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaracak şekilde planlamayı, uygulamayı, geliştirmeyi ve gerektiğinde müşterilerimiz ile paylaşmayı,
 • Sürdürülebilir gelişmemizin bir göstergesi olarak, ürünün tasarımından başlayarak, yaşam ömrünün sonuna kadar ve sonrasında, çevre kirliliğini azaltmayı, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
 • Sağlık, Emniyet, Çevre konularında paydaşlarımızla sorumlu, uyumlu ve açık bir şekilde iletişim ve iş birliği kurarak yönetim sistemi performansını artırmayı ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

Sağlık, Emniyet, Çevre Yönetim Sistemi hedeflerimizi bu prensipleri göz önünde bulundurarak belirlemeyi, uygulamayı ve takip etmeyi tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz.

Sertifikalarımız