Araştırma konuları

Ortaklarımızla birlikte geleceği şekillendirme arzusundan ilham alıyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimiz en son teknolojiye uygun ve sürdürülebilir müşteri çözümleri geliştirmeye yönelik. Mevcut araştırma konularımız hakkında daha fazla bilgi edinin.
Şirketin Temel Teknolojileri

Odaklandığımız konular

Siemens, Şirketin Temel Teknolojileri olarak adlandırılan birçok önemli teknoloji ve inovasyon alanının en ileri safhasında yer almak istiyor. Aslında, Şirketin Temel Teknolojilerinin Siemens’in ve müşterilerinin uzun vadeli başarısı için kritik önemde olduğu daha önce tespit edilmişti. Dahası bu teknolojiler, Siemens’in Bölümlerinde yapılan işlerle de paralellik gösteriyorlar -yani bir Şirketin Temel Teknolojileri neredeyse her Bölüm için bir anlam ifade ediyor. Şirketin cari mali yılında Ar-Ge harcamalarının yaklaşık 500 milyon Euro’luk kısmı Şirketin Temel Teknolojileri için ayrılmıştır. Şirketin Temel Teknolojileri için gereken uzmanlık, Siemens’in merkezi Ar-Ge biriminde ve her bir iş biriminde bulunuyor. Bu şekilde, şirketin Ar-Ge için gösterdiği çabalar toplanıp bir araya getiriliyor.