yasemin yücel

Yasemin Yücel

ile Siemens'te çalışmaya başlayanları nelerin beklediğini ve Siemens'in mühendislere yönelik uygulamalarını konuştuk.
Bu, sizin hikayeniz olabilir!

Hayalinizdeki işi bulun

Siemens'e yeni başlayacak bir çalışan, Siemens'te nelerle karşılaşır?

 

Siemens'e girdiğiniz anda size hem bir aile gibi kucak açan ve hem de kuralları net belirlenmiş kurumsal bir firmada olduğunuzu hissedersiniz.

 

Yeni Siemensliler için dijital oryantasyon aracımız “Bilge”, MS Teams üzerinden yeni işe başlayan çalışma arkadaşlarımıza birinci günlerinde ulaşır ve takip eden iki ay boyunca bilgi paylaşımına devam eder. Bu iletişim ile Siemens Türkiye hakkında genel bilgiler, şirket kültürümüz gibi bir çok alanda bilgi paylaşımı yapılır, karşılama videoları, İSG politikaları, İnsan ve Organizasyon faaliyetleri, şirket birimlerimiz, iletişim kanallarımız gibi tüm detaylı uygulamalarımız hakkında bilgi verilir.

Ayrıca, işe yeni başlayan her çalışma arkadaşımızın yöneticisi, adaptasyon sürecinde destek olmak için bölüm içinden bir Buddy tanımlar. Buddy, yeni çalışma arkadaşımızın işe adaptasyonundan sorumlu olur. 

 

Yeni bir çalışanı, genç çalışanlarımızın renklendirdiği, kadın-erkek oranının da giderek eşitlendiği ödüllü yeşil bir kampüs, kafeterya, spor salonu vb. bir çok olanaklarımız ile keyifli bir çalışma ortamı bekler.

Siemens'te mühendislerin gelişimine yönelik ne gibi çalışmalar yapılıyor? Kadın mühendisler için yapılan farklı çalışmalar var mı?

 

2014 yılında, mühendislik mükemmelliğini elde etmek, etkin bilgi paylaşımı sağlamak, mühendislik çalışanlarının memnuniyetine katkıda bulunmak ve mühendislik alanında katkısını topluma katkı yapmak amacı ile Siemens Türkiye Mühendislik Kurulu kuruldu.

 

Kurul genel olarak,

  • Mühendislerimizin gelişimi için düzenli yurtiçi-yurtdışı teknik eğitimler, projeleri yerinde görmelerini sağlayan ve çeşitli enerji santrallerinin ve endüstriyel tesislerin incelenmesini sağlayan teknik geziler düzenlemekte,
  • Farklı alanlarda hizmet gören mühendislik gruplarının ortak bir anlayışla ve iş birliği içinde çalışmasını sağlayıp, sürdürecekleri platformu oluşturmakta,
  • Şirket içerisindeki çalışanların yetkinliklerini arttırmak ve şirket içi iletişimi geliştirmek için başlattığı Teknik Mentorluk Programı'nın gelişimini ve neticeleri yakından izlemekte,
  • Siemens dahilinde gerçekleştirilen online eğitimlere, üniversitelerde seminerler, kariyer günlerine katılım, mühendis odaları aracılığıyla gerçekleştirilen webinar'lar gibi önemli etkinlikler düzenlemektedir.
  • Yukarıda açıklanan süreçlerde, kadın mühendislerimize pozitif ayrımcılık yapıldığını özellikle belirtmek isterim.

Kadın mühendislerimizin sayısı ve kariyer gelişimleri mühendislik kurulumuz tarafından da yakından takip edilmektedir.

Ayrıca kadın mühendisler konusunda Siemens Çeşitlilik Kulübü ile ortak çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 

Bir diğer amacımız da, dahil olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri ile özellikle kişisel özellikleri uygun olan kız öğrencilerin, üniversite seçimleri sırasında tercihlerini mühendislik alanında yapmalarını teşvik etmek ve bu sayede Türkiye'deki kadın mühendislerin sayısının artmasına katkıda bulunmaktır.

Siemens'te uzmanlıklara ve profesyonel gelişime olan yaklaşım genel olarak nasıl?

 

Mühendislik Uzmanlık Kariyer sistemi ile mühendislerimiz Senior ve Lead olarak sertifikalanmaktadır. Bu sertifikalara sahip olmak için de ilgili uzmanlık alanlarında düzenli yurtiçi ve yurtdışı eğitim almak- vermek, teknoloji ve literatür takibi gerekmektedir. Amacımız uzmanlıkların sürdürülebilir olması, kuşaklararası bilgi paylaşımı ve mevcut bilgiyi sürekli bir üst seviyeye ulaştırmaktır. Inovatif fikirlerin üretilmesi ve bölümler arası işbirliği de teşvik edilmektedir.

Siemens'te uyumlu ve mutlu çalışabilecek aday profili nasıl olmalı?

 

Öncelikle yapılacak işe kişisel özellikler açısından uygun olunması gerekmektedir. Öğrenmeye açık olmak, mesleki merak, kararlılık, yüksek konsantrasyon, planlı çalışma anlayışı bu özelliklerden sadece birkaçıdır. Bu durumda teknik eğitimler kadar, alınan kişisel gelişim eğitimleri ve Softskill'lerin geliştirilmesi de önem kazanmaktadır. Eksik noktalarımızı da memnuniyet anketi ile düzenli olarak takip ediyor ve iyileştirici önlemlerimizi alıyoruz. Sonuç olarak dil-din-ırk -cinsiyet ayrımı gözetmeden çalışan mutlu bir aileye dahil olmak isteyen her aday profiline açığız.