Sürdürülebilirlik, şirket değerlerimizi takip ediyor

Sorumlu, mükemmel ve yenilikçi. Sürdürülebilir kalkınmayı Siemens’te, kârlı ve uzun vadeli büyümeye ulaşmanın bir aracı olarak tanımlıyoruz.

Sürdürülebilirliği uygulamak; gelecek nesiller için...

Sürdürülebilirlik girişimlerimiz, Siemens Strateji Programı Vizyonu 2020+'nin başarıyla uygulanmasının temel unsurlarından biri. Sürdürülebilirlik anlayışımızı tamamen şirket değerlerimizi temel alacak şekilde belirledik: Sorumlu, mükemmel ve yenilikçi. Sürdürülebilir kalkınmayı Siemens’te, kârlı ve uzun vadeli büyümeye ulaşmanın bir aracı olarak tanımlıyoruz. Bunu yaparken, Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı, içimizdeki bireyleri, çevreyi ve kârı dengelemek için çaba harcıyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 17 hedefi bizim için son derece gerçekçi ve günlük çalışmalarımızda kesinlikle var olan bir şey. Bu amaçları hangi alanlarda uyguladığımızı keşfedin ve dünya genelinde bunun kanıtı olan çalışmalarımız için filmimizi izleyin. Joe Kaeser'in dediği gibi, "Her şirketin topluma hizmet etmesi gerektiğine ve bunu yapmıyorsa olmaması gerektiğine kuvvetle inanıyorum."

Açık ve net

Sürdürülebilirlik girişimlerimizden başarı hikayeleri

Siemens karbon nötr olma yolunda ilerliyor

Siemens karbon nötr olma yolunda ilerliyor

0 %

Küresel çapta merkezlerimizdeki elektrik tüketiminin %60'ı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanmaktadır

0 %

Karbon nötr programımızın başlamasından bu yana CO2 emisyonlarımız %41 azaldı.

> 20 mil

Enerji verimliliği projelerine yapılan yatırımlar sonucunda 2020'den itibaren yıllık 20 milyon Euro tasarruf amaçlıyoruz.

Siemens, ürünleri ve çözümleri, yaklaşık 200 ülkedeki sorumlu iş uygulamaları, stratejik ortaklıklar ve hedefli topluluk faaliyetleri aracılığıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunmayı taahhüt eder.

How to rapidly increase energy supply and foster social development at the same time?

Enerji arzı nasıl hızla artırılır ve aynı zamanda sosyal kalkınma nasıl teşvik edilir?

Test

 

 

Power-to-X: CO2 içermeyen bir geleceğe giden yol

Power-to-X: CO2 içermeyen bir geleceğe giden yol

Enerjiyi tüm sektörlerde karbondan arındırmak için yenilenebilir enerjinin kullanılması, muazzam çevre ve iş potansiyelinin kilidini açıyor. Yeni yayınlanan bir Siemens makalesi bunu doğruluyor.

Topluma Katkı

Önemli olanları gerçekleştiririz

Dereceler ve Ödüller

Üst düzey taahhütlerimiz

Siemens'in sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdü sayısız, önemli derecelendirme ve sıralamada yaygın olarak tanınmaktadır. Bizim için bu tanınma, sürdürülebilirlik stratejimizin bir tekrarı olmasının yanı sıra, daha da geliştirilmeyi hedeflediğimiz bir standardı temsil eder.
Haberler, etkinlikler ve medya

Yenilikçi, bilgilendirici ve güncel

Siemens Türkiye Twitter'da

Takip edin

İhbar Kanalları

Regülasyonlar ve İhbar Kanalları

İş Davranış Kuralları, şirket içinde, ortaklarımızla ve kamuoyu ile olan ilişkilerimizi yöneten temel ilkeleri ve kuralları içerir. Daima geçerli yasalara uyma gerekliliğini içerir. Siemens, yolsuzluğa, adil rekabet ilkelerinin ihlal edildiğine ve diğer yasa ihlallerine karşı sıfır tolerans gösterir; bunların gerçekleşmesi durumunda ise hızlı hareket ederek gerekli aksiyonları alır. Bu durum dünya genelinde ve Siemens organizasyonun her seviyesinde geçerlidir. Hem iç birimler hem de dış tarafların uyum ihlallerini rapor etmeleri için çeşitli yollar sunuyoruz. "Tell Us" - "Bize Bildirin", Ombudsperson temsilcilerimiz ve Muhasebe Şikayetleri; Siemens çalışanlarının ve dış paydaşların olası ihlallere ilişkin endişelerini gizli ve istenirse isimsiz bir şekilde bildirebilecekleri kanallardır.

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Siemens Sustainability Information 2019

Sürdürülebilirlik raporumuzu inceleyin ve müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumlar için nasıl değer yarattığımızı görün. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemini rehber referansımız olarak alarak, bugünün yaşamını iyileştirmek ve gelecek nesiller için kalıcı değer yaratmak için elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığımızı kullanıyoruz.