Daha iyi bir yarın için bugünü dönüştürmek

Sürdürülebilirlik, işimizin ayrılmaz bir parçası, DNA'mızda var. Müşterilerimizi sürdürülebilir büyüme ve endüstrilerini dönüştürmeleri için güçlendiriyoruz. DEGREE çerçevemizle; çevre, sosyal ve yönetişim gibi temel konularda tüm paydaşlarımızın yararına stratejik hedefler belirliyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporumuz: Güçlü sonuçlar, sürekli hızlanma

Sürdürülebilirlik hedeflerimizi karşılama yolunda daha fazla ilerleme kaydettik. Haziran 2022'de yeni stratejik çerçevemiz DEGREE ile kendimize iddialı çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) hedefleri belirledik. 2022 mali yılı için Sürdürülebilirlik Raporumuzda, bugün bu hedeflere ulaşma yolundaki ilerlememiz hakkında bilgi yayınladık.

“Sürdürülebilirlik bizim DNA'mızda var. Bu bir seçenek değil, iş zorunluluğu. Başarılı geçmişimize dayanarak, şimdi kendimize daha da iddialı hedefler koyuyoruz. Tüm paydaşlarımız için çok daha fazla değer yaratmak için çalışmalarımızı hızlandıracak ve çıtayı yükselteceğiz. Çünkü Sürdürülebilir iş büyümesi; insanlar ve gezegenimiz için yarattığımız değerle el ele gider."

 

Judith Wiese, İnsan ve Sürdürülebilirlik Direktörü (CPSO), Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi

Sorumlu İş Ahlakı

Sorumlu İş Ahlakı

Siemens olarak rol model olmayı ve hem şirketimizin hem de paydaşlarımızın çıkarına hareket etmeyi amaçlıyoruz. Sorumlu iş davranışı ve ahlakı, şirketimizin tüm paydaşlarımızın çıkarına etik ve sorumlu kararlar alması konusunda çok önemli bir rol oynuyor. Bu, çevre yönetimindeki yüksek standartlarımızı, tüm değer zinciri boyunca insan haklarına saygıyı ve kendi faaliyetlerimizde ve ötesinde güvenilirliği, adaleti ve bütünlüğü teşvik etme kararlılığımızı kapsıyor.

 

Siemens İş Ahlakı Yönergelerini İndirin

Raporlama kanalları

Düzenlemeler ve raporlama kanalları

İş Ahlakı İlkeleri, şirketimiz içinde ve ortaklarımız ve genel halkla ilgili olarak hareket etme şeklimizi yöneten temel ilke ve kuralları içerir. Bu ilkeler her zaman geçerli yasalara uyma gerekliliğini içerirler. Siemens olarak; yolsuzluğa, adil rekabet ilkelerinin ihlallerine ve diğer yasa ihlallerine karşı sıfır tolerans gösterir ve bunların meydana geldiği durumlarda hızlı önlem alırız. Bu, dünya çapında ve organizasyonumuzun tüm seviyelerinde geçerlidir. Tüm iç ve dış tarafların herhangi bir uyum ihlalini bildirmeleri için çeşitli yollar sunarız. “Tell Us” uygulamamız; Siemens çalışanlarının ve dış paydaşların olası ihlallerle ilgili endişelerini gizli olarak ve tercih halinde isimsiz olarak dile getirmek için kullanabilecekleri bir kanaldır.
Açık ve net

Sürdürülebilirlik girişimlerimizden başarı hikayeleri

Siemens karbon nötr olma yolunda ilerliyor

Siemens karbon nötr olma yolunda ilerliyor

0 %

Küresel çapta merkezlerimizdeki elektrik tüketiminin %60'ı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanmaktadır

0 %

Karbon nötr programımızın başlamasından bu yana CO2 emisyonlarımız %41 azaldı.

> 20 mil

Enerji verimliliği projelerine yapılan yatırımlar sonucunda 2020'den itibaren yıllık 20 milyon Euro tasarruf amaçlıyoruz.

Siemens, ürünleri ve çözümleri, yaklaşık 200 ülkedeki sorumlu iş uygulamaları, stratejik ortaklıklar ve hedefli topluluk faaliyetleri aracılığıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunmayı taahhüt eder.

How to rapidly increase energy supply and foster social development at the same time?

Enerji arzı nasıl hızla artırılır ve aynı zamanda sosyal kalkınma nasıl teşvik edilir?

Test

 

 

Power-to-X: CO2 içermeyen bir geleceğe giden yol

Power-to-X: CO2 içermeyen bir geleceğe giden yol

Enerjiyi tüm sektörlerde karbondan arındırmak için yenilenebilir enerjinin kullanılması, muazzam çevre ve iş potansiyelinin kilidini açıyor. Yeni yayınlanan bir Siemens makalesi bunu doğruluyor.

Topluma Katkı

Önemli olanları gerçekleştiririz

Dereceler ve Ödüller

Üst düzey taahhütlerimiz

Siemens'in sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdü sayısız, önemli derecelendirme ve sıralamada yaygın olarak tanınmaktadır. Bizim için bu tanınma, sürdürülebilirlik stratejimizin bir tekrarı olmasının yanı sıra, daha da geliştirilmeyi hedeflediğimiz bir standardı temsil eder.
Haberler, etkinlikler ve medya

Yenilikçi, bilgilendirici ve güncel

Siemens Türkiye Twitter'da

Takip edin

İhbar Kanalları

Regülasyonlar ve İhbar Kanalları

İş Davranış Kuralları, şirket içinde, ortaklarımızla ve kamuoyu ile olan ilişkilerimizi yöneten temel ilkeleri ve kuralları içerir. Daima geçerli yasalara uyma gerekliliğini içerir. Siemens, yolsuzluğa, adil rekabet ilkelerinin ihlal edildiğine ve diğer yasa ihlallerine karşı sıfır tolerans gösterir; bunların gerçekleşmesi durumunda ise hızlı hareket ederek gerekli aksiyonları alır. Bu durum dünya genelinde ve Siemens organizasyonun her seviyesinde geçerlidir. Hem iç birimler hem de dış tarafların uyum ihlallerini rapor etmeleri için çeşitli yollar sunuyoruz. "Tell Us" - "Bize Bildirin", Ombudsperson temsilcilerimiz ve Muhasebe Şikayetleri; Siemens çalışanlarının ve dış paydaşların olası ihlallere ilişkin endişelerini gizli ve istenirse isimsiz bir şekilde bildirebilecekleri kanallardır.