Çeşitlilik Siemens'e daha fazla rekabet, yenilikçilik ve farklılık getiriyor

Siemens olarak, tüm organizasyonel seviyelerde farklı düşünce, geçmiş, deneyim, uzmanlık ve bireysel niteliklerin dahil edilmesine ve bir iş birliği olarak çeşitliliğe değer veriyoruz.
Giriş

Onay ve açıklık kültürü

Tüm faaliyetlerimizde, eylemlerimizde ve programlarımızda, iş gücümüzdeki çeşitliliğin en iyisine ulaşmak istiyoruz. Kültürel geçmişe, etnik kökene, cinsel tercihine veya cinsiyetine, anlatımına veya karakterine bakılmaksızın tüm çalışanlarımız için açık bir çalışma ortamı oluşturuyoruz. Şirket genelinde farklı zihniyet çeşitliliğine ulaşmak için çeşitli deneyim ve etkileşimler için fırsatlar yaratıyoruz. Çalışanlarımızın yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmelerine yardımcı olmak için, modern bir çalışma ortamında sayısız geliştirme fırsatına sahip mücadele gerektiren işler sunuyoruz. Modern Siemens ofis konseptimize sağlık ve iş-yaşam entegrasyonu için geniş kapsamlı seçenekler dahildir.
Bilinçsiz Önyargılar

Gizli düşünce kalıplarını ortaya çıkarmak

Bilinçsiz önyargılar farkında olmadan verdiğimiz kararları etkileyebilir. Tüm insanlar, örneğin bilinçsiz düşünce kalıplarına ya da kadın ve erkeklere ilişkin beklenti ve tercihlere sahiptir. Bununla birlikte, çoğu zaman bunlar doğrulanmamış varsayımlara veya basmakalıp düşüncelere dayanır ve nesnel kararlar almamızı engelleyebilir. Harvard Üniversitesi tarafından oluşturulan Örtük Çağrışım Testi, insanların %70'den fazlasının erkekleri kariyerle, kadınları ise aile ile ilişkilendirdiğini göstermektedir. Siemens olarak, çalışanlarımızı bu kalıpları tanıyabilmeleri ve hedeflenen eğitimlerle üstesinden gelmeyi öğrenmeleri konusunda hassaslaştırmak istiyoruz.

Bilinçsiz önyargı anılarım: “Pembe yoğurt sadece kızlar içindir”

Daha önce de mutlaka başınıza geldi: Kendiliğinden bir hareket, tepki ya da birliktelik ile kendinizi şaşırtıyorsunuz. Siemens çalışanları, iç mücadelenin bir parçası olarak, kendilerini bilinçli olarak başlarını sallamalarına yol açan bu “bilinçsiz önyargı anlarını” paylaştı. Bir çalışan, süpermarkette alışveriş yaparken, pembe yoğurt alan bir adamın karısı için satın alması gerektiği sonucuna vardı! Ancak, çalışanlarımızın çoğu zaten çeşitli nedenlerden dolayı klişeleştirme mağduru olmuş durumdalar: Örneğin kökenlerinin olduğu ülkeler nedeniyle ya da konuşma veya bakış biçimleri beklentileri karşılamadığı için. “Chefsache” girişimi ile birlikte geliştirilen “Adil Karar” isimli çevrimiçi eğitim programının bu sorunu gidermesi amaçlanmaktadır.

Cinsiyet dengesi

Daha fazla toplumsal cinsiyet eşitliği için anlaşma

Tüm cinsiyetlerdeki kişiler iş başarımıza eşit derecede katkıda bulunuyor. Siemens, geçtiğimiz yıllarda kurul seviyesinden her bir çalışma alanına kadar kadınlar için daha fazla istihdam yaratmaya çalıştı. Bu sayede Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan biri olan "Cinsiyet Dengesi"ne katkıda bulundu. Siemens, 2016 yılında Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve kadınları güçlendirmeyi amaçlayan "Kadınları Güçlendirme İlkeleri"ni (WEP) imzaladı. Bu, şirketlerde kadınların doğrudan tanıtımına ve güçlendirilmesine odaklanan ilk dünya çapında girişimdir.

Düzenlemeler ve girişimler

Kadınları şirketteki tüm seviyelerde teşvik etme taahhüdümüz yasal gereklere uyumla sınırlı değil. Siemens AG, kadınların üst düzey yönetici pozisyonundaki oranını arttırmayı hedefliyor.

Her iki şirket için de Almanya'daki ilk iki yönetim kademesi için oran 2022 yılının Haziran ayının sonuna kadar sabit tutulmalı veya %20'ye yükseltilmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve katılımın dahil olduğu bir kültür değişikliğini tetiklemek için çeşitli girişimler, programlar ve önlemler geliştirmeye devam ediyoruz.

Daha iyiye ulaşmak için denge

8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü'nün bu yılki teması #BalanceforBetter. Siemens'teki kadınlarla bu tema üzerinden kariyerlerini konuştuk.

Küresel varlık

Dünyada Siemens; Siemens’te tüm dünya

Çalışanlarımız, konumlarımız kadar küresel. Siemens, 169 ülkeden personeli istihdam etmekte ve 200'den fazla ofisi bulunmaktadır. Sadece Siemens Almanya’da, 125’ten fazla ülke temsil edilmekte ve yaklaşık 8.100 çalışanın yabancı bir pasaportu bulunmaktadır. İş gücümüzün bu uluslararasılığı tüm bölgelere ve her seviyeye yansır: Küresel yönetim ekibimiz 127'nin üzerinde ülkenin çalışanlarından oluşmaktadır.
Katılım kültürü

Çeşitliliğin birçok yüzü var

Siemens'te, katılım kültürümüz gerekli kotaların doldurulmasıyla bitmiyor. Çeşitliliği destekliyoruz ve tüm çalışanların kendileri olabilmelerini istiyoruz. Çalışanlarımıza mümkün olduğunca farklı yaşam biçimlerini; örneğin çocuk bakımı, esnek çalışma programları, çeşitlilikteki çalışan ağları ve engellilere uygun iş yerleri sunarak destek veriyoruz.
Ability @ Siemens

Katılım, sadece erişilebilir olmaktan daha fazlasıdır

Siemens’te katılım bütünsel bir yaklaşımdır. Sadece bir erişilebilirlik örneği oluşturmak değil, diğer şirketlere katılımın da önünü açmak istiyoruz. Öğrendiklerimizden biri; insan, çevre ve aktivite arasındaki etkileşime dahil edilmenin reçete edilemeyeceği. Erişilebilirlik ve katılımın günlük olarak yaşanması gerekir. Çalışanlarımız her gün “kafadaki engellerin” nasıl üstesinden gelineceğini gösteriyor - ve biz de onları destekliyoruz.
Erişilebilirlik ve katılımın el ele gitmesi gerekiyor. Bu, nüfusun %100'ünün sosyal katılımını sağlamanın tek yoludur.
Gerlinde Aumiller, Siemens AG Engelliler İçin Genel Temsilciler Kurulu Başkanı

Siemens'te önemli olan tek şey potansiyelinizdir. Nereden geldiğiniz, nasıl göründüğünüz ya da bir noksanlığınızın olup olmaması kriter değildir.

Katılım, şirket ortamını derinden etkileyen bir kabul atmosferi yaratır. Katılımı destekleyen tüm önlemler başarıya ulaşır: Çalışanlar daha motive ve kendini bağlı hisseder. Erişilebilir ve kapsayıcı çalışma ortamları, özellikle kalifiye işçi sıkıntısının gittikçe artan bir endişe kaynağı olduğu alanlarda farklı bakış açılarına kapı açmaktadır: Katılım, yetenekleri korumamızı sağlar.

Çeşitlilik ve katılım, kurumsal stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır. 2009 yılı entegrasyon sözleşmemiz yüksek standartlar koydu: Engelli çalışanları barındıracak işler, nitelikler ve eğitim yeniden tasarlandı. Günümüzde, erişilebilir ve kapsayıcı iş yerlerinin evrensel tasarımında dijitalleşme kilit bir rol oynuyor. Uygulamalar, yardımcı sistemler, robotik ile modern yazılım ve donanımlar engelli bireyler için yeni olanaklar sunuyor. Bu seçeneklerden en iyi şekilde yararlanmayı hedefliyoruz.