İkili mesleki eğitim öğretim ve sürekli eğitim

125 yıldır her zaman bir adım önde ve dolayısıyla her zaman en son trendlerle temas halinde. 1891'den bu yana eğitim ve sürekli eğitim alanında birçok şey başarıldı, ancak Siemens her zaman bilginin ön saflarında yer aldı.
Giriş

Sayılarla Siemens ikili mesleki eğitim öğretim

Siemens olarak, her bireyin eğitime erişme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Bu ilke, eğitim odaklı eylemlerimizi yönlendiriyor. Son 125 yılda, Almanya'daki 160.000 kişiye Siemens ile eğitim verildi. 2018 Mali Yılı'nda ise yaklaşık 10.900 çırak ve ikili öğretim öğrencisine mesleki eğitim veriyoruz. Almanya'da Siemens içinde 5.700, üçüncü taraflardan gelen 2.200 ve Siemens'in bulunduğu 20 diğer ülkede 3.000 kadar öğrenciye eğitim verdik. Bu, bizi dünyadaki lise mezunları için en büyük ve yenilikçi profesyonel eğitim sağlayıcılarından biri yapıyor. Siemens, eğitime yılda 234 milyon Euro yatırım yapıyor. Bu tutarın 182 milyon Euro'luk kısmı Almanya'daki çalışmaları kapsıyor.

Dijitalizasyon

Siemens, dijitalleşme endüstrisinin lider şirketlerinden biridir. Çalışanlarımız dijitalleşmenin getirdiği zorlukları başarıyla tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Dijitalleşme çalışma ortamını da değiştiriyor. Bu nedenle çalışanların yenilikçi ve geleceğe yönelik eğitiminin kapsamlı bir parçası haline geliyor. Siemens Mesleki Eğitim (SPE), gelecekteki çalışanların dijitalleştirme standartlarını karşılamasının önünü açmayı hedefleyerek farklılaşıyor.

Bu süreçte bulut bilişim, makineler arası haberleşme, ağ teknolojileri, tanımlama sistemleri, sensörler, robotik ve gömülü sistemler dahil olmak üzere 25 dijital yetkinlik tanımlanmış durumda.

Dijitalleşmenin etkileri çeşitli olsa da temel eğitim yöntemleri hala gerekli olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, dijitalleştirmeye yönelik ayarlamalar bir zorunluluk haline de geldi.

İçerikle ilgili düzenlemelerin yanı sıra, dijitalleşme aynı zamanda didaktik süreçlerde “öğrenmenin dijitalleşmesi” anlamına gelen bilgi aktarımı yöntemini de etkiliyor.

Amaç, genç çalışanlara özel becerilere sahip yetkinlikler sunmanın yanında, onlara mesleki becerilerine göre makul ve yenilikçi öğrenme süreçleri de sağlamak.

Siemens’te mesleki eğitim

Almanya'da ticari ve teknik eğitimin yanı sıra, ikili çalışma olanaklarına ek olarak, daha önce 2012'de başlatılan ve Europeans@Siemens olarak bilinen Uluslararası Teknik Çıraklık@Siemens programı, Avrupa'dan ve diğer ülkelerden her yıl 30 genç yeteneği Siemens'in Berlin'deki tesislerinde çalışmaya davet ediyor.

 

Geniş bir aralığa sahip programlar sayesinde, insanları sosyal geçmişlerinden kaynaklı zorluklara karşı destekleyebiliyoruz. 2008 yılından bu yana, çıraklık pozisyonlarımızın %10'u ve ikili çalışma olanakları, düşük sosyal profilli ya da göçmen kökenli olan gençlere sunuldu. Ek bir kota da engelli bireyler için ayrıldı.

 

Siemens Mesleki Eğitim, Almanya'daki mültecileri aktif olarak destekliyor. Şu anda yaklaşık 100 mülteciyi profesyonel eğitim için hazırlamaktadır. Tüm eğitimli mültecilerin %60'ı doğrudan mesleki eğitim programlarına başlarken kalan %40 ise çok iyi iş olanaklarına geçiş yapıyor. Bu yenilikçi program 2019 yılında da yine 100 mülteciyle sürdürülüyor.

Kalite ve inovasyon

Almanya’nın bir numaralı ihracatı: İkili mesleki eğitim ve öğretim

İkili eğitim, teori ve uygulamanın mükemmel bir bileşimidir: Teorik öğrenmeye ek olarak, stajyerler ve/veya ikili eğitim alan öğrenciler eşzamanlı olarak iş konusunda değerli deneyimler elde eder. Böylece daha kariyerlerinin başındayken gelecek planları için bir öngörüye sahip olurlar.

 

Siemens, bir yetenek yönlendirici olarak, ikili eğitim modelini Almanca konuşulan kültürler dışında da uygulamak için çalışmalarını sürdürüyor. Siemens, Almanya'da edinilen tecrübelere dayanarak yurtdışında eğitim merkezleri kuruyor. Bununla birlikte, ilkeli - teorik çalışma, uygulamalı öğrenme ve iş başında deneyim yerel eğitim politikalarına uyarlanıyor.

 

Siemens, yurtdışındaki büyük sözleşmeleri kazanırken, farklı ülkelerde, örneğin Mısır ve Hindistan'da yerel eğitim fırsatları yaratma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Siemens Mesleki Eğitim, bu nedenle geniş bir yelpazedeki eğitim faaliyetleriyle yurtdışındaki Siemens iş başarısını giderek daha fazla desteklemektedir. Siemens, ayrıca bu çalışmalarla kazanacağı yeni yetenekleri yalnızca kendi tesis ve merkezleri için amaçlamıyor.

 

Burada, uluslararası etkinliklerimizle ilgili linkleri bulabilirsiniz.

Gençlerin teknolojik değişimle başa çıkabilmelerini ve gelecekteki kariyerlerinde talep görebilecekleri belirli becerileri sağlamaları için eğitim çözümü tasarlamaya odaklanıyoruz.
Thomas Leubner, Siemens Chief Learning Officer
Bizim taahhüdümüz

Fırsatlar sunmak, değer yaratmak

Şimdi, her zamankinden daha fazla şirket, tüzel kişilik rollerini yerine getirmeye davet ediliyor. Siemens olarak da bu rolü rezervasyon veya kısıtlama olmadan kabul ediyoruz. Bir şirketin, ancak uzun vadede toplum için sürdürülebilir bir değer yaratması durumunda var olma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz.
Şirkete bağlılık

Siemens çalışanları için sürekli eğitim

Eğitim programımız bir sonraki neslin eğitimi ile sınırlı değil. Çalışanlarımız ayrıca çok çeşitli eğitim fırsatlarından yararlanıyor. Özellikle bu hızlı değişen iş dünyasında herkes, ilgi alanlarını ve becerilerini geliştirmek için özgür olmalıdır. Bir şirket, ancak bu seçenekleri sağlayarak yeteneklerini uzun süre koruyabilir.

Tüm çalışanlarımızı, yetkinliklerini ve niteliklerini geliştirme konusunda teşvik ediyoruz. 2018 mali yılında, sürekli eğitime 280 milyon Euro yatırım yaptık (seyahat masrafları hariç), bu da çalışan başına yaklaşık 745 Euro’luk bir değer anlamına geliyor. Özellikle Siemens faaliyetleri için tasarladığımız etkin ve verimli yetkinlik geliştirme uygulamaları tüm çalışanlarımıza verdiğimiz bir garanti. Sürekli eğitim, insan kaynakları gelişiminin bir parçası olduğu kadar kurum kültürümüzün de bir parçası. Bu nedenle çalışanlarımız için eğitimler ücretsizdir ve takip etmek için harcadıkları zaman için de bir kısıt yoktur.

 

Çeşitli katılımcı Siemens girişimleri ile geniş bir eğitim portföyü sağlıyoruz. “Siemens Öğrenim Kampüsü”, tüm çalışanlara eğitimler veriyor ve yetkinliklerini geliştirmelerinde onları destekliyor. Liderler, ekiplerini geliştirme konusunda destek alırken tüm iş birimlerinden sorumlu olanlar ise stratejik adımlar ve değişim süreçleri için destek alır. “Siemens Leadership Excellence” programı mevcut ve gelecekteki yöneticilere yöneliktir. Ek olarak, bağımsız iş birimleri de teknolojiler ve ürünler hakkındaki bilgilerini paylaşır.

e-Öğrenme, tüm dünyadaki çalışanların her zaman en son bilgilere erişmelerini sağlamak için faydalandığımız, Siemens öğrenim stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. E-kitaplar, video yayınlar, etkileşimli oturumlar ve öğrenme yollarına sahip kapsamlı kurslar her zaman, her yerde kullanılabilir ve bireysel yeterlilik gelişiminde maksimum esneklik yaratabilir. Özellikle Siemens için geliştirilmiş ve CrossKnowledge, Pluralsight ve Bookboon gibi dış partnerlerle işbirliği içinde 10.000'den fazla öğrenim fırsatı bulunmaktadır.

 

Çalışanlarımız ayrıca, bilgilerini dünyanın dört bir yanından meslektaşlarıyla paylaşmak için dahili bir video platformunda kendi videolarını yayınlayabilir. Dahili bir sosyal medya platformu, şirket içindeki küresel bilgi alışverişini ve ağ paylaşımını destekler.

Siemens Core Learning Programları, çalışanlarımızın beceri gelişiminde merkezi unsurlardan biridir. Özellikle Siemens'teki (örneğin Satış, Proje Yönetimi, Satın Alma, Ar-Ge veya Üretim) uzmanlık işlevlerine ve şirketin odak noktası olan ve iş başarısı ile yüksek ilgisi olan konulara yöneliktirler. Yenilikçi öğrenme yöntemleri, öğrenilenlerin işyerinde derhal uygulanabileceğini ve böylece bireysel çalışanlar için maksimum fayda sağlandığını garanti eder. Halen 50 öğrenim programı dünya çapında standartlaştırılmıştır ve tüm çalışanların başarıya ulaşması için kritik olan bilgilere erişim sağlar. Elde edilen nitelikler uluslararası olarak karşılaştırılabilir ve Grup genelindeki çalışanlar için kariyer gelişimi fırsatları yaratır. Bu şekilde, şirket içindeki sistematik personel gelişimini destekliyor ve onlara eşlik ediyoruz.