İş Güvenliği

Siemens için İş Güvenliği, yalnızca bir iş değil, sosyal sorumluluk çalışması ve bir başarı faktörüdür.
Giriş

İş güvenliği olmadan sürdürülebilirlik de olmaz

Sağlığı tehlikeye atan durumların, kazaların ve yaralanma olaylarının önlenmesi, şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisinin ve iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. İş güvenliği uygulamaları ve başarılı Teknik Risk yönetimi, çalışanlarımızı ve varlıklarımızı korumada önemli bir rol oynar ve böylece Siemens’in rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur. Bu nedenle, yerel olarak uygulanan ve ilgili iş gereksinimlerine uyarlanmış merkezi programlar ile süreçler geliştiriyoruz. İş güvenliği yönetimi; İş Davranış Kurallarımızın, iç izleme sistemlerimizin, risk yönetimimizin ve iç kontrollerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.
Siemens Türkiye Ziyaretçi Güvenliği Filmi

İzlemek için tıklayın!

Kazaların önlenmesi yasal bir yönerge olarak değil; aksine, insanlara karşı sorumluluk ve ticari anlamda bir sağduyu olarak algılanmalıdır.
Werner von Siemens, 1880

Faaliyet gösterdiğimiz her ülkedeki tüm Siemens çalışanlarımızda ve yüklenicilerimizde olduğu gibi, yalnızca aktif olarak uygulanan bir emniyet kültürü ve optimum çalışma koşulları ile daha fazla iyileşme sağlanabileceğine inanıyoruz. Hem şirket hem de birey olarak, Siemens'teki çalışma ortamının her zaman ve her çalışan için emniyetli olmasını sağlamaktan sorumluyuz. Sürdürülebilir bir performans elde etmek için, yerel yönetim sistemleri ve en iyi uygulamalar üzerine kurulu küresel ve tutarlı bir yaklaşım için çalışıyoruz.

Zero Harm Culture @ Siemens

İş güvenliği; bu bir düşünce yapısı

Yalnızca müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz değil, aynı zamanda dünyadaki düzenleyici otoriteler de yüksek İş güvenliği standartlarını korumamızı beklemektedir. Ancak güvenlik odaklı uygulama ve davranışlar yalnızca yasalara, düzenlemelere ve prosedürlere uymakla kalmaz; aynı zamanda yöneticilerin ve çalışanların kişisel değerleri ve düşünceleriyle de yönetilir. 2012 mali yılında başlatılan Zero Harm Culture @ Siemens programımız, konu İş güvenliği olduğunda insanların düşünce ve davranışlarında kalıcı ve sürdürülebilir bir değişim sağlamayı hedefliyor. Bununla birlikte her iki yönü de dikkate alarak iş güvenliği ve sağlık yönetimi konusundaki hedeflenen kültürel değişimi yürütüyor.

Bir düşünce yapısı olarak İş güvenliği

Programımız üç temel prensibin etrafında şekilleniyor: Sıfır kaza - ulaşılabilir! Sağlık ve İş güvenliği - ödün vermeyiz! Birbirimize özen gösteririz! Çalışanlarımız en büyük varlığımızdır. Bu nedenle, her Siemens çalışanının her zaman güvenli bir çalışma ortamına sahip olmasını istiyoruz, böylece ailelerine ve arkadaşlarına güne başladıkları kadar sağlıklı dönebiliyorlar. Güvenli bir ortamdan ve sağlıktan taviz verilmez. Zero Harm Culture @ Siemens – bir düşünce yapısı olarak işletmeleri ve ülkeleri belirli bir standartta buluşturmak için Zero Harm Culture @ Siemens Country konseptini geliştirdik. Ek olarak, işletmelerimiz ve ülke birimlerimiz, yerel ihtiyaç ve gereksinimlere göre çeşitli faaliyetler aracılığıyla yerel düzeyde iş güvenliği seviyesini daha da yukarı çekiyor.

Sürdürülebilir bir iş güvenliği kültürüne nasıl ulaşabiliriz?

İş güvenliği genellikle kurallar, düzenlemeler ve talimatlarla başlar. Bilgi ve eğitim sürecin en belirgin ve önemli aşamalarıdır. Ancak insanların zihinlerine hitap etmek, tek başına bir iş güvenliği kültürü oluşturmak için yeterli değildir. Gerçek ve yüksek etkili bir Zero Harm Culture’e sahip olmak için insanların kalplerine de ulaşmamız çok önemlidir. 

 

Siemens Çevre Koruma, Sağlık ve İş güvenliği Bölümü Başkanı Dr. Ralf Rranke'nin Zero Harm Culture @ Siemens hakkında yazdığı makaleyi okuyun.

İş güvenliği

İş güvenliğinden taviz yok

Kaza sayısını azaltmak için, özellikle şantiyelerdeki projelerde işe özgü ek eylemler ve programlar başlattık. Ayrıca, yüklenici firmaların seçiminde ve katı iş emniyeti koşullarının uygulanmasında büyük bir titizlikle hareket ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliği yönetiminde her bir şantiye ve proje için detaylı bir risk değerlendirmesi yapılmasını istiyoruz. Sistematik değerlendirme sürecinin bir sonucu olarak, bu yöntemi geliştirdik ve uygulamaya koyduk. Bir dizi yüklenici firma gerekli koşulları sağlayamadığı için Siemens projelerinin dışında bırakıldı veya incelemeye alındı. Bu firmalar, belirlenen konulardaki itirazlar ve değerlendirme süreçleri başarıyla tamamlanıncaya kadar bizim tarafımızdan potansiyel yüklenici olarak değerlendirilmeyecekler.

Birbiriyle tamamen bağlı: Siemens, iş güvenliğini nasıl uyguluyor?

Geliştirdiğimiz merkezi programlar ve süreçler yerel olarak uygulanmakta ve ilgili iş gereksinimlerine uyarlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği yönetimi,İş Davranış Kurallarımızın, iç izleme sistemlerimizin, risk yönetimimizin ve iç kontrollerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte; iş emniyeti Siemens AG, Siemens AG Merkezi İş Konseyi, IG Metall ve global IndustriAll sendikası arasındaki uluslararası çerçeve anlaşmasının da bir parçasıdır.

Teknik Riskler

Uluslararası ve yerel standartlar

Teknik Risklerin tutarlı ve sürekli devam eden değerlendirmesi ile belirlenen koruyucu önlemler sürdürülebilir başarının temelidir. Siemens, insanları, çevreyi, mülkleri, varlıkları ve iş süreçlerimizi korumak amacıyla tehlikeli maddelerin taşınması ile acil durum yönetimi için yangın emniyeti, patlama önleyici koruma ve radyasyon güvenliği için küresel ve bağlayıcı zorunluluklar belirlemiştir.

Koruma, başarının temelini oluşturur

Küresel olarak faaliyet gösteren uzman kuruluşumuz, bu konularda hem uluslararası hem de ulusal uygulamalarda, sigorta ve Siemens kaynaklı düzenlemelerinin uygulanmasını sağlar. Proaktif risk yönetimimizin bir parçası olarak, sahaya ve kullanıcıya özgü tehlikeleri ve riskleri belirler, değerlendirir, risk azaltma kavramlarını ve stratejilerini uygular, bununla birlikte ilgili etkinliği düzenli olarak takip edip gözden geçiririz. Bu şekilde Teknik Riskler ile ilgili tüm önemli hususları bir araya getiriyor; müşterilerimizin ve çalışanlarımızın emniyetinin yanı sıra çevrenin ve iş süreçlerimizin korunmasına katkıda bulunuyoruz.