Karbonsuzlaştırma

İklim değişikliği bir gerçek. Bu nedenle, akıllı ve sürdürülebilir çözümlerle üstümüze düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Eylül 2015'te, 2030'a kadar "karbon nötr" olmayı hedefleyen ilk küresel endüstri şirketi olduk. Çevre dostu ürün ve çözüm portföyümüz, müşterilerimize rekabet gücünü artırmalarında avantaj sağlarken, iklim değişikliğiyle mücadelede onlara destek de oluyor.
İklim Değişikliğiyle Mücadeleyi Kazanmak İçin Elektrik Dünyasını Dijitalleştirin
Joe Kaesar, Siemens AG CEO’su

İklim Değişikliğiyle Mücadeleyi Kazanmak İçin Elektrik Dünyasını Dijitalleştirin

Karbonsuzlaştırma, dünya altyapısı için heyecan verici bir gelişme. Bu hedefe doğru ilerlemeyi hızlandıracak taktikleri belirlemeliyiz.

Giriş

Müşterilerimizin rekabet gücünü geliştirmek

Düşük karbonlu teknolojilere yapılan yatırımlar karşılığını veriyor: Müşterilerimizin ve kendi rekabet gücünü artırıyor ve çevrenin korunmasına yardımcı oluyorlar. Enerji tasarruflu, kaynak tasarrufu sağlayan teknolojilerin geliştirilmesi, yıllardır Siemens'in odak noktası olmuştur. Hem çevre hem de insanların yaşam kalitesi bu vaatten yararlanmaktadır. Müşterilerimizde görüldüğü gibi, ortak enerji tasarrufu zaman içinde üretim maliyetlerini düşürmeye ve rekabet gücünü artırmaya yardımcı olabilir.

Sürdürülebilir şehirler için doğru temelleri şimdi atın

Tüm emisyonların %70'i şehirlerden kaynaklanacak. İklim değişikliğine karşı mücadeleyi kazanmak istiyorsak, önce şehirlerdeki mücadeleyi kazanmamız gerekiyor.
Dr. Roland Busch, Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi
Video: “CO2 içermeyen bir geleceğe giden yolculuğu planlamak”

Roland Busch’un konuşmasını izleyin

Bizim rolümüz, iklim değişikliğine karşı olan bu mücadelede lider olmak ve bu mücadelenin işe yaradığını, olumlu bir ticari örnek olduğunu ve büyük fırsatlara kapı açtığını göstermek. Karbon nötr programımız bunun en güzel örneklerinden biri.
Jenny Bofinger-Schuster, Siemens AG Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Kıdemli Başkan Yardımcısı
Siemens karbon nötr olma yolunda ilerliyor

2030 yılına kadar karbon nötr operasyonlar

Siemens, 2030 yılına kadar dünya çapında net sıfır karbon ayak izi elde etmeyi hedefleyen ilk büyük endüstri şirketlerinden biridir. Bu amaca ulaşmak için 2020 yılına kadar üretim tesislerimizde ve binalarımızda enerji verimliliği projelerine 100 milyon Euro yatırım yapacağız.
Siemens karbon nötr olma yolunda ilerliyor

Siemens karbon nötr olma yolunda ilerliyor

0 %

Küresel çapta merkezlerimizdeki elektrik tüketiminin %60'ı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanmaktadır

0 %

Karbon nötr programımızın başlamasından bu yana CO2 emisyonlarımız %41 azaldı.

> 20 mil

Enerji verimliliği projelerine yapılan yatırımlar sonucunda 2020'den itibaren yıllık 20 milyon Euro tasarruf amaçlıyoruz.

Siemens bu yolda öncülük ediyor. 2030 yılına kadar karbon nötr bir işletme olma hedefimize ulaşmak için adımlarımızı bugünden atıyoruz. Dört konuya odaklanıyoruz - enerji verimliliği, merkezi olmayan enerji sistemleri, akıllı e-mobilite çözümleri ve yeşil elektrik alımı.

How to rapidly increase energy supply and foster social development at the same time?

Enerji arzı hızla nasıl artırılır ve aynı zamanda sosyal kalkınma nasıl teşvik edilir?

Test

 

 

Siemens ve CO2 fiyatlandırma

Karbon fiyatlama girişimleri

2018 ve 2019 yıllarında, karbon emisyonlarına fiyat koyma konusundaki küresel istek önemli ölçüde arttı. Paris Anlaşması'nın iklim hedeflerini karşılamak ve iklim değişikliği konusunda somut bir eylemde bulunmak için uluslararası karbon fiyatlandırma mekanizmalarının uygulanmasını hızlandırmak son derece önemli bir konu. Şimdiye kadar, dünya genelindeki hükümetler karbon fiyatlandırma gelirlerinde yaklaşık 44 milyar ABD doları artış sağladı. Bu fonlar düşük karbonlu altyapıya yatırım yapmak veya teknolojik gelişmeleri desteklemek için kullanılıyor. Nisan 2019 itibariyle, uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde 57 girişim gerçekleştirilmiş veya takvimleri belirlenmiştir.

 

Bu gelişmelere cevaben, şirketler, iklimle ilgili bir yaklaşımı işletme stratejilerine giderek daha fazla entegre ediyor. Dahili karbon fiyatlandırması uygulamaları, emisyon azaltma girişimlerini tetikliyor ve risk tutarını azaltıyor. Dünya Bankası Grubu ve CDP'ye (Carbon Disclosure Project) göre, yaklaşık 1300 şirket şu anda iç karbon fiyatlandırmasını kullanıyor veya gelecek iki yıl içinde bunu yapmayı planlıyor. 2030’a kadar karbon nötr hale gelme taahhüdünün bir parçası olarak Siemens, İngiltere ve Brezilya’da iki adet iç karbon fiyatlandırma pilot projesi başlattı. 

İngiltere Karbon Yatırım Fonu

Siemens UK, Siemens’in 2030 yılına kadar karbon nötr olma konusundaki küresel taahhüdünü desteklemek için bir karbon azaltma Yatırım Fonu başlattı. 2019 mali yılında, İngiltere'deki işletmelere gaz ve elektrik kaynaklı tonlarca karbon salınımı başına 13 £ değerinde bir iç karbon fiyatı tahsil edilerek 240k £ fon oluşturuldu. Bu özel fiyat, pilot proje aşamasının bir parçası olarak 5-10 projeye yetecek kadar tohum fonu sağlamak için belirlendi. Siemens UK operasyonlarında karbon salınımını hızla azaltmak için çalışanlar tarafından 60'tan fazla yenilikçi fikir sunuldu. Bunlar, gaz türbinleri için dijital ikiz teknolojisinin kullanılması gibi inovasyon çözümlerinden, fabrikalar için yeni hava perdelerinin finanse edilmesi gibi enerji verimliliği önlemlerine kadar pek çok alanı kapsıyor. 2019 mali yılında en dikkat çekici altı fikir fonlanarak ödüllendirildi. 

Siemens'in 2030'a kadar karbon nötr olma taahhüdünün bir parçası olarak, İngiltere'deki operasyonlarımızda kendi binalarımızdan ve altyapımızdan kaynaklanan karbon emisyonlarını ciddi ölçüde azaltmamıza yardımcı olacak bir karbon azaltma programını öncülük ettik.
Juergen Maier, Siemens UK CEO’su

Brezilya’da karbon fiyatlama

İngiltere’ye benzer bir yaklaşımı izleyen Siemens Brezilya, Ekim 2019’da pilot projenin bir parçası olarak bir karbon azaltma Yatırım Fonu başlattı. Siemens Brezilya, gelecekteki yatırımlara yönelik iç karbon fiyatını belirlemek için High-Level Commission ve Carbon Pricing tarafından belirlenen, karbon emisyonunda ton başına 40 ABD dolarını kabul etti. Bu değer, karbon ayak izini azaltma ve ülkeyi Paris Anlaşması’nın koşullarını yerine getirme konusunda düzeltici bir miktar. Toplanan fonların %80'i, Siemens uzmanları topluluğu (örneğin, Siemens Energy Managers) tarafından tanımlanan karbon azaltma projeleri için kullanılacak. Kalan %20’lik kısım ise tüm Siemens çalışanları tarafından belirlenen projelere tahsis edilecek Her yıl, böyle bir fon mekanizmasıyla farklı karbon azaltma eylemleri desteklenecek.

İç karbon fiyatlama, Siemens'in iklim değişikliğinin etkilerini hafifletme konusundaki fırsatları artırmasına ve potansiyel ek maliyetler gözetmeden karar alma riskini düşürmesine olanak tanıyor. Müşterilerimiz ayrıca Brezilya'da karbon fiyatlama girişimlerini benimsiyor ve görüş alışverişinde bulunuyor.
André Clark, Siemens Brezilya CEO’su
Siemens’in Fikir Liderliği

Siemens'in, Almanya'nın Enerji Geçiş Planı 2050'deki analizi

Müşterilerimiz ve toplumumuz için karbonsuzlaştırmada lider bir ortak olarak Siemens, yakın gelecekte düşük karbonlu bir enerji sistemine geçmek için teknolojik ve ekonomik açıdan neyin mümkün olduğunu biliyor. Önümüzdeki 30 yıl boyunca hangi teknolojik değişimlerin gerekli olacağını, bu adımların ne zaman atılacağını ve maliyetlerin ne olacağını değerlendiriyoruz.

Almanya'yı iddialı bir karbonsuzlaştırma planına sahip bir ülke örneği olarak ele alarak, sera gazı emisyonlarında en az yüzde 80'lik bir düşüş elde etmek için hangi önlemlerin alınması gerektiğini inceledik.

Siemens’in Çevre Portföyü

Siemens’in Çevre Portföyü - karbonsuzlaştırma gücümüz

Çevre Portföyü ile Siemens, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve kaynak kıtlığı gibi önemli zorluklarla mücadele ediyor. Siemens Çevre Portföyü, kriterlerimizden biri olan enerji verimliliğinde veya yenilenebilir enerji kullanımı gibi alanlarda ürünler, sistemler, çözümler ve hizmetler içerir. Çevresel Portföyü ile sunulan teklifler, çevre üzerindeki olumsuz etkileri hafifletmeye ve küresel ısınmaya katkıda bulunan karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Siemens Çevre Portföyü hakkında öne çıkan değerler

Çevre Portföyü’ndeki bir ürün nasıl tanımlanır?

Yenilenebilir enerji sistemleri ve bileşenleri, Çevre Portföyü’müzün yanı sıra farklı ürünler ve sistemler için de geçerlidir. Müşterilerimizde kullanım aşamasında karşılaştırılabilir çözümlerden çok daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Bir başka ifadeyle; raporlama yılında enerji verimliliğinde en az %20 artış veya en az 100.000 mt CO2 eşdeğeri bir sera gazı azalımı sağlar.

 

Çevre Portföyü’ndeki öğeleri dahil etme kriterleri (sayfa 47)

Öne çıkan konular

İnovasyon kaynaklı başarı

Neredeyse 170 yıldır, çığır açan fikirler, yeni konseptler ve ikna edici iş modelleri başarımızın garantisi olmuştur. Yeniliklerimiz, pazarları fetheden ve ölçütler koyan ikna edici ürünler olma fikirlerinin ötesine geçiyor. Bu sayede şirketimiz büyük ve güçlü bir oyuncu olmayı başardı ve yine bu sayede başarılı bir gelecek inşa etmemizi de sağlayacak.