Kaynakları koruyarak geleceğe yatırım yapın

Kaynakları sorumlu bir şekilde kullanıyoruz ve birçok durumda yasal gerekliliklerin ötesine geçiyoruz. Uygulamada bu, daha fazla iklim koruması, kaynakların korunması ve depolama alanlarının önlenmesi anlamına gelir.
Giriş

Çevrenin korunması – 40 yılı aşan uzmanlık

Siemens'te çevre koruma bilinci uzun bir geleneğe sahiptir ve 1971'den bu yana kilit öneme sahip bir konudur. Akıllı çevre yönetimi, dünya çapında çevre ile ilgili tüm Siemens tesislerinde gerçekleştirilmektedir – bu, bizim için bir standarttır. Faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için teknolojik ilerlemeler ve yenilikçi çözümler kullanıyoruz. Aynı zamanda, en değerli ve pahalı hammaddelerin ekonomik kullanımı, rekabet gücünün sürdürülebilirliğini sağlamamızda bize yardımcı olur.

“Çevreye Hizmet Et” Programı

Siemens, çalışanlar ve müşteriler arasında sorumluluk ve özerklik duygusunu pekiştiriyor. Enerji ve su tüketimi, atık ve emisyon oluşumu tüm bölümlerimizi etkiler. Çevre koruma programımız olan "Çevreye Hizmet Et" ile tüm Siemens lokasyonlarında olumsuz çevresel etkileri azaltmak için tasarlanmış hedefler ve faaliyetler tanımladık. Bu, müşteri faydalarını arttırırken, kaynak ve iklim korumasına da önemli bir katkı sağlıyor. Atık ve su yönetimini optimize etme ve çevreye zararlı emisyonları azaltma çabalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Çevreye hizmet et

Siemens operasyonlarının çevresel etkilerini en aza indirgemek için 2020 yılına kadar program hedeflerimiz.

kaynakların kullanımı

0 atık

depolama alanına doğru

Depolama atıklarının tutarlı bir şekilde önlenmesi ve malzeme tüketimimizin azaltılması

100 %

yerel su stratejileri

Siemens Su Programı’nın risk analizlerinin yapılması ve uygulanması

kaynakların kullanımı

100 %

emisyon kontrolü

Ozon tabakasına zarar veren maddeleri değiştirir ve çözücü maddeleri azaltır

6 %

daha yüksek enerji verimliliği

Sahalarda enerji yönetim sistemleri ve satın alma stratejisinin uyarlanması kullanılır

Akıllı atık yönetimi

Malzeme döngülerini kapatıyoruz

Siemens, kaynakları ve materyalleri mümkün olduğunca uzun süre korumayı taahhüt eder. Amacımız, atık depolama alanlarını kullanmaktan vazgeçmektir. Ürünleri yeniden kullanarak, yenileyerek ve geri dönüştürerek, gezegenimizin kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde koruyor ve malzeme döngülerini kapatıyoruz. Bu amaçla, yenileme, enerji taahhüt ve 3D baskı gibi karlı iş modelleri geliştiriyoruz.

0 %

Siemens’teki toplam geri dönüşüm oranımız. Bu oran ile yasal gerekliliklerin çok ötesine geçtiğimizi gururla ifade ederiz.

Newcastle’da sıfır atık depolama alnı

Newcastle’da sıfır atık depolama alnı

0 %

Newcastle’da Siemens bölgesindeki tüm atıkların geri kazanımı sağlandı.

Sorumlu su yönetimi

Mavi gezegenimizi koruyalım

Dünya çapında milyonlarca insan her yıl sellerden etkileniyor ve şu anda yetersiz su kaynağı olan bölgelerde 1 milyardan fazla insan yaşıyor. Bu sayılar artmaya devam ediyor. Siemens, bugün ve gelecekte suyun aktif olarak yönetilmesine odaklanmaktadır. İklim değişikliği ileriye dönük risk yönetimi gerektirir. Tüm lokasyonlarımızda, üretimimizin yerel su kaynakları üzerinde mümkün olduğunca az olumsuz etkisinin olmasını sağlıyoruz. Ancak, temiz su ve değerli içme suyuna garantili erişim için özel çözümler sunarak bir adım daha ileri gidiyoruz. 2008'den bu yana Birleşmiş Milletler'in su yönetimi konusundaki girişimi CEO Water Mandate'yi destekliyoruz.
İnovasyon, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyor.
OECD Environmental Outlook to 2050, from 2012
Etkili emisyon kontrolleri

Rahatça nefes alın: Temiz havaya katkımız

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, şehir sakinleri gittikçe artan bir hava kirliliği riski altında. Ve emisyonlar sadece CO2 ile sınırlı değil; diğer endüstriyel emisyonların da çevresel etkileri vardır. Bu nedenle, uçucu organik bileşiklerin ve ozon tabakasına zarar veren maddelerin kontrol edilmesi, Siemens gündeminde bir CO2 azalımı kadar yüksektir. Buna ek olarak, Siemens ürünleri daha iyi hava kalitesine değerli bir katkı sağlar.

Akıllı şehirler hava kirliliğine karşı

Avrupa'nın birçok yerinde hava kirletici emisyon azaldı - ancak zararlı havaya maruz kalmak zorlu bir görev olmaya devam ediyor!
Avrupa Çevre Ajansı, 2015
Biyolojik çeşitlilik

Ekolojik çeşitlilik sayımları

Ekosistemler suyu ve havayı temizlemek için çok önemlidir ve erozyon kontrolü, kirleticilerin düzenlenmesi ve taşkın önleme gibi önemli işlevleri yerine getirirler. Bu işlevlerin her birinin sağlığımız ve yaşam kalitemiz üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı sonuçları vardır.

Siemens’in biyolojik çeşitliliği koruma konusundaki taahhüdü

Faaliyetlerimizin olumsuz etkilerini en aza indirir ve hem toparlanma hem de çevre koruma projelerini teşvik ederiz. Biyolojik çeşitlilik projelerini, kendi konumlarımıza özellikle dikkat ederek, ilgili yerlerde yönetim sistemlerimize sistematik olarak entegre ediyoruz. Gereksiz kaynak tüketimini önlemek için yeni teknolojiler de geliştiriyoruz. Örneğin, Avustralya'da Siemens, Great Barrier Reef ekosistemindeki karmaşık süreçlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik çözümlere katkıda bulunmakta ve böylece gelecek nesiller için en büyük doğal harikalardan birinin korunmasına yardımcı olmaktadır.

Siemens Magazine’de okuyun: Okyanus manzarası. Makaleyi okuyun.

Çalışanlar bir vaha yaratıyor

Hint Gujarat eyaletindeki Naroda üretim tesislerinde, Siemens pistonlu gaz kompresörleri ve yardımcıları üretilmektedir. Günlük çalışmalarına ek olarak pek çok çalışanımız sahada 11.000 m² yeşil alan üretmeye kendini adamıştır. Böylece çevre üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmakla yetinmeden, aynı zamanda çevrelerindeki insanlar için rol model olarak da takdir edilmektedirler.

Hindistan’dan çevre odaklı bir başarı öyküsü. Daha fazlasını öğrenin