Kolektif Eylem

Siemens, kolektif eylem, eğitim ve öğretim aracılığıyla, yolsuzluk ve dolandırıcılık ile mücadele eden organizasyonları desteklemek için küresel olarak 100 milyon dolardan fazla bir miktarla Dürüstlük Girişimi başlattı. 
Kolektif Eylem nedir?

Kolektif Eylem – yolsuzluğa karşı ittifak kurmak

Genel olarak toplumu, hükümetleri, onların satın alma birimlerini ve özel sektörü eşit derecede etkileyen yaygın ve derin köklü yolsuzluk problemi karşısında, önemli etik değişimler meydana getirmesi ve iş süreçlerinin şeffaflığını geliştirmesi için tek başına bireysel faaliyetlerin yeterli olması muhtemel görünmemektedir.

Bu tam olarak Kolektif Eylem metotlarının önem kazandığı noktadır: Kolektif Eylem, çeşitli çıkar gruplarıyla birlikte çalışarak ve yolsuzluğa karşı ittifak kurarak ve böylece soruna birden fazla açıdan yaklaşarak çözülmesine ve hep birlikte yolsuzlukla savaşmaya olanak sağlar.

 

Kolektif Eylemin Avantajları:

 • Kolektif eylem, yolsuzlukla mücadele için birden fazla yöntem tanımlar. Bu, kolektif olarak hareket etmektir ve yolsuzluğa karşılık ittifak kurmaktır. Kolektif Eylem, siyaset, iş dünyası ve genel olarak toplum dünyasından katılımcılar için iş birliği çağrısında bulunmaktadır.
 • Nihai amaç, böylelikle, tüm piyasa katılımcıları için “Oyun Alanını Düzeltme” şeklinde nitelendirilen, tüm piyasa katılımcıları için adil ve eşitlikçi piyasa koşulları yaratmak ve tüm ilgililer için yolsuzluğun cazibesini ortadan kaldırmaktır.
 • Kolektif Eylem, yolsuzlaşmış bir ortamda adil rekabet koşullarının oluşturulmasına yardımcı olur.
 • Kolektif Eylem, teklif sahibinin yalnızca fiyat, kalite ve kapasite temelinde yenilik yapması için yenilikçiliği teşvik eder.
 • Diğer şirketlerle iş birliği yaparken, anti-tröst kanunlarının gözetilmesi tarafsız bir gözlemci tarafından sağlanmalıdır (örneğin sivil toplum kuruluşu şeklinde).   
 • Kolektif Eylem gerekirse kanundaki boşlukları doldurabilir veya yerine geçebilir veya yerel kanunların yetersiz olduğu durumda ek olabilir.
Yaklaşımımız

Proje özelinde yöntemler – Dürüstlük Mukaveleleri

Siemens’te Kolektif Eylem yöntemleri, projeye özgü, sektör çapında ve uzun vadeli girişimleri kapsamaktadır.

Dürüstlük mukaveleleri, kamu sektörü ihalelerinde sözleşmelerin/siparişlerin yolsuzluk yaşanmadan yapılmasını/verilmesini sağlar. Dürüstlük mukaveleleri, bir sivil toplum örgütü olan “Uluslararası Şeffaflık Örgütü” tarafından geliştirilmiştir ve kamu sektörü ihalelerinde sipariş sürecinde şeffaflığı ve rüşveti dışlamayı garanti altına almayı amaçlamışlardır.

 

Bir kamu sektörü müşterisi tarafından ihaleye davet edildikten sonra teklif veren şirketler yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler imzalarlar ve ihale sürecinin başından sonuna kadar dürüstlük içerisinde hareket etmeyi taahhüt ederler. Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, şirketler sonraki kamu ihalelerinden menedilmek gibi çok ciddi cezalara çarptırılabilirler. Bağımsız bir gözlemci, sözleşme sürecini ve dürüstlük mukavelesinin izlenmesini denetler.

 

Dürüstlük mukaveleleri, teklif sahibinin adil kriterler temelinde seçilmesini sağlar ve tüm paydaşlar için projenin dürüstlüğünü korumaya yönelik hizmet eder.

Sektör Genelinde Etik Kurallar


Aynı sektörden şirketler bir araya gelerek etik kuralları veya davranış kurallarını hazırlarlar. Bu kurallar ilkelere dayalı hükümlerden, yasal olarak bağlayıcı anlaşmalara kadar çok çeşitli formlarda olabilirler. Sonraki durumda, yolsuzlukla mücadele yasalarını ihlal eden şirketler yaptırımlarla cezalandırılırlar. Bununla birlikte, ilke temelli kurallar da kamuoyunun yolsuzlukla mücadeleye ve şeffaflığa olan bağlılığı kadar katılımcı şirketlerin anlaşmayı ihlal etmemesi için baskı oluşturduğundan çok etkilidir. Bu tip kolektif eylemler, özellikle oligopolistik pazarlarda uygundur. İlgili şirketlerdeki üst yönetimin ödün vermeden sağladığı destek, girişimin başarısı için kritik öneme sahiptir. Anti-tröst yasasının ihlal edilmesini önlemek için, dışarıdan bağımsız bir gözlemci hizmeti almak çok önemlidir. 

 

Uzun Vadeli Girişimler

Uzun vadeli girişimler, yolsuzluğa meyilli olarak değerlendirilen ülkelerde, yolsuzlukla mücadele kültürünün oluşmasının önünü açtıkları için özellikle etkilidir. Yolsuzlukla mücadelede hükümet, ticari şirketler ve toplum arasındaki iş birliği, politikacıların ve halkın arasında farkındalığın artmasına katkıda bulunmaktadır. Rüşvetin ve yolsuzluğun devlet ekonomisine verdiği tüm zararın bilinmesi tüm paydaşlar için uzun vadede fayda sağlar. Uzun vadeli girişimler, projeye özgü dürüstlük ve sektöre özel uyum mukavelelerinin sonuç vermeye başlamasına ve genel kabul görmesine olanak sağlayacak temel koşulları belirlemektedir. Başarıları, yolsuzluktan uzak bir dünyaya katkıda bulunmaktadır ve milyonlarca dolarlık yatırımların ve diğer kaynakların hedeflerine doğru yönlendirilmesine yardımcı olmaktadır. 

Öğrendiklerimiz

Yönetici Özeti

Mevzuata Uyum Sistemi, öğrendiklerimiz ve Siemens’in gelecekteki sorunlarla nasıl yüzleşmeyi hedeflediği hakkında daha fazla bilgi edinin.
 1. Siemens olarak Dürüstlüğü ve Mevzuata Uyumu içselleştirdik.
 2. İş ile ilgili kararlarımız “Sorumlu”, “Mükemmel” ve “Yenilikçi” Siemens değerlerine bağlıdır.
 3. Sorumlu olarak davranmak “Yalnızca temiz iş Siemens’in işidir” anlamına gelmektedir.
 4. Dow Jones Sürdürülebilir Endeksinde “Uyum” kategorisinde yüksek puanlar elde etmiş bulunmaktayız.
 5. Siemens değerlerini kendi değerlerimiz yapmak ve onları her gün uygulamak zorundayız.
Siemens’in Dürüstlük Girişimi

Kolektif Eylemi nasıl hayata geçirdik?

Siemens, 100 milyon ABD dolarını aşan bir fon hacmiyle, yolsuzlukla ve dolandırıcılıkla mücadele eden örgütlere ve projelere kolektif eylem, eğitim ve öğretim yoluyla destek sağlamak üzere global olarak bir Dürüstlük Girişimi başlattı.

Finanse edilen projelerin durumu

Siemens’in sağladığı fonlar, 15 yıl boyunca birden fazla finansman sağlama turunda tahsis edilecektir. Her finansman turu ayrı olarak duyurulacaktır.

 

Birinci finansman turunda 20’den fazla ülkeden 30’un üzerinde proje seçilmişti ve seçilen projeler toplamda 37,7 milyon ABD tutarında finansman elde edecekler. Bu turda 66’nın üzerinde ülkeden, 300’ün üzerinde proje sunuldu. Teklif çağrısına verilen cevaplar, başvuruların sayısı, kalitesi ve uygunluğu açısından beklentileri aştı.

 

Siemens’in Dürüstlük Girişiminin ikinci finansman turunda 20’nin üzerinde ülkeden 24 proje seçilmişti ve seçilen projeler toplamda 35,554 milyon ABD tutarında finansman elde edecekler. Bu turda finansman başvuruları yaklaşık 60 ülkeden, 180’den fazla iyi tanınan, kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan geldi. 

  Siemens Dürüstlük Girişimi

Önemli bilgiler, uygunluk ve seçim kriterleri, başvuru ve seçim süreci

Projeler, yayımlanan seçim kriterlerine göre ve konuların, örgütlerin büyüklüklerindeki ve fonların bölgesel dağılımındaki dengeyi desteklemek için seçilecektir. 

 

 

Dünya Bankası Grubu, fonların kullanımı konusunda denetim ve projelerin ve finansmanı sağlayan örgütlerin seçiminde veto hakkına sahiptir.

 

Bazı projeler, 15 Mart 2013 tarihinde yayınlanan Avrupa Yatırım Bankası (AYB) -Siemens AG anlaşmasına dayanarak finanse edilebilir. Bu taahhüdün bir parçası olarak, AYB önerilen projeleri reddetme hakkına sahiptir.

Raporlama

Siemens Dürüstlük Girişimi Yıllık Raporları

Finansman elde eden kuruluşlar düzenli olarak ilerleme raporu sunacaklardır. Siemens Dürüstlük Girişiminin yıllık raporları, faaliyetlerinin ve sonuçlarının bir özetini sunar.
İlgili Bilgiler

İndirilebilir İçerikler

Burada Siemens Dürüstlük Girişiminin çeşitli aşamaları ve konuları hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

İletişim

Genel Sorular

Siemens Dürüstlük Girişimi hakkındaki sorularınız için bizimle iletişime geçin.