Türkiye'de yaşam kalitesi deyince akla ne geliyor?

Şirketimizin, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına ne ölçüde katkıda bulunduğunu öğrenmek üzere, Türkiye ile ilgili ilk Topluma Katkı Raporu'nu hazırladık.

Türkiye'yi ileri götüren itici güç nedir?

Ekonomik başarıya ve toplumsal istikrara katkıda bulunan, ölçülebilir etkenler

Siemens olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde daima 'sürdürülebilir değerler' yaratmayı hedefliyoruz. Faaliyetlerimizin ve iş hedeflerimizin temelinde yatan bu misyon, Türkiye'deki 163 yıllık geçmişimizin de en belirgin özelliklerinden birini oluşturuyor. Türkiye'nin hizmetine sunduğumuz Siemens ürün ve çözüm portföyü, Ar-Ge'ye verdiğimiz önem ve toplumsal sorumluluğu esas alan sayısız çalışmalarımızla ülkeye değer katıyoruz. Sağladığımız bu değer, "Yaşam için var olmak" ve "Hayat için yenilikçi zeka" ilkelerimizle birebir örtüşüyor.

Siemens olarak, topluma katkımızın boyutlarını ölçülebilir kılmak için sürdürülebilirlik odaklı bir metot geliştirdik. “Topluma Katkı” adını verdiğimiz bu metot, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma iş Konseyi'nin (World Business Council for Sustainable Development - WBCSD) geliştirdiği “Etki Ölçüm Sistemi"ne (Measuring Impact Framework) dayanıyor. Bu metot aracılığıyla, Türkiye'nin sürdürebilir kalkınmasına katkıda bulunabilecek ve önem arz eden konuları belirlemeye çalıştık. Hedefimiz, şu sorunun cevabını bulabilmekti: Ülkemiz, bir bütün olarak ele alındığında, temelde hangi alanlarda gelişim göstermeyi hedefledi? Bu bağlamda ekonominin güçlendirilmesi, yetenekli işgücünün artırılması, inovasyon, çevre ve sürdürülebilirlik, yaşam Kalitesinin Artırılması ve toplumsal dönüşüm gibi hedeflere odaklandık. Uyguladığımız metot kapsamında yaptığımız analizin sonuçları, paydaşlarımızı ve hissedarlarımızı yakından ilgilendiren konuları ve geliştirilmesi gereken yönleri ele almamıza imkan verdi. Bu değerlendirme sürecinde, bağımsız denetim ve danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC) da uzman desteği sağladı. Sonuçta, Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda elde ettiğimiz verileri, 'Siemens Türkiye Katma Değer Haritası'na dönüştürdük.

Topluma ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bilincinde olmak… Benim için "Topluma Katkı Raporu" budur!
Joe Kaeser, CEO, Siemens AG
Faaliyet alanları

Türkiye için önemli olan nedir?

Çözüm bekleyen sorunlar nelerdir? Bu sorunun cevabını ararken başvurduğumuz kaynaklar şunlardı: En temel resmi ve sosyal kurumların hedefleri; önemli paydaşlar ile yapılan görüşmeler; müşteri görüşleri; akademik kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve tedarikçiler ile yapılan görüşmeler.
Siemens Katma Değer Haritası

Sürdürülebilir kalkınmaya katkımız

Siemens Katma Değer Haritası’nda ekonominin güçlendirilmesi, yetenekli işgücünün artırılması, inovasyonda ilerleme, çevre ve sürdürülebilirlik, yaşam kalitesinin artırılması ve toplumsal Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi konularında sunduğumuz katkıları gösteriyoruz. Bu başlıklar kapsamında bazı örnekleri burada bulabilirsiniz: