Enerji ve sürdürülebilirlik - yeni rekabet avantajı

Enerji ve sürdürülebilirlik - yeni rekabet avantajı

Binalar, kurumların görevlerini yerine getirirken sürdürülebilir ve rekabetçi olmalarında da kilit bir rol üstlenir. Finansal etkinliği ve itibarı güçlendirirken hizmet sunma kabiliyetini artırır. Bununla birlikte çalışanların refahını ve verimliliğini olumlu yönde etkiler. Bu nedenle binaların en iyi şekilde performans göstermeleri son derece kritik bir konudur. Siemens'te, enerji ve sürdürülebilirliğin bina performansının kilit unsurları arasında olduğunu biliyoruz. İşletme maliyetlerini ve riskleri minimuma indiren, çevresel etkileri azaltan uzmanlığımızla teknolojiyi ve çözümleri bir araya getiriyoruz. Bunu, enerji tüketimi, tedarik ve arzın yanı sıra, kritik güç kalitesinin optimize edilmesi için bina verilerinden yararlanarak kurumların görevlerini daha iyi yapabilmelerini sağlayarak gerçekleştiriyoruz.

Kapsamlı enerji yönetimi, temiz ve çevre dostu enerjinin geleceği için yatırımları hızlandırabilir.

Raporu indirin

GRESB özel raporu: Reel varlıklar ve esneklik

GRESB özel raporu: Reel varlıklar ve esneklik

Bu rapor, bir dizi araç, içgörü ve vaka çalışması yoluyla, insan ürünü çevreyi daha güçlü, daha güvenli ve daha esnek hale getirmek için küresel çaptaki bir çabanın başlangıcını temsil etmektedir.

Bina verimliliği ve sürdürülebilirlik

Binalarınızı yüksek performanslı varlıklara dönüştürün

Dünya genelinde bina ve altyapılarının değerini ve rekabetçiliğini artırmak isteyen kamu kurumları ile özel kurumlar Siemens'e güveniyor.

Sürdürülebilirliği sağlamak

Her bina sürdürülebilirlik yolculuğuna farklı bir noktada başlar. Bu, benzersiz verimlilik zorluklarını ve fırsatları ortaya çıkartır. Siemens, kamu kurumlarından küresel şirketlere kadar farklı ölçek ve amaca sahip kuruluşlara, kendi kriter ve hedefleriyle uyumlu bina verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı geliştirme programları tasarlar ve uygular.

Mükemmel mekanlar için çözümler

Detaylara hakim sektörel uzmanlık

Referanslar

Her an verimli binalar

Sürdürülebilirlik ve verimlilikte artış pek çok şekilde oluşabilir. Sizin organizasyonunuza benzer yapıların geçmişte uzmanlık ve hizmetlerimizden nasıl faydalandığını öğrenmek için gerçekleştirdiğimiz bazı projelerimize göz atın.

İletişim

Enerji yönetimi stratejisinde bütüncül bir yaklaşım

Enerjinin, iş yapma yeteneğiniz ve bunun karlı bir şekilde yapılması üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. İşimiz, müşterilerin maliyetli kaynak tüketimini azaltmalarına, enerji kaynaklarını optimize etmelerine ve işletmelerinin daha sürdürülebilir olmalarına yardımcı olmaktır.

Daha sürdürülebilir bir işletme olmaya doğru yolculuğunuz burada başlıyor.

Bize ulaşın