Dikkatli olmakta fayda var

Elektrik tesisatlarında kapsamlı çok yönlü koruma

Enerji tüketimi kısmen azalsa da modern elektrikli cihazlardaki, haberleşme ve multimedya ekipmanındaki artış binalarda, altyapılarda ve endüstriyel tesislerin elektrik tesisatlarında enerji yükünü yükseltiyor. Eski ve verimsiz koruma ürünleri bu gereklilikleri karşılamada yetersiz kalıyor. Elektrik çarpma tehlikesine ek olarak fonksiyon hatası veya elektrik sistemlerindeki tahribat, eksiklikler ve aşırı güç yükleri de elektrik kaynaklı yangına yol açma riski taşıyor. SENTRON portföyündeki koruma ürünleri sayesinde akıllı bir elektrik tesisatına kavuşun ve riske girmeyin.

Yangına karşı gelişmiş koruma

Elektrik kaynaklı yangına karşı koruma

Uluslararası IEC 60364-4-42 standardına göre AFDD’ler (ark hatası algılama ürünleri) Avrupa genelindeki belli kullanım lokasyonlarında önemle tavsiye ediliyor.

Önce güvenlik – güvenlikte bir ilk

Siemens’in ark hatası algılama cihazları, ticari ve kamusal binaların yanı sıra konutları da koruyor. 2012’den beri kullanımda olan türünün ilk örneği bu ark hatası algılama rölesi, dünya genelinde ilgili tüm yasaların ve IEC 60364-4-42 de dahil olmak üzere standartların gerekliliklerini karşılıyor. Seri ark hatalarını erken bir aşamada güvenilir bir şekilde algılıyor, insanları ve binaları korumak için güvenlik açığını kapatıyor. Bunun da ötesinde bu cihazlar, Siemens’in tek noktadan güvenlik sunan eksiksiz koruma konseptinin bir parçası olarak görev yapıyor.

Siemens portföyündeki yeni 5SV6 Ark Hatası Algılama Rölesi (AFDD), tek bir modüler genişlikte entegre hat korumasına sahip. 5SV6 AFDD, küçük tasarımı ile özellikle alandan tasarruf eden kuruluma imkan tanıyor. Yeni elektrik tesisatlarında, iki ayrı cihazın kurulumuna kıyasla yüzde 50 alan tasarrufu sağlıyor. Bu yenilikçi AFDD mevcut binalara, ek bir alana ihtiyaç duymadan kolayca eklenebiliyor.

Kendi gözlerinizle görün

Ark hataları düşündüğünüzden daha hızlı gerçekleşir

Farklı tiplerde (seri veya paralel) ark hataları meydana gelebilir. Paralel ark hataları, izolasyon malzemesinin eskimesi veya fazlar arası iletkenlerin kirlenmesi gibi durumlardan kaynaklanabiliyor. Seri ark hatalarının nedenleri arasında ise elektrik tesisatlarındaki hasarlı kablo yalıtımı, ezilmiş kablo sistemi, bükülmüş konektörler veya gevşek temas noktaları ve bağlantılar bulunuyor. Bu durum da bir kablonun yanmasına, hatta binada yangın çıkmasına yol açabilecek aşırı ısınma ile sonuçlanabilmektedir.

Sigorta sistemleri, otomatik sigortalar ve kaçak akım koruma röleleri gibi ortak koruma ürünleri seri ark hatalarını algılayamamaktadır. AFDD, işte bu soruna çare oluyor. Patentli SIARC algılama teknolojisiyle ark hatalarını algılıyor ve eski mevcut güvenlik açıklarını kapatıyor.

Uluslararası IEC 60364-4-42 standardı kapsamında, ark hatası algılama röleleri özellikle ahşap sanayisi gibi sektörlerde yoğun bir şekilde tavsiye edilmektedir!

Optimum korumanın kritik önem taşıdığı alanlarda

Siemens’in 5SM6 ark hatası algılama rölesi, kimya laboratuvarlarından bakım merkezlerine kadar ekstra güvenlik gereken her yerde kullanılabiliyor.

SENTRON koruma ürünleri tüm güvenlik risklerine karşı koruma sağlıyor

SENTRON portföyündeki koruma ürünleri binalarda, altyapılarda ve endüstriyel uygulamalarda kullanıma uygundur. Uluslararası standartların da ötesine geçen tüm koruyucu önlemlere yönelik bu kapsamlı koruma konsepti, her alanda ve her uygulamada insanları, varlıkları ve tesisleri eksiksiz şekilde korumak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor.

SENTRON koruma ürünleri ile gerçek anlamda güven

Akıllı bir elektrik tesisatı ve son teknoloji koruma konsepti ile birçok tehlikeyi önleyebilirsiniz. Tüm değer zincirinizde standartlara uygun ve çok-yönlü güvenli çözümlerin kolay, hızlı ve özelleştirilmiş bir şekilde uygulanmasında size yardımcı olabiliriz.

Elektrik tesisatlarında güvenilir, verimli ve tam kapsamlı koruma için eksiksiz ürün, kasa, yazılım ve danışmanlık portföyü.

Kolay kullanım, montaj ve kurulumun yanı sıra tutarlı tasarım ve aksesuarlar sayesinde tüm koruma cihazlarının esnek kullanımı.

Oluşturulan portföy tüm güvenlik risklerini kapsıyor ve elektrik tesisatlarını bütün standartlara ve bireysel ihtiyaçlara uygun olarak koruyor.

Profesyonel yazılım, ihale şartnameleri ve kapsamlı mühendislik verileri kolay, hızlı ve kusursuz planlama sağlıyor.

Güvenlik – mükemmel bir şekilde paketlendi

Bu ürün portföyü, elektrik tesisatında entegre bir koruma konsepti için ALPHA enerji dağıtım panoları ile tamamlanıyor. Bu dağıtım panoları SENTRON portföyündeki tüm koruma, anahtarlama, ölçüm ve izleme ürünlerinin uygun kurulumunu sağlıyor.

Dikkatli olmakta fayda var! Modern elektrik tesisatları için SENTRON koruma ürünleri

Broşürü indirin

Referanslar

Başarılı günlük rutinler

SENTRON koruma ürünleri ve bu ürünlerin günlük kullanımları hakkında daha fazlasını öğrenin.
Yangına karşı koruma hakkında daha fazlası

Dikkatli olmakta fayda var

Yeni standartlar, genişletilmiş kullanım veya elektrik tesisatının güncellenmesi: Koruma önlemleri almak için birçok neden var. SENTRON koruma konsepti insanlar, varlıklar ve tesislerin tam kapsamlı güvenilir koruması için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sunuyor. Elektrik tesisatlarını yangına karşı koruma hakkında daha fazlasını öğrenin.
Bilgilendirme dokümanı

Bilgilendirme dokümanı: Yangına karşı koruma