Sigorta sistemleri

Elektrik tesisatlarında zorunlu temel koruma

Elektrik sistemlerindeki aşırı akımlar, aşırı yüklenme sonucu ya da kısa devre nedeniyle oluşur ve ciddi kazalara, yangınlara ve maddi kayıplara yol açabilir. Bu nedenle enerji mühendisliğinde elektriğin ilk kullanımından bu yana koruma ekipmanları zorunlu tutuluyor. Sigorta sistemlerinde bir öncü olarak, aşırı yüklenme ve kısa devrelerde kabloları ve elektrikli cihazları korumak için eksiksiz bir cihaz portföyü sunuyoruz.

NEOZED Sigorta Sistemi

NEOZED Sigorta Sistemi

 • Özellikle dağıtım panosu teknolojisinde, endüstriyel şalt panolarında ve kontrol panolarında  kullanım
 • Kullanıcı dostu sistem

DIAZED Sigorta Sistemi

DIAZED Sigorta Sistemi

 • İhtiyaca göre özelleştirilmiş esnek kombinasyonlar için iyi koordine edilmiş bileşen sistemi
 • Pek çok ülkede standart sigorta sistemi olarak kullanım
 • 500-750 V arası anma gerilimli farklı seriler

Silindirik Sigorta Sistemleri

Silindirik Sigorta Sistemleri

 • IEC 60269-1 ve 2’ye uygun, standartlaştırılmış silindirik sigorta bağlantıları ve yuvaları
 • Endüstriyel uygulamalarda kullanım
 • UL 512’ye uygun, onaylı silindirik sigorta yuvaları

LV HRC Sigorta Sistemi

LV HRC Sigorta Sistemi

 • Altyapı uygulamaları ve endüstriyel uygulamalardaki tesisat panoları ve anahtarlama panellerinde kullanım
 • Enerji şirketlerinin dağıtım sistemlerinde kullanım
 • LV HRC sigorta bağlantısı, sigortalı devre konnektörlerinde ve sigortalı yük ayırıcılarında kullanılabilir

UL Sigorta Sistemleri (Sınıf CC ve Sınıf J)

UL Sigorta Sistemleri (Sınıf CC ve Sınıf J)

 • UL ve CSA onayı sayesinde farklı ülke ve bölgelerde kullanım
 • CC Sınıfı sigortalar: Branşman devresi koruma uygulamaları için
 • J Sınıfı sigortalar: Branşman devresi koruma uygulamaları ve besleme devresi için

SITOR Yarı İletken Sigortalar

SITOR Yarı İletken Sigortalar

 • Enerji yarı-iletkenleri için kısa devreye karşı koruma
 • Konvansiyonel LV HRC sigortalara kıyasla ultra hızlı devre kesme özellikleri
 • Girişteki ve DC ara devrelerdeki sigortalı konvertörler, UPS sistemleri ve motor yolvericileri gibi değerli cihaz ve sistem bileşenleri için koruma

Fotovoltaik Sigortalar

Fotovoltaik Sigortalar

 • Ters akım durumunda modüller ve modül bağlantı kabloları için koruma
 • Kaçak akım durumunda güvenli yük ayırma sayesinde DC elektrik arklarından kaynaklanan yangın riski azalır
 • Sigorta yuvası / sigorta tabanı açıkken güvenli izolasyon
Sizin için en uygun sigorta sistemini bulun.

Siemens Endüstri Mağazası

Kısa devre ve aşırı yük koruması

Elektrik devresinin güvenle kesilmesi

Yürütülen bir operasyon ya da birden fazla tüketicinin eşzamanlı operasyonu nedeniyle izin verilen akım yükü aşılmışsa, normalde arıza bulunmayan elektrik devrelerinde de aşırı yük akımları meydana gelebilir. Öte yandan, faz ve nötr iletken arasındaki arıza gibi nedenlerle de kısa devre adı verilen iletken bağlantılar oluşabilir. Elektrik sistemlerindeki kısa devreler genellikle aniden ortaya çıkar ve patlayarak boşalan aşırı yüksek düzeyde enerji içerir. Aşırı yük akımları ve kısa devreler sonucunda kablolar ısınabilir ve tesisatın ya da bütün binanın yanmasına neden olabilir. Bu nedenle uluslararası standartlar ve bina mevzuatları, aşırı yük ve kısa devreye karşı elektrik ekipmanlarının korunmasına yönelik uygun önlemleri şart koşmaktadır.

Sigorta sistemleri – çok-yönlü kullanım

Sigortalar aşırı yük ya da kısa devre anında devreyi güvenli bir şekilde kesiyor. Böylece elektrik ekipmanında hasar oluşması önleniyor ve arıza süreleri kısalıyor. Farklı uygulamalar için belirli sigorta sistemleri kullanılıyor.

 

 

Sigorta sistemleri için en yaygın uygulama alanlarından biri, kablo ve hatların aşırı ısınmaya karşı korunmasıdır. Bunun için gG kategorisi standart kabul ediliyor. gG kategorisindeki sigortalar zaman/akım özellikleri sayesinde izoleli kabloların izin verilen maksimum yük miktarına uyum sağlıyor. gG sigortalar ayrıca elektrik sistemlerini ve cihazları da koruyor ve kaçak akım koruma röleleri, otomatik sigortalar ve kompakt tip güç şalterleri gibi ürünlerin yedek koruması için kullanılabiliyor.

Sigortaların özellikle motor devrelerinde ekonomik ve güvenilir bir kısa devre koruma ekipmanı olarak başarısı kanıtlandı. Sigortalar diğer koruma cihazlarına kıyasla dikkate değer oranda daha düşük kesim akımlarına ve değerlerine sahip. Dolayısıyla VDE 0660 koordinasyon “2”ye uyumlu kısa devre koruması için daha uygun maliyetli bir yöntem bulunmuyor.

 

Tesisatın konumuna ve kullanılan güç yarı iletkeni (diyotlar, tristörler, kapıdan kesmeli tristörler [GTO], izoleli kapılı çift kutuplu transistörler [IGBT] vb.) için gerekli koruma derecesine bağlı olarak, yarı iletken korumasında farklı kullanım kategorileri ve teknik parametrelerdeki sigortalar kullanılıyor: aR kategorisindeki kısmi korumalı sigortalar kısa devrelere karşı koruma sağlıyor; gR ve gS tam korumalı sigortalar ayrıca aşırı yüklenmeye karşı da koruma sunuyor. gS kategorisi sigortalar ise aşırı yük durumunda kabloların ve kurşunların korunmasına yönelik gereklilikleri de karşılayarak yarı iletken ve kablo korumasını bir araya getiriyor.

Fotovoltaik sistemlere özgü riskler, güneş modülü arızalarında oluşabilen geri akımlardır. Bu durumda alınabilecek önlemler arasında, fotovoltaik sistemlere özel gereklilikleri karşılamak üzere tasarlanmış tam korumalı gPV kategorisi özel sigortalar yer alıyor. Aynı koşullar rüzgar enerjisi tesisleri için de geçerli bulunuyor. Bu tesisler için genellikle gG sigortalar kullanılıyor ancak özel gereklilikler (örneğin daha yüksek ağ gerilimi toleransı) için uygunluğu doğrulamak üzere ayrı testlerin yapılması gerekiyor.

 

Sigorta sistemleriyle ilgili tüm ayrıntılar

Teknik dokümanı indirin

Dikkatli olmakta fayda var – modern elektrik tesisatları için SENTRON koruma cihazları

Broşürü indirin

İndirilebilir İçerikler ve Destek

Servislerimizden faydalanın

Alçak gerilim enerji dağıtımı ve elektrik tesisatı teknolojisi hakkında önemli bilgiler, dokümanlar ve yönlendirmeleri burada bulabilirsiniz.

Sigorta siparişi

Kısa devre ve aşırı yüke karşı temel koruma

Sigorta sistemleri; altyapı, bina ya da endüstrideki uygulamalar için güç dağıtım sistemlerinin değişmez bir unsurudur. Bu sistemler pek çok farklı uygulama alanında temel koruma sağlar ve kısa devre ya da aşırı yük durumlarında elektriği güvenli şekilde keser. Portföyümüzü keşfedin.

İhtiyacınıza en uygun sigorta sistemini bulun

Siemens Endüstri Mağazası