Dijital çağda alçak gerilim enerji dağıtımı

Bağlantı özellikleri ve akıllı sistemler, enerji temini süreçlerini kökten değiştirdi. Enerji dağıtımı, IT ve internet birbiriyle giderek bütünleşirken, üretim tesisleri de otomatik ve bağlantılı hale geldi. Bu trendler elektrik enerjisinin dağıtımındaki planlama ve tasarım süreçlerini etkilemenin yanı sıra, endüstrilerin, binaların ve altyapıların dijital dönüşümünde de kilit rol oynuyor. Otomasyon ve dijitalizasyon ortamlarındaki sistem ve ürünleri tutarlı şekilde entegre etmek, bina ve endüstriyel tesis işletmecilerine büyük bir rekabet avantajı kazandıracak.
Ürün ve sistemlerinizi Nesnelerin İnterneti’ne entegre ederek bu avantajlardan faydalanmak ister misiniz?

Broşürü indirin

Rekabet avantajı kazanmak

Dijitalizasyonun potansiyelini açığa çıkarmak

Endüstri ve altyapıda dijital dönüşüm, tesis ve bina işletmecileri için büyük bir potansiyelin kapılarını açıyor. Sistem verilerinin şeffaflığı sayesinde, şirketler tüm endüstri ve bina operasyonlarında üretkenliği ve verimliliği önemli ölçüde artırabiliyor. Tüketimdeki zayıf noktalar tespit edilip basit araçlarla düzeltilebilirse, enerji maliyetlerinde kısa süre içinde yüzde 10’a ulaşan tasarruf elde edilebiliyor. Üretimde ya da binalarda fazladan enerji tüketen noktalar tespit edilir, pik yüklerden kaçınılır ve enerji verimliliği optimize edilirse, yüzde 30’a varan oranda tasarruf sağlanabiliyor. Bu gibi önlemler aynı zamanda arızaların ve duruş sürelerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olup güvenilir enerji teminini de mümkün hale getirebiliyor.

Sadeleştirilmiş mühendislik

Güvenilir bir enerji dağıtımına dayalı dijitalleştirilmiş otomasyon ortamı, bir tesisin planlamadan işletmeye ve bakıma kadar tüm yaşam döngüsünde çok önemli faydalar sağlıyor. Siemens, elektrik enerjisi dağıtımının dijitalizasyona kolayca entegrasyonu için akıllı araçlar sunuyor. Böylece hem endüstride hem de altyapılarda sistem durumu ve enerji temini konusunda veri şeffaflığı elde ediliyor.

Haberleşme-yetenekli cihazlar ve tanı istasyonu aracılığıyla bağlantı

SENTRON portföyündeki haberleşme-yetenekli koruma, anahtarlama ve ölçüm cihazları, SIMOCODE pro motor yönetim sistemi ve SIVACON S8 alçak gerilim dağıtım panosundaki SIMARIS control tanı istasyonu, akıllı binalarda ve Endüstri 4.0 ortamlarında optimum şekilde tasarlanmış enerji dağıtımı sağlıyor. Profinet, Profibus ve Modbus gibi standartlaştırılmış arayüzler ve protokoller aracılığıyla, haberleşme ağındaki tüm sistemler ve ürünler akıllı bir şekilde birlikte çalışıyor. Böylece elektrik enerjisi dağıtımı, otomatik işletim süreçlerine, makine süreçlerine ve süreç iş akışlarına göre optimum seviyede özelleştirilebiliyor ve daima güvenilir ve esnek bir güç kaynağı elde ediliyor.
MindSphere ile bağlantı

Bulut-tabanlı analiz sistemleri

Enerji tüketiminin sistemli kayıt ve analizi, daha yüksek seviyede enerji verimliliği ve güvenilirliği açısından en önemli gerekliliklerden biri. MindSphere gibi açık IoT işletim sistemlerine entegrasyonla, bu optimizasyon potansiyeli daha da artabiliyor: Sayısız cihazda gelen devasa miktarda veri, hızla ve verimli bir şekilde kaydedilip gerçek-zamanlı analiz edilebiliyor.

Arıza emniyetli güç kaynağı

Elektrik, gerilim ve enerji değerleri, örneğin üretim süreçlerinin ve bina otomasyonunun detaylı analizi ve sistematik yönetiminde kullanılabiliyor. Teknik sistemlerdeki aksaklıklar erken aşamada tespit edilip arızalar oluşmadan engellenebiliyor ve bir bütün olarak operasyonlar çok daha enerji-verimli hale geliyor. Şirketler bu sayede üretimin artması, tesislerin daha verimli kullanımı ve rekabet gücünde genel artış gibi faydalar sağlıyor.

Bulut-tabanlı analiz sistemlerinde geleceğe dönük entegrasyon

İnfografiği indirin

Portföy

Ürün ve sistemlerimize genel bakış

Elektrik enerjiisi dağıtımının akıllı binalar ve Endüstri 4.0 ortamlarıyla teknik entegrasyonunu hayata geçiren ürün ve sistemlerimiz hakkında ek bilgileri burada bulabilirsiniz.
Referanslar

Optimum enerji yönetimi

İndirilebilir Bilgiler

Ürün ve sistemlerinizi Nesnelerin İnterneti’ne entegre ederek bu avantajlardan faydalanmak ister misiniz?