Gelecekteki enerji sistemlerinin omurgasını şekillendirme

Gelecekteki enerji sistemlerinin omurgasını şekillendirme

Giderek artan karbonsuzlaştırma, dağıtık ve dijitalleştirilmiş enerji ortamı, iletim sistemi operatörleri için yeni zorluklar yaratıyor: Hem teknik temellerin hem de iş süreçlerinin yeni koşullara uyarlanması gerekiyor. Siemens’in holistik yaklaşımı, elektriğin her zaman güvenli ve emniyetli bir şekilde herkes için erişilebilir olmasını sağlar.
Yeni zorluklar

Değişimin itici güçleri; karbonsuzlaştırma, merkezi olmayan yapılar

Çoğunlukla yenilenebilir kaynaklardan elde edilen dağıtık enerji üretimi, çoğunlukla fosil enerji kaynaklarına dayanan merkezi enerji üretiminin yerini alıyor. Dijitalleşme, bu dönüşüm için teknik bir temel sağlıyor ve aynı zamanda bir katalizör görevi üstleniyor.

Bilgi teknolojisi ve operasyonel teknoloji birbirine giderek daha fazla yaklaşıyor ve veriler artık şebekenin hemen her yerinde mevcut. Halen uygulanmakta olan zorlu iklim hedefleri, enerji piyasalarının serbestleşmesi ve değişen tüketici davranışları bu dönüşümü daha da hızlandırıyor.

 

Geleceğin enerji sistemlerinde, iletim sistemleri diğer her şeyi destekleyen omurgalar haline geliyor. Aynı zamanda, enerji altyapıları için merkezi sinir sistemini birbirine bağlıyor. Bu nedenle, şebeke operatörlerinin bugün geleceğin enerji dünyası için ekonomik olarak uygulanabilir stratejilere ve yeni iş modellerine ihtiyaçları var.

Hareket alanları

Dijital olarak etkinleştirilen enerji altyapıları için entegre düşünme

Siemens’in bütünsel yaklaşımı, danışmanlık, planlama ve simülasyondan finansman, uygulama, işletme, bakım ve servise kadar tüm değer akışını dikkate alır.

İletim sistemi operatörlerinin dört temel zorlukla başarıyla ve verimli bir şekilde başa çıkmalarını mümkün kılan enerji aktarımı için entegre bir ürün, çözüm ve hizmet portföyüne dayanır: Gerekli ek ağ kapasitelerini sağlamak, mevcut varlıkları geliştirmek, şebeke çalışmasını optimize etmek ile ekonomik maliyet ve kalıcı ekonomik başarı için temellerin oluşturulması.

Her konuda güvenilir, emniyetli ve verimli

Entegre düşünme, gelecekteki zorluklara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar, böylece sürekli değer yaratır hale gelebilirsiniz. Tüm teknik temel görevleri, mümkün olan en iyi tedarik güvenliğini ve şebeke kesintilerine karşı önlemleri devreye alabilir, gelecek için kesin bir doğruluğa ulaşmada uzmanlaşabilirsiniz. Ayrıca, mevcut varlıkları dijital olarak güçlendirebilir ve dağıtık üretimi ve yenilenebilir enerji ürünlerini emniyetli ve güvenilir bir şekilde entegre edebilirsiniz. Bununla birlikte, serbest enerji piyasalarına gerekli altyapı ve verileri sağlamanın yanı sıra üçüncü taraflara çeşitli sistem hizmetlerini sunabilir, katma değer için ek potansiyel geliştirebilirsiniz.

 

Tüm bu faaliyetler üç temele dayanır.

Projelerde öne çıkanlar

Emniyetli bir gelecek için sürdürülebilir çözümler

Enerji çeşitliliği şu anda pek çok yerde temelde değişiyor, elektrik enerjisine olan talep ise dünyanın diğer bölgelerinde hızla artmaya devam ediyor. Siemens, çok sayıda yenilikçi çözümüyle bu zorluklara çözüm sunuyor. Dünyanın dört bir yanında bugünden geleceğin güvenli, istikrarlı ve verimli bir enerji iletiminin yolunu açıyorlar.
Büyük resim

Yeni fırsatları verimli bir şekilde kullanın

İletim sistemleri her zamankinden daha karmaşık hale geldi. Siemens'in entegre çözümleri her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Hem bugün hem de gelecekte, şebekelerinizin güvenli, verimli ve ekonomik bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Dijitalleşme döngüyü kapatıyor

Geleceğin iletim sistemlerine yönelik entegre çözümler; geleceğe yönelik planlama, iletim sistemlerinin optimize edilmiş çalışması ve dağıtılmış, karbondan arındırılmış enerji sistemlerinde katma değer yaratma konusunda yeni, çağdaş seçeneklerin geliştirilmesi açısından sizin için birçok yeni fırsat sunar.

Veri akışları ve analitik uygulamalar sürekli olarak çalışmanıza olanak sağlayan esnek kontrol döngüleri oluşturur

İletim sistemlerinizi süreçlerdeki devam eden dönüşümlere uyarlayın.

Uzmanlar neler diyor?

Dijitalleşme, gittikçe artan bir şekile karbondan arındırılmış ve dağıtık enerji ortamında başarı için ön koşulları sağlar. Bu durum, artan bir ivmeyle güçlenmeye devam ediyor. Uluslararası iletim uzmanlarından ilk bilgileri edinebileceğiniz yerdesiniz. Değişen pazar ortamı bağlamında, dijital olarak etkinleştirilmiş teknolojiyle beklentiler ve deneyimler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Referanslar

Çözümlerimizi kullanan müşterilerimizden başarı örnekleri

Siemens'in çözüm becerilerini ve teknolojisini kullanarak dünyadaki iletim sistemlerinde başarıyla uygulanan çeşitli projelerde nelerin başarıldığını öğrenin.

Teknik makale: “Enerji sistemlerinde dijitalleşme”

Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı tarafından hazırlanan, "Enerji Sistemlerinin Dijitalleştirilmesi" teknik makalesi, dijitalleşmenin enerji sektörünü nasıl şekillenirdiğine odaklanıyor. Rapor, dijital varlıkların enerji altyapısındaki mevcut etkilerini inceliyor ve bu alanda gelecekteki itici güçlere ve fırsatlara genel bir bakış sunuyor.