Elektrikte Dijital İkiz

Elektrikte Dijital İkiz

Enerji şebekeleri - Modern zamanların son mühendislik başarısı. Elektriğin yaygınlığı karmaşık bir kablolama, kutuplar, trafo merkezleri ve sistemler ağı sayesinde her geçen gün hayatımızı daha da zenginleştiriyor. Oysa bu tablonun ardında, gerçek dünyanın sanal olarak modellenmesi ile yardımcı programların şebekeleri planlamaları, çalıştırmaları ve sürdürülebilir kılmalarını sağlayan yoğun bir dijital veri seli vardır. Merkezi olmayan yapılar ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi trendlerle bu veri yönetimi ve değişimi daha da karmaşık hale geliyor. Böyle bir ortamda verilerdeki en küçük hatalar bile büyük sonuçlara yol açabilir. Dijital verilerini bir araya getiren çözümleri seçen kuruluşlar, sürdürülebilir bir dijital geleceğe hazır olmalı.
Sürdürülebilir bir dijital geleceğe doğru ilk adımı atın

Bizimle iletişime geçin

Ortaya çıkan zorluklar

Dönüştürülmüş bir dünya: Yardımcı sistemlerin veri paylaşım şeklini yeniden düşünmek

Yalnızca bir fiziksel enerji şebekesi vardır. Ancak tipik bir yardımcı çözüm, her biri farklı kurumsal etki alanlarıyla ilişkilendirilen pek çok farklı şebeke modelini koruyabilir. Her sistem silolar üzerinde çalışır. Verileri ellerinde tutmak için kendi formatları, detayları ve bu yapıyı bilen uzmanlardan oluşan bir ekiple. Geleceğe hazır kuruluşların değişimin önüne geçmesi, engelleri aşması ve sorunsuz bir şekilde bağlantı kurması gerekiyor.

Veri, elektrik şebekesinin merkezindedir. Tesislerin şebekelerini uygun şekilde planlamalarını, çalıştırmalarını ve bakımlarını yapmalarını sağlayan çok sayıda farklı yazılım sistemleri arasında değiştirilir.
 

Yardımcı çözümler, bilgileri farklı sistemler arasında manuel olarak tutmak, güncellemek ve değiştirmek için ciddi oranda zaman ve kaynak harcıyor. Veri alışverişi sırasındaki tutarsızlıklar ve hatta veri değişiminin olmaması ciddi bir sorundur. Aşırı yükselen maliyetler, kopyalanan emek, en düşük sistem performansı ve hatta sistem genelinde kesinti gibi çarpıcı sonuçlara yol açabilir. Endüstri trendleri (dağıtık enerji, yenilenebilir enerji kaynakları ve dijitalleşme gibi) en iyi sistem performansını elde etmeye odaklanıyor ve dikkate alınması gereken veri noktalarının sayısını artırıyor.
 

Bu yeni dijital dünyada, veri doğruluğu, model karmaşıklığı ve otomasyon, operasyonel mükemmelliği korumak ve gelecekteki yatırımları en üst düzeye çıkarmak için temel oluşturur. Siemens, Elektrikte Dijital İkiz ile tüm IT ortamındaki veriler için gerekli şeffaflık gücünün tek bir doğrulama kaynağından sağlanmasının yolunu açıyor.

Dijital ikizi tanıtmakta tereddüt eden her şebeke operatörüne şunu söylerim: Daha fazla beklemeyin
Jussi Jyrinsalo, Fingrid Oyj Kıdemli Başkan Yardımcısı
Yeni fırsatlar

Somut sonuçların kilidini açmak için tek bir doğruluk kaynağı

Siemens Elektriksel Dijital İkiz, IT ortamındaki tüm verileri modellemek için araçları tek bir doğruluk kaynağı üzerinden sağlayarak gerçek ve sanal dünyaları birbirine hizalar. Güvenilir, verimli ve emniyetli elektrik sistemi planlama, işletme ve bakım ile ilgili tüm alanlarda şebeke simülasyonunu kolaylaştırmak için yaygın bir ağ modeli vardır.

Veri silolarını yıkmak

Elektrikte Dijital İkiz, yardımcı çözümlerin veri bakımı ve değişim sürecini basitleştirmesini sağlar. Veriler çeşitli sistemlerle senkronize edildikten sonra standart adaptörler veya arayüzler aracılığıyla tek kullanıcılı bir veri tabanında standartlaştırılır.

 

Öne çıkan özellikler

  • Veriler için doğru, tek bir kaynak
  • Birden fazla alanda otomatik veri ve model senkronizasyonu
  • Entegre analiz için iletim ve dağıtımı kapsar
  • IT ortamında ölçeklenebilir veri bakımı ve değişimi
  • Üreticiden bağımsız ve standartlarla uyumlu

Yarın için veri sinerjisinden yararlanmak - bugün operasyonel verimlilik elde etmek

Bir bakışta Elektriksel Dijital İkiz

Broşürümüzü indirin

Çözüm portföyü

Elektriksel Dijital İkiz’in endüstriyel uygulamaları

Değer zincirindeki yeteneklere sahip, spesifik ihtiyaçlara yönelik özelleştirilebilir bir çözüm. Belirli kullanım durumları ve faydaları hakkında daha fazla bilgi edinin.
Bu uygulamalar ve faydaları hakkında daha fazla bilgi edinin

Broşürümüzü indirin

Referanslar

Elektriksel Dijital İkiz inovasyonları

Sürdürülebilir bir dijital gelecek için temeli doğru bir şekilde atmak şarttır. Bu kuruluşların operasyonel mükemmellik ve verimlilikle nasıl geliştiklerine bakın.
Model, eskisinden 100 kat daha ayrıntılı, bu da kararların öncekine göre gerçeklere daha fazla dayandığı anlamına geliyor - artık herhangi bir parça için içgüdüsel duygulara güvenmemize gerek yok.
Jussi Jyrinsalo, Fingrid Oyj Kıdemli Başkan Yardımcısı
AEP, standartlara uyumlu bir ağ modeli yönetimi çözümü tasarlayıp dağıtarak, veri yönetimi ve veri analitiği etrafında gelişen yeni teknolojilerden yararlanabilir.
Eric Hatter, T-Nexus Program Yöneticisi, AEP

Şimdi tam zamanı

Siemens sizinle birlikte yol almak istiyor

Siemens, bu yeni dijital dünyada verileri her şeyin kalbi olarak görüyor. Endüstri sürekli değişmekte olduğu için, zorlukların ötesinde gelişen bir çözüme yatırım yapmak istiyoruz. Vizyonumuz bu nedenle, daha önce hiç duyulmamış operasyonel verimlilik ve mükemmellik elde edilmesine yardımcı olan bir Elektriksel Dijital İkiz oluşturmak için müşterilerimizle işbirliği içinde çalışmaktır. Bu yalnızca bir teknoloji değil... Bu bir ortaklık.

Sürdürülebilir bir dijital geleceğe doğru yolculuğunuzu başlatın

Bizimle iletişime geçin