Esnek Alternatif Akım İletim Sistemleri

Güneş, rüzgâr ve biyogaz gibi küçük dağıtık enerji santrallerinin sayısındaki artış, şebeke operatörlerinin güvenilir ve kararlı şebeke operasyonları sağlamasını giderek zorlaştırıyor. Esnek Alternatif Akım Sistemleri (FACTS), alternatif akım şebekelerinin güvenilirliğini artırmak, enerji kalitesini iyileştirmek ve iletim verimliliğini yükseltmek için mükemmel bir çözüm sunuyor. Siemens Gaz ve Enerji, enerji geçişlerinin getirdiği zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olmak için dünya genelindeki müşterilerini inovatif FACTS ile destekliyor. 

Seri Kompanzasyon (SC)

Seri Kompanzasyon (SC)

Seri kompanzasyon ile artan kararlılık

Seri kompanzasyon yüksek esneklik sunan kapasitörleri, reaktörleri veya güç elektroniği cihazlarını kullanıyor. Seri Kompansatörler (SC) enerji iletimi için sistem kararlılığını artırıyor.

Genel SC uygulamaları arasında Sabit Seri Kondansatörler (FSC), Tristör Kontrollü Seri Kondansatörler (TCSC) ve Tristör Korumalı Seri Kondansatörler (TPSC) bulunuyor.

Statik Var Kompansatör (SVC)

Statik Var Kompansatör (SVC)

Şebeke ve busbar gerilimini dinamik bir şekilde dengeliyor

Günümüzde dünya genelindeki enerji üreticileri ve tedarikçileri toptan enerji akışı, daha düşük maliyetli enerji temini ve daha yüksek güvenilirlik için giderek artan taleplerle karşı karşıya kalırken, endüstriyel tüketicilerin de katı enerji kalitesi gerekliliklerini karşılaması gerekiyor. SVC, iletim şebekesine dinamik olarak endüktif veya kapasitif reaktif güç enjekte eden şönt bağlantılı bir cihazdır.

Ana görevi, gerilim kararlılığı ile iletim sistemlerinin ve sistem bağlantılarının veya endüstriyel enerji dağıtımlarının reaktif güç kontrolünü sağlamak olan SVC (Statik Var Kompansatör), şebeke gerilimini ayarlanmış bir referans değerinde sabit tutmak için gerilimi bağlantı noktasında dinamik olarak dengeleyen bir yüksek gerilim sistemi sunuyor.

Artan şebeke kararlılığı için kompakt çözüm

SVC PLUS® (STATCOM)

Artan şebeke kararlılığı için kompakt çözüm

Enerji üreticileri ve sistem operatörleri büyük enerji akışı, daha düşük maliyetli enerji temini ve daha yüksek sistem güvenilirliği konusunda giderek artan taleplerle karşı karşıya kalıyor. Aynı zamanda darboğazlar da enerji iletiminde sınırlamalara yol açıyor. Endüstride çok yüksek dinamik yük kompanzasyonu, çok hızlı bir kompanzasyon sistemini gerektiriyor.

Reaktif Güç Kompanzasyonuna yönelik inovatif SVC PLUS, şebekenin dinamik kararlılığını ve enerji kalitesini yükseltmek için çok kademeli Kaynak-Gerilim Konventörü (VSC) teknolojisine dayanan uygun maliyetli, fazla yer kaplamayan, esnek bir çözüm sunuyor.

SVC PLUS Frekans Sabitleyici

SVC PLUS Frekans Sabitleyici

Dinamik şebeke kararlılığı için frekans ve voltaj desteği

Konvansiyonel senkron enerji üretiminin yerini yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi alırken, şebeke frekansı da dönen makinelerin miktarındaki azalma nedeniyle giderek hassaslaşıyor. Şebeke operatörleri artık, şebekeyi sabitlemek için yüksek miktarda dönen parçalara sahip senkron jeneratörlerde yeterli sistem ataletini sağlama zorluğuyla karşı karşıya bulunuyor.

SVC PLUS Frekans Sabitleyici, ihtiyaç duyulduğunda şebekeye giden yüksek aktif enerjiyi artırıp sistem ataletini taklit ederek bu zorluğu aşabiliyor. Buna ek olarak, reaktif güç kompanzasyonu sayesinde gerilim desteği de sağlıyor.

Senkron Kondansatör

Senkron Kondansatör

Örneğin rüzgâr ve güneş enerjisinin payı yüksek olduğunda, şebeke kararlılığını sağlamak açısından çok önemli

Enerji karmasına yenilenebilir enerji üretiminin eklenmesi, termal enerji santrallerinin aşamalı olarak devre dışı bırakılması, yeni HVDC sistemler ve enerji tedarik sistemlerinin uzak bölgelere genişletilmesi sonucunda iletim şebekelerinin kararlılığı etkileniyor.

Senkron kondansatörler, örneğin kısa devre enerjisi, atalet ve reaktif güç telafisi sağlayarak yüksek miktarda yenilenebilir enerji beslemesine sahip iletim sistemlerine şebeke kararlılığı kazandırıyor.

Mekanik Anahtarlı Kapasitörler / Filtre Devreleri

Mekanik Anahtarlı Kapasitörler / Filtre Devreleri

Endüstriler ve belediyeler için kararlı enerji şebekeleri

Mekanik anahtarlamalı cihazlar (MSC/MSCDN) en ekonomik reaktif güç kompanzasyon cihazlarıdır. MSC’ler, sabit durum koşulları altında gerilim kontrolü ve şebeke dengelemesi için güçlü bir çözüm sunuyor. MSCDN ayrıca elektrik sisteminde titreşimi engellemek için bir yumuşatma ağı (damping network) sağlıyor. Endüstriyel santrallerde konvertör besleme sürücülerinin ve lineer olmayan diğer tüketicilerin sayısındaki artışla birlikte, harmonik gerilimlerde etkili bir azaltmanın yanı sıra enerji faktörü iyileştirme ihtiyacı da giderek daha önemli hale geliyor – bunun çözümünü ise ayarlı filtre devreleri sunuyor.

Ticari basın makalesi

Güç elektronikleriyle şebeke operatörü ekonomisini iyileştirmek

Düzensiz enerji piyasalarında, şebeke operatörleri temiz enerjiye geçişten kaynaklanan şebeke kararlılığı sorunlarını ele almak için piyasa yapılarına bakıyor. Sonuç olarak, STATCOM teknolojisi ile reaktif güç kompanzasyonu sağlama yeteneği yeni gelir kaynakları oluşturabilir. 

Bir bakışta FACTS

İhtiyaca özel şebeke kararlılığı ve enerji kalitesi

Her enerji şebekesinin enerji kalitesi, reaktif güç dengeleme ve şebeke kararlılığı konularında belli zorlukları olsa da FACTS sistemlerimiz, belediyeler ve dağıtım şirketleri uygulamaları ile endüstriyel uygulamalar için tek bir kaynaktan özelleştirilmiş çözümler sunuyor.

Modüler FACTS ürünleri tüm ihtiyaçları karşılıyor

Esnek alternatif akım sistemleri (FACTS), artırılmış şebeke kararlılığı ve enerji kalitesine katkıda bulunan enerji iletim çözümleri sağlıyor.  Özelleştirilmiş FACTS cihazları, paralel ya da seri kompanzasyon sunuyor.
Seri kompanzasyon öncelikli olarak iletim hatlarında enerji iletimi kapasitesini yükseltmekte kullanılırken, paralel kompanzasyona yönelik Siemens cihazları da ortak bağlantı noktalarında reaktif gücü aktif şekilde sağlayarak veya sönümleyerek şebeke gerilimini etkiliyor. Paralel bağlantılı senkron kondensatörler, kısa devre gücü ve atalet sağlayarak şebekeyi dengeliyor. Sisteme kurulan bu çözümlerle uygun olmayan yüksek gerilim dalgalanmaları ve enerji hataları önleniyor, şebeke varlıkları ideal şekilde kullanılabiliyor ve yük kaynaklı bozulmalar hafifletilebiliyor.

FACTS sistemlerin faydaları ve görevleri

Bize ulaşın

Farklı sorularınız var mı ya da kişisel danışmanlık için randevu almak ister misiniz?