Seçeneğin Gücünü Keşfedin

Santrifüjlü, pistonlu ve eksenel akış kompresörleri ve genişletme türbinleri

Siemens Gaz ve Enerji, petrol ve gaz endüstrisi ve diğer proses endüstrileri için kapsamlı bir turbo ve pistonlu kompresör çözümleri portföyü sunuyor. Kompresör çözümlerimiz standart olabileceği gibi, karasal veya deniz üstü (on veya off shore) petrol ve gaz üretimi, doğal gaz iletimi ve dağıtımı, hava ayrıştırma, kimya, petrokimya ve rafineri gibi çeşitli uygulamalarda ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş olarak sunulabiliyor. Tümleşik dişli kompresör teknolojimizden türetilen radyal genişletme türbinleri sıcak proses gaz akımlarından enerji elde etmeye yardımcı oluyor ve bir kompresörü veya jeneratörü yönetmekte kullanılabiliyor. Kompresörler ve türbinler sürekli ve kesintisiz çalışma için üretiliyor; denetim ve bakımın genel tesis ya da varlık bakımı planlarıyla eşzamanlı yapılmasına da olanak tanıyor. Makinelerimiz endüstri ve müşteri spesifikasyonlarına göre oluşturuluyor. Her çözüm müşteri tercihlerine göre değişen enerji verimliliğine odaklanarak tasarlanabiliyor.  

Portföy

product finder key visual

Can't find what you're looking for? Try our Product and Solution Finder!

Our product and solution finder can help you determine which offerings in our portfolio are best suited to your application needs. The tool allows you to access both Siemens and Dresser-Rand information.

Sürücüler

Çok geniş sürücü seçenekleri

myAdvisor key visual

myAdvisor - Modernizations and Upgrades for your Rotating Equipment

myAdvisor is an online service that provides digital support for our modernization and upgrade products. By inputting key machine information, such as ‘Machine Type’, ‘Industry’, ’Operational Profile’ and ‘Year of Installation’, myAdvisor can identify potential improvements, specific to your rotating equipment. Any potential improvement possibilities that are highly recommended for your equipment are clearly displayed. Additional recommended offerings can be viewed and displayed by your operational priorities.

Kompresör Servisleri

Siemens Enerji Servisleri

Modernizasyon ve yükseltimler, saha hizmetleri, izleme ve tanılama, yaşam boyu genişletmelerden dijital hizmetlere kadar en iyi performansı elde etmek ve başarıyı artırmak için sizinle bir takım oluşturuyoruz.

Online İyileştirme Konfigüratörü

Ekipmanınızla ilgili verilerin ve operasyon profilinin girilmesiyle, Siemens My Advisor potansiyel iyileştirmeleri tanımlayabiliyor ve en son teknolojilerden haberdar olmanızı sağlıyor.

Bakım Servisleri

Dönen ekipman için bakım konseptleri, makinelerinizi ve tesislerinizi bütün yaşam döngüsü boyunca daha kârlı ve verimli hale getirmenize yardımcı oluyor.

Uzaktan Tanı Servisleri

Operasyonel veriyi değere dönüştürerek varlık üretimini optimize edin. Bu proaktif yaklaşım kapsamında Siemens, olası sorunları henüz operasyon etkilenmeden belirlemek için tüm dönen ekipmanları izliyor.  

Dönen Ekipman için Servis Anlaşmaları

Yeni dijital olanaklarla benzersiz ihtiyaçları ve gereklilikleri karşılamak üzere oluşturulmuş koşul-bazlı bir bakım programı olan Siemens Uzun Vadeli Servis Programı FlexLTP ile operasyonunuzu optimize edin.

Siemens Ürün Eğitimi

Siemens ürün eğitim portali Siemens Power Academy, Siemens’teki bütün ürünlerle ilgili eğitimler sunuyor ve müşterilerin doğru ürün gamından uzmanlarla bağlantı kurmalarına yardımcı oluyor.

Makaleler ve Basın Bültenleri