Baskının hafifletilmesi: Sağlık Sektörü için akıllı finansman

Sağlık sektörünün akıllı finansmanla dijital dönüşümü için sürdürülebilir yollar
Akıllı finansmanın faydalarını gerçek örneklerle görmek için

Araştırma makalesini indirin

Kriz zamanlarında ve sonrasında, sağlık sektöründe değer yaratabilmek

Küresel sağlık yönetimi, salgınla birlikte radikal bir dönüşüm geçiriyor ve salgın, zaten zor durumda olan sağlık sistemleri üzerinde daha fazla baskı yapıyor. Akıllı finansman, temel sağlık hizmeti dönüşümü ve teknoloji yatırımı için milyarların kilidini açma potansiyeline sahiptir.

Çalışmanın temel noktaları

  • Pandeminin dünya çapında sağlık sistemlerinde dijital dönüşümü hızlandırma üzerindeki potansiyel etkisini inceler.
  • Bakım hizmetlerinin dönüştürülmesi ve hasta deneyiminin iyileştirilmesi, modern (genellikle dijitalleştirilmiş) teknolojilere ön yatırım gerektirir.
  • Bütçelerle kısıtlı akıllı finansman, yeni nesil ekipman ve teknolojiye erişmek ve dijital dönüşümü finansal açıdan sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmek için gereklidir.
  • Akıllı finansman tarafından kurtarılabilecek fonların seviyesi ölçülmeye çalışılır. Akıllı finansman sayesinde bu fonlar - 'dondurulmak' yerine - sürdürülebilir dönüşüm projelerini uygulamak için kullanılır.  Sağlık Hizmeti Değer Göstergesi modelini kullanarak dünyanın dört bir yanındaki sağlık hizmetlerindeki kaynaklar üzerindeki baskıyı izler.
En güncel veriler için

Sağlık sektörü araştırma makalemizi indirin

Dönüştürücü sağlık hizmetleri kuruluşunuzda eksik mi? Akıllı finansmanın bir projeye başlamanıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla şey bilmek istiyor musunuz? Akıllı finansmanın hassas tıbbı genişletmenize, bakım hizmetlerinizi dönüştürmenize ve hasta sonuçlarını iyileştirmenize nasıl yardımcı olabileceğine ilişkin teknik incelememizi indirin. Gerçek dünyadaki vaka çalışmaları, akıllı finansman çözümlerinin dünya çapında çok çeşitli dijital dönüşüm projelerine nasıl olanak sağladığını size açıklayacaktır.
Insight series: up close

Akıllı finansman sayesinde dönüştürücü sağlık değeri yaratmak

Her makale, finansmanın gerçek dünyadaki sağlık hizmeti dönüşümlerini nasıl desteklediğini ayrıntılı olarak açıklayan örnek olay inceleme örnekleriyle belirli projelere daha yakından bakar.

Akıllı finansmanın size sunacakları

Son gelişmelerden haberdar olmak için

Araştırma makalesini indirin