Endüstri yazılımları

Endüstri yazılımları

Şirketlerin tüm endüstriyel değer zincirini dijitalleştirip entegre etmelerinin sağlar

Siemens Endüstri Yazılımları, üreticilerin tüm endüstriyel değer zincirlerini PLM çözümleri, Üretim Operasyonları Yönetimi (Manufacturing Operations Management - MOM) çözümleri ve TIA ekipmanlarıyla dijitalleştirip entegre etmelerini sağlayarak onları birer Dijital İşletme’ye dönüşmesine yardımcı oluyor. Bu süreçte tek veri omurgası olan endüstri lideri Siemens İşbirliği Platformu TeamCenter’dan destek alınıyor. PLM, MOM ve Otomasyon entegrasyonu, kapsamlı Siemens Endüstri Yazılımları seti sayesinde gerçekleşiyor.

MindSphere – Nesnelerin Interneti (IoT) Çözümü

Ürünlerinizi, tesislerinizi, sistemlerinizi ve makinelerinizi birbirine bağlayan, Siemens imzalı bulut tabanlı açık IoT işletim sistemi MindSphere, gelişmiş analitikle Nesnelerin İnterneti tarafından üretilen verinin zenginliğinden faydalanmanızı sağlıyor.

Değer zincirinin tamamında endüstri yazılımları

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Siemens’in PLM yazılımı; kavramsal aşamadan ürün yaşam döngüsünün sonuna kadar tüm aşamalarda geliştirme ve üretim için ortak bir dijital dizi sunarak sıkı bir tasarım, mühendislik ve üretim entegrasyonu sağlıyor. Bu çözümler sayesinde şirketler günümüzün en karmaşık platformlarını tanımlamakta kullanılabilecek bütün veriler ve 3 boyutlu görüntüler için tek bir ana kaynak oluşturabiliyor ve tasarımcı, geliştirici, üretim mühendisi, ürün uzmanı ve servis/destek ekiplerini kapsayan global bir sanal ağı senkronize edebiliyor. Siemens’in PLM yazılımı şirketlerin elde ettikleri bu bilgiyi fikir, tasarım ve üretimden servis ve bertarafa kadar tüm ürün yaşam döngüsü boyunca verimli ve uygun maliyetli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor. 

Üretim Operasyonları Yönetimi

MOM, PLM’in Otomasyona bağlanmasının ve üreticilere gerçek zamanlı bir Endüstri Yazılım katmanı sunulmasının temel unsurudur. Siemens’in MES, QMS, APS ve HMI çözümleri, MOM sisteminin parçaları arasında yer alıyor. MOM üretim operasyonları performansının iyileştirilmesine ve üretim gerçekleştirme, sıralama, uygun olmayan ürün prosedürleri ve uçtan uca kalite yönetiminin tek bir sistemde konsolide edilmesine bütünsel bir yaklaşım sunuyor. Siemens MOM çözümleri üretim süreçlerini standartlaştırıp optimize ederek teslim sürelerinin kısaltılmasını, varlık kullanımının optimize edilmesini, global pazara çıkış süresinin azaltılmasını ve üretim görünürlüğü ve cevap verebilirliğinin artırılmasını sağlıyor.

Gündem konuları

Dijital işletme artık bir gerçeklik

Dijitalizasyonun tüm avantajlarından yararlanmak, ancak verilerin tutarlı entegrasyonuyla sağlanabilir. Bunun için de endüstriyel yazılımları ve otomasyonu entegre etmek, haberleşme ağlarını genişletmek, otomasyonda güvenlik ve işletmeye özel endüstriyel servisler kullanmak gerekiyor.