Siemens Enerji Yöneticisi Sertifika Programı

Dijital Endüstri Servisleri

Siemens Türkiye, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından verilen Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi (EVD) lisansı kapsamında 2010 yılından beri enerji alanında kariyer edinmek isteyen uzmanlara "Enerji Yöneticisi" eğitimleri vermektedir. Düzenlenen eğitimlere katılan tüm (%100) kursiyerlerimiz, düzenlenen merkezi sınavdan başarı ile geçerek Enerji Yöneticiliği sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

 
 
Programın Amacı:

Enerji Verimliliği Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki alanlarda enerji yöneticisi görevlendirilmesi şartı aranmaktadır.

Sanayi: Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler,


Kamu Hariç Binalar: Toplam inşaat alanı en az 20.000 metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari ve hizmet binaları,


Kamu Binaları: Toplam inşaat alanı en az 10.000 metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binaları ve tesisleri

Siemens, bu ihtiyacı karşılamak ve Enerji Verimliliği Uzmanları yetiştirmek üzere Enerji Yöneticisi Sertifika Programı düzenlemektedir. Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır.

Program Tarihleri:

2023 yılı 1. Eğitim Şubat Dönemi:

20 Şubat Pazartesi – 27 Şubat Pazartesi / Siemens Kartal (6 gün)

28 Şubat Salı – 3 Mart Cuma / Kocaeli MMO UEM (4 gün)


2023 yılı 2. Eğitim Temmuz Dönemi:

17 Temmuz Pazartesi – 24 Temmuz Pazartesi / Siemens Kartal (6 gün)

25 Temmuz Salı – 28 Temmuz Cuma / Kocaeli MMO UEM (4 gün)

Programın İçeriği:

Program Detayı için tıklayınız.

 

Sınav öncesinde sınava hazırlık dersi (webinar)

 

2 adet eğitim tazeleme webinarı

Kimler Katılabilir:

27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 11.Madde 1. Fıkrası uyarınca enerji yöneticisi eğitimlerine;

 

Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik ve mimarlık alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.

Kayıt için Gerekli Belgeler:

2 adet vesikalık fotoğraf

 

Eğitim bedeli ödeme dekontu (Banka hesap bilgileri için tıklayınız. Ödeme açıklamasına "Ad Soyad ENYON" yazılması gerekmektedir.)

 

Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

E-devlet sisteminden alınmış barkodlu yükseköğretim mezun belgesi veya noter onaylı diploma yada noter onaylı çıkış sureti (Fakülte Sekreterliğinden veya kamu kurumlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir).

 

Not : Eğitime katılım için herhangi bir meslek odasından oda kayıt belgesi vb. bir evrak talep edilmemektedir.

 

Kayıt Formu

 

Enerji Yöneticisi Bilgi Formu (3 sayfa)

 

Eğitim öncesinde yukarıdaki belgeleri ıslak imzalı olarak kargo ile aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir;

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Enerji Yöneticisi Sertifika Programı
Yakacık Cad. No:111
34870 Kartal İstanbul

Program Fiyatı : 4.237 TL + KDV (763 TL)

 

 • Ücrete Teorik eğitim sırasında dağıtılacak eğitim dokümanı, eğitim boyunca alınacak çay-kahve molalar, öğle yemekleri ve Uygulamalı eğitim katılım bedelleri ile bu eğitimde dağıtılacak eğitim dokümanları dahildir.
 • Ücrete Teorik ve Uygulamalı eğitim alanlarına ulaşım ile konaklama dahil değildir.
 • Genel Müdürlük tarafından açılacak olan sınava kursiyerler, ilgili tebliğde yayınlanan hükümler çerçevesinde ve kurallara uygun olarak kendileri başvuracaklardır. Sınav için Genel Müdürlüğe ödenmesi gereken sınav bedeli bu ücrete dahil değildir.
 • Sertifikalı eğitim bedelleri, her yıl Aralık ayında Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Müdürlük tarafından Genel Müdürlüğün internet sayfasından ilan edilen taban-tavan fiyatlarına göre revize edilir.

Uygulamalı Eğitim ve Genel Katılım Kuralları

 • Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından, Ek-2'de ikinci eğitim modülü olarak belirtilen konularda ön bilgi, ölçüm, deney, değerlendirme ve hesaplama gibi konuları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programı çerçevesinde yapılacak olan Uygulamalı eğitimlere en az otuzbeş saat devam etme zorunluluğu vardır.
 • Enerji Verimliliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulamalı eğitim modülüne TMMOB ve bağlı odaları onur kurulları cezaları devam eden kişiler katılamaz.
 • Enerji Verimliliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulamalı eğitim modülüne katılan kursiyerlerin uygulamalı eğitimin gerçekleştirileceği TMMOB Makine Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezine ulaşımları kendileri tarafından sağlanacaktır.
 • Kursiyerler, Makine Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi içinde MMO'nun güvenlik uyarılarına uyacaklar ve üniteler ve ölçüm cihazlarına eğiticinin bilgisi haricinde dokunmayacaklar ve tesisin demirbaşına zarar verecek hareketlerde bulunmayacaklardır. Kursiyerlerin eğitim tesisi içinde, MMO'nun uyarılarına uyulmaması neticesinde kendilerine veya tesise verecekleri zararlardan kursiyer sorumlu olacaktır. Siemens AŞ, bu tür zarar ve hasarlarda sorumluluk kabul etmez.
 • Tesis ve ilgili ekipmanın sorumluluğu eğitim sırasında MMO tarafından görevlendirilen personele aittir. Ancak tesis içinde kursiyerlerin kendi kusurlarından doğabilecek zararlardaki sorumluluk kursiyerlerin kendilerine aittir.
 • Tesisteki ünitelerde ve binada önemli arıza, enerji-su arıza ve kesintileri, ilgili görevlinin hastalık ve benzeri önemli mazereti gibi özel durumlarda MMO önceden eğitimin mutabık olunan tarihte gerçekleştirilemeyeceğini bildirir. Eğitim mutabık kalınacak başka bir tarihe ertelenir. Ayrıca yangın, sel, deprem gibi mücbir sebeplerle MMO eğitimi iptal etme hakkına sahiptir.
 • Kursiyerler, Siemens AŞ şirket görevlisi ve MMO personelinin bilgisi olmadan kurs binasını terk etmeyecektir.
 • Eğitimlerde yeterli katılımcı sağlanamadığı takdirde kursları erteleme yetkisine sahiptir.

İletişim

Enerji Yöneticisi Sertifika Programı ile ilgili detaylı bilgi almak için 444 0 747 numaralı telefondan bize ulaşabilir ya da enerjiyoneticisi.tr@siemens.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.