Proses Kontrol Sistemleri İçin Endüstri Servisleri

Proses Kontrol Sistemleri İçin Endüstri Servisleri

İşletme maliyetlerinizi öngörülebilir hale getirmek ve optimize etmek, yatırımlarınızı korumak ve tesis kullanılabilirliğini sağlamak söz konusu olduğunda kontrol teknolojinizin kullanılabilirliği ve servis edilebilirliği belirleyicidir. Bu nedenle, modern tesislerdeki yaşam döngüsü servisleri, kontrol teknolojisinin belirli bir zaman dilimi boyunca tam fonksiyonellik ve programlı modernizasyon sağlar.

Servislere genel bakış

Servislere genel bakış - modüler ve birleştirilebilir

Proses kontrol sistemleri için endüstri servislerimiz ile tesisinizin tüm yaşam döngüsünü kapsıyor ve böylece hedeflerinize ulaşmada önemli bir katkı sağlıyoruz.

İster onarım ve yedek parça ister standart ve koruyucu bakım gibi standart servisler olsun - SIMATIC PCS 7 için Yaşam Döngüsü Servisleri yüksek performanslı bir servis programıdır. İhtiyaçlarınıza göre kapsamlı modüler portföyümüzden seçim yapın.

Yaşam Döngüsü Yönetim Paketi, tüm servis faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve dokümantasyonu sırasında tesis bakımını optimize eder.

 

Önceden konfigüre edilmiş COMOS MRO tabanlı sistem, SIMATIC PCS 7 ve Proses Enstrümantasyon sistemi bileşenlerine atanmış yaşam döngüsü servisleri için Standart Çalışma Prosedürleri (SOP) sağlar.

 

Bir bakışta avantajlar

 

 • Yerleşik varlıklar ve servis kontrol noktaları ile önceden yapılandırılmış CMMS sistemi
 • Bir veri platformuna entegrasyon yoluyla tutarlı veri bakımı şeffaflık ve izlenebilirlik sağlar
 • Gerçek zamanlı bakım bilgileri ve dokümantasyonu ile sahada mobil veri erişimi

Yönetilebilir Sistem Servisleri, yenilikçi ve proaktif servisler ile kapsamlı sistem desteği sağlamaya odaklanan modüler olarak yapılandırılmış yaşam döngüsü servislerdir.

 

Teklifin içeriği, kapsamlı bir sistem envanterinden, tüm servis faaliyetlerinin Destek Yöneticisi tarafından merkezi olarak koordinasyonundan ve düzenli raporlardan oluşur.

 

 

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

 

Karmaşık destek taleplerinin merkezi koordinasyonla verimli bir şekilde işlenmesi bakım maliyetlerini azaltır ve şeffaflık yaratır.

 

 • Size özel ve yetkin
 • Koordineli ve verimli
 • Proaktif ve bilgilendirici

Proses Otomasyonu için Uzaktan Yönetim Servislerimiz esnekliği, verimliliği ve üretkenliği artırmak için ön koşuldur.

 

Uzaktan Yardım Temelli İşbirliği ya da teknoloji tabanlı servisler olarak Masaüstü Paylaşımı, bakım aşamasından tümüyle devreye almaya ve sonraki mühendislik aşamalarında kullanılabilir.

 

 

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

 

 • Özel bilgi birikiminin global olarak doğrudan ürün üreticisinden sağlanması
 • Konfigürasyon, devreye alma ve işletme aşamasında teknik yardım
 • ISO 27001 / CERT standardına göre sertifikalandırılmış uzaktan servis platformu ile dünya çapında korunan erişim
 • Tesisinizde, tehlikeli bölgelerde bile sanal SIEMENS uzmanları

 

Temel Envanter Servisleri, makinelerinizi ve tesislerinizi daha verimli bir şekilde sürdürmenize yardımcı olmak için yeni yöntemler ve araçlar kullanan, modern, veri odaklı servislerdir.

 

Temel Envanter Servisleri veri toplamadan veri işlemeye, doğrulama ve raporlamaya kadar adım adım süreçlerden oluşur.

 

 

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

 

 • Uygun maliyetli ve standartlaştırılmış envanter
 • Planlanan tesis genişletmeleri için karar verme araçları
 • Güncellemeler/yükseltmeler için hazırlık
 • Ek servisleri çalıştırmak için gerekli temel

Bir SIMATIC Sistem Denetimi, SIMATIC otomasyon sisteminin mevcut durumu ve servis kolaylığı konusunda şeffaflık sunar.

 

Modüler yapıdaki denetim portföyü, gelecekteki servis stratejileri veya servis sözleşmeleri için temeli sağlamanın yanında karar alma yardımı alarak özelleştirilmiş tesis değerlendirmesini mümkün kılar.

 

 

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

 

 • Zayıf noktaların ve risklerin tavsiyelerle yetkin analizi
 • Servis ve yükseltme yeteneği için sistem risklerinin en aza indirilmesi
 • Servis kolaylığı sağlayarak kesinti ve duruş sürelerinin azaltılması
 • Yaşam döngüsü servisi sözleşmeleri için kanıtlanmış temel yapı

Yaşam Döngüsü Bilgi Servisleri, ürün durumuna ilişkin önemli bilgiler, kurulu yapıdaki Siemens ürünleri için servis önerileri ve ayrıca tesise özel ek servisler için karar verme araçları sunar.

 

Yaşam Döngüsü Bilgi Servisleri portföyü modüler bir yapıya sahiptir ve raporlarınızın hangi detayları içermesi gerektiğini belirleyebilirsiniz.

 

 

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

 

 • Proaktif ve düzenli servis bilgileri, bakım maliyetlerinin artmasını önler
 • Özel servis önerileri sayesinde tesis kullanılabilirliğinin iyileştirilmesi
 • Fonksiyonel eskime riskinin en aza indirilmesi
 • Hem yeni hem de yedek parçalar için plansız kesinti sürelerinin veya düşük maliyetli arz darboğazlarının önlenmesi

Varlık Optimizasyon Servisleri, yedek parça tedarikinin bütünsel optimizasyonu için yapısal ve sistematik bir yaklaşım kullanır.

 

Bağımsız fazlar servis portföyünde modüller halinde tasarlanmıştır ve gerektiğinde ayrıca uygulanabilir.

 

 

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

 

 • Güvenli ve güvenilir yedek parça temini
 • Geliştirilmiş servis yeteneği ve böylece tesis kullanılabilirliğinde artış
 • Teknik ve ekonomik depo optimizasyonu ile düşük sermaye taahhüdü
 • Depo yönetiminde maksimum şeffaflık

 

Legacy System Servisleri, SIMATIC PCS 7 tabanlı proses kontrol sisteminin modernizasyonu planlanıncaya kadar geçen sürede köprü oluşturur.

 

Eski SIMATIC PCS 7 versiyonlarının seçilmiş bileşenleri, sözleşmeye bağlı garantili teknik destekle birlikte, mevcut bir tesisin kararlaştırılan süre boyunca sürekli çalışmasını sağlar.

 

 

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

 

 • Proaktif destek - Eski SIMATIC PCS 7 bileşenleri için sözleşmeyle garanti edilen destek tesisin çalışmasını sağlar.
 • Yatırım koruması - Legacy System Servisleri, bir sonraki fabrika modernizasyonuna kadar gerekli zamanı ve finansal özgürlüğü sağlar.
 • Maliyet şeffaflığı - Çok daha güvenilir bakım maliyeti planlama, tesisin uygun maliyetli çalışmasını sağlar.

Endüstriyel tesislerin güvenliği, siber saldırılara karşı kapsamlı koruma ve güvenlik açıklarından kaçınmak için her seviyede entegre bir yaklaşım gerektirir.

 

Tesis güvenliği, ağ güvenliği ve sistem bütünlüğü için kanıtlanmış konseptleri ile Endüstriyel Güvenlik Servisleri, özellikle endüstriyel tesislerin güvenliği için koordineli bir çözüm portföyü sunar.

 

 

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

 

 • Tesise özgü ve risk bazlı güvenlik yol haritası
 • Güvenlik açıklarından kaçınma
 • Siber saldırılara karşı kapsamlı koruma
 • Güncellemeler/yükseltmeler için hazırlık
 • Tesis güvenlik durumu için şeffaflık
 • Potansiyel tehditlerin proaktif olarak önlenmesi

BT altyapıları ve bulut çözümleri ile potansiyeli açığa çıkarın – sanallaştırma ve dijitalleşme yolunda kontrol sisteminizi desteklemek için özelleştirilmiş çözümler!

Azalan kesinti süreleri ile personel ve ekipmanın optimum kullanımı tesisin başarılı çalışmasında kritik noktalardır.

 

Kurulu sistem bileşenleri için verimli bir koruma, bakım ve modernizasyon önemli optimizasyon potansiyeli yaratır. Yenilikçi standart servis ürünümüz olan 'Bir Servis olarak SIMATIC Virtualization' tam anlamıyla bu noktada devreye girer ve verimli sanallaştırma çözümüyle size destek olur.

 

 

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

 

 • %75'e kadar enerji tasarrufu
 • %80'e kadar alan tasarrufu
 • Tek bir kaynaktan yaşam döngüsü servisleri
 • Küresel kullanılabilirlik
 • Çalışmaya hazır sistem
 • Sistem bileşenlerinin hızlı bir şekilde artabilmesi
 • Azalan yükseltme/güncelleme iş yükü
 • Mevcut donanım kaynaklarının optimum kullanımı

Hesaplama gücü, çalışma ömrü, bant genişlikleri - gerçekte ihtiyaç duyulan mühendislik kaynakları programlama görevine bağlı olarak değişir. Bulut bilişim, merkezi bir veri toplama altyapısı olan bulutta talebe dayalı sanal kaynakların tedarik edilmesini sağlar. Fatura, kullanıma bağlıdır. Ek olarak, bu bulut çözümünü konumdan bağımsız çoklu proje ve çoklu kullanıcı mühendisliği için de kullanabilirsiniz.

 

 

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

 

 • Çalışmaya hazır - standartlaştırılmış bir test ve geliştirme ortamının kullanılabilirliği, altyapı tasarımı veya yapılandırması için gereken maliyetleri azaltır.
 • Esnek kullanım - Dağıtık mühendislik kaynaklarının esnek kullanımı, konumdan bağımsız çoklu proje ve çoklu kullanıcı mühendisliğine olanak sağlar.
 • Kullanım başına ödeme - Talep odaklı bir fiyat modeli yatırım maliyetlerini fiili kullanım miktarına indirger.

Verilerin kullanılabilirliği ve güvenliği, karmaşık veri arşivleme süreçleri için belirleyicidir. Güvenilir bir ortamda ve uzun süre aralıksız saklanması gerekir. İşe özgü raporlama ve veri görselleştirme önemlidir.

 

SIMATIC DCS / SCADA Altyapısı, kurulu SIMATIC PCS 7 - Process Historian / Information Server yazılımı ile güçlü ve önceden yapılandırılmış bir BT altyapısı sağlar.

 

 

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

 

 • Kullanıma hazır - Kullanıma hazır sistem bileşenleri ile karmaşık mimarilerin kolay uygulanması
 • Performansı optimize edilmiş - Kurulu donanım kaynaklarının optimum kullanımı
 • Hepsi tek bir kaynaktan - Donanım, yazılım ve servislerden oluşan bütünsel bir çözüm

 

Birçok endüstriyel tesiste, orta gerilim güç kaynağı şalt merkezinin komple bir otomasyon sistemine entegre edilmesi gerekmektedir.

 

Güç Kontrolü Entegrasyon Servisleri, IEC 61850 standardını temel alan SIMATIC PCS 7 proses kontrol sisteminde koruma ve kontrol için elektriksel şalt tesislerinin (IED'ler - Akıllı Elektronik Cihazlar) homojen entegrasyonunu sağlar. Bu, tüm tesisin entegrasyon derecesini önemli ölçüde artırır.

 

 

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

 

 • Verimli - Standart bileşenlere dayanan uygun maliyetli çözüm (Endüstriyel Ethernet)
 • Esnek - Birkaç ila birkaç yüz cihaz arasında ölçeklenebilir ve esnek
 • Yaşam döngüsü odaklı - uzun süreli servis kolaylığı
Yaşam Döngüsü Servis Sözleşmeleri

Sürdürülebilir servis sözleşmesi - ölçeklenebilir servis sözleşmeleri ile

Tanımlanmış servis elemanları ve sözleşmeye özgü parametreler, modüler bir yaşam döngüsü servis sözleşmesinin bileşenleridir. Bu, tesise özel hizmet unsurlarını ve sözleşme parametrelerini seçme ve belirleme aşaması sizinle işbirliği içinde gerçekleştirilir.

 

Sözleşme çözümü, tesisin özel gereksinimlerine ve gerekli bakım konseptlerine dayanmaktadır.

 

 

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar

 

 • Uzun vadeli yatırım koruması
 • Yatırımın başlangıcından 15 yıla kadar modernizasyon ve bakım maliyetlerinin hesaplanabilirliği (TCO)
 • Servis, yedek parça ve önleyici bakım için sözleşmeli yanıt süreleri ile artan tesis kullanılabilirliği
 • Otomasyon sistemi üreticisinin uzmanlığı
 • Tesisin kullanım ömrü boyunca garantili yedek parça tedariki, destek hizmetleri, yazılım ve sözleşmeye dayalı destek ile servis kolaylığı sağlanır.
 • Sözleşmenin süresi boyunca tek bir kaynaktan proje yönetimi
Referanslar

Başarılı uygulama örnekleri

Dünyanın çeşitli sektörlerinden şirketler, proses otomasyonu için kapsamlı servis teklifimize güveniyor

İletişim

Siemens servisleri ile proses kontrol sistemlerinizi modernleştirin

Bireysel hizmet veya kapsamlı yaşam döngüsü paketi: Uzmanlarımız size destek olmak için her zaman hazırdır.

Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!

Uzmanlarımızla iletişime geçin