Sürdürülebilirlik Hizmetleri

İşimizin ayrılmaz bir parçası

Yaşamak istediğimiz bir dünya için sürdürülebilir endüstriyel inovasyonlar geliştiriyoruz. Otomasyon, dijitalizasyon ve verilerin akıllı kullanımı yoluyla, müşterilerimizin üretim süreçlerinde karbon ayak izi azaltma, maliyet optimizasyonu ve kaynakların verimli kullanımı konularında karşılaştığı zorluklara yanıt veren hizmetleri ileriye taşıyoruz. Bu yanıtların ortak bir hedefi bulunuyor: Sürdürülebilirliği gerçeğe dönüştürmeye odaklanarak müşterilerimizin başarısına katkıda bulunmak.

Sürdürülebilirlik Hizmetlerimiz

Tesisinizin enerji verimliliğine ilişkin bütünsel farkındalık

Enerji Etüdü

Enerji Etütlerinde Değerlendirilen Faaliyetler

Enerji etüdü, üretim tesisinizdeki enerji yoğun proses ve ekipmanlarda (ısı eşanjör ekipmanı, büyük motorlar, kompresörler vb.) belirli sistemlere/alt sistemlere yönelik verimlilik artırıcı önlemlerin belirlenmesine katkıda bulunan ve özellikle tavsiye edilen ilk adımdır.  

 

Enerji Etütlerindeki unsurlar:

• Enerji akışlarının ölçülmesi ve analizi,

• Enerji kullanımının hangi verimlilik düzeyinde gerçekleştiği ve nerede boşa harcandığının araştırılması,

• Enerji kayıplarını azaltacak önlemlerin bulunması,

• Verimlilik artırıcı potansiyellerin belirlenip, fizibiliteler vasıtasıyla önlemlerin fayda maliyet analizlerinin yapılması,

 

Uygulama alanları:

• Endüstriyel Tesisler, Üretim Prosesleri, Yardımcı Tesisler, Kojenerasyon ve Elektrik Sistemleri

• Enerji Etütleri, Uluslararası Sertifikalı Uzmanlar tarafından ISO 50002:2014'e uygun olarak gerçekleştiriliyor.

Bir bakışta avantajlarınız

Enerji verilerinizi ölçülebilir katma değere dönüştürün

Endüstriyel Enerji Yönetimi Hizmetleri

Enerji maliyetlerinizi kontrol altında tutuyor musunuz?

 

Makine ve tesisleriniz enerji verimli çalışıyor mu?

CO₂ ayak izinin azaltılmasına katkınızı nasıl verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz?

 

Endüstriyel Enerji Yönetim Hizmetleri, üretiminiz için elektrik, yakıt, buhar veya hava gibi farklı türlerdeki tüketim kaynağındaki potansiyel tasarrufların belirlenmesine yardımcı oluyor.

 

Siemens, müşterilerinin (bireysel) kullanım durumlarına göre ilgili KPI'ları belirliyor, bir ölçüm konsepti tasarlıyor ve makinelerin, hatların veya tesislerin enerji tüketiminin şeffaflığına ilişkin değer üreten bir Enerji Yönetimi Sistemi kuruyor. Bu, Siemens uzmanlarının potansiyel tasarrufları belirlemek ve enerji tasarrufu önlemleri için önerilerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği analizlerin temelini oluşturuyor.

 

Bu önlemler, satış öncesi danışmanlıktan somut optimizasyon önlemlerinin uygulanmasına kadar uçtan uca bir hizmet kapsamının göz önünde bulundurulmasıyla, altyapı ihtiyaçlarınızı ve geliştirme olasılıklarınızı ele alan özelleştirilmiş bir yaklaşıma dayanıyor.

 

Kapsamı ve kullanımı

Bir bakışta avantajlarınız

Risk almadan enerji tasarrufu sağlayın ve karbon emisyonlarınızı azaltın

Enerji Performansı Sözleşmesi

Sürücü ve otomasyon sistemleriniz tarafından tüketilen enerji, OPEX’inizin büyük bir bölümünden sorumlu olabilir ve aynı zamanda CO₂ ayak izinizi artırabilir. Çoğunlukla, özellikle pompaların ve fanların hacimsel akışı mekanik olarak kontrol edildiği durumlarda, değişken hız sürücü sisteminin kullanılmasıyla kazanılabilecek önemli tasarruf potansiyelleri vardır. Ayrıca düşük otomasyon düzeyli kontrol sistemlerinde, akıllı otomasyon algoritmalarıyla sistemlerin daha verimli çalışması mümkündür.

 

Enerji Verimliliğini Artırıcı uygulamalara yönelik Enerji Performansı Sözleşmesi, enerji maliyetlerinde sağladığı tasarruf ile yapılan yatırımın karşılığını verir.

Kapsamı ve kullanımı:

Vadedilen tasarruflar sayesinde müşterilerimiz için düşük risk ile uygulanan projeler, dört aşamalı bir süreçten oluşuyor.

 

Tasarruf potansiyeli içeren proje ile ilgili enerji etüdü yapılarak fizibilite raporu oluşturulur. Tasarıma uygun şekilde belirlenen baz durum tespit edilerek enerji performansının nasıl ispat edileceği belirlenir. Uygulama enerji performans hedefi göz önünde bulundurularakar yapılır ve performans garanti altına alınır. Uygulama sonrası doğrulama ölçümleriyle tasarruf ispat edilir ve belirlenmiş Ölçme ve  Doğrulama planına göre yatırımın tasarrufu ile geri ödemesi sağlanır. Siemens, bakım ve servis uzmanlığı ile uygulanan projeler sürdürülebilir bir şekilde verimlilik sağlamaya devam eder.

Bir bakışta avantajlarınız

İletişim

Daha fazla bilgi için direkt ilgili ile iletişime geçiniz

Your direct line to your contact person

Your personal contact