Безпека

Безпека

Безпека як кредо. Для компанії Сіменс безпека – це бізнес-завдання, соціальна відповідальність і фактор успіху.

Без безпеки немає сталого розвитку

Попередження небезпек для здоров'я, нещасних випадків і травматизму – це ключовий елемент стійкої стратегії нашої компанії і невід'ємна частина наших бізнес-процесів. Охорона праці та успішне управління технічними ризиками відіграють важливу роль у захисті наших співробітників і активів і тим самим сприяють підвищенню конкурентоспроможності компанії Сіменс. Тому ми розробляємо центральні програми і процеси, що застосовуються локально і адаптовані до відповідних потреб бізнесу. Організація робіт з охорони праці є невід'ємною частиною наших Правил ділової етики, внутрішніх систем моніторингу, а також управління ризиками та внутрішнього контролю.
Запобігання нещасним випадкам повинно сприйматися не як встановлена законом директива, а скоріше, як принцип людської свідомості і комерційного здорового глузду.
Вернер фон Сіменс, 1880 р.
Культура нульового травматизму в компанії Сіменс

Безпека – це спосіб мислення

Не тільки наші замовники і постачальники, а й регулюючі органи по всьому світу очікують від нас високих стандартів безпеки. Однак безпечна поведінка регулюється не тільки дотриманням законів, правил і процедур, а й особистими цінностями і способом мислення керівників і співробітників. Наша програма "Культура нульового травматизму" в компанії Сіменс, запущена в 2012 фінансовому році, гарантує заплановані зміни в галузі охорони праці та безпеки.

Безпека як кредо

Наша програма дотримується трьох основних принципів: повна відсутність нещасних випадків – це реально! Охорона праці та безпека – жодних компромісів! Ми дбаємо один про одного! Наші співробітники – наш найцінніший актив. Ось чому ми хочемо, щоб кожен співробітник компанії Сіменс міг завжди покластися на безпечне робоче середовище і повертатися до своєї сім'ї і друзів здоровим, як і на початку робочого дня. У питанні охорони праці та безпеки не може бути компромісів. Культура нульового травматизму в компанії Сіменс - це безпека як кредо. Крім того, наші підприємства та регіони ще більше підвищують безпеку на локальному рівні за рахунок різних заходів відповідно до місцевих потреб та вимог.

Як забезпечити стійку культуру безпеки?

Як правило, безпека починається з правил, інструкцій і вказівок. Безумовно, інформація та навчання є важливою основою. Однак для створення культури безпеки одного лише звернення до здорового глузду людей недостатньо. Вкрай важливо також торкнутися серця людей, щоб створити справжню Культуру нульового травматизму.

 

Cтаття д-ра Ральфа Франке про культуру нульового травматизму в компанії Сіменс

Культура безпеки на проектних майданчиках

Завдяки новому підходу до культури нульового травматизму компанія Сіменс дозволяє працівникам відчути на власному досвіді цінність заходів з охорони праці. За допомогою модульних мобільних парків безпеки на об'єкті перед будівельними майданчиками, що відтворюють реальні сценарії, Сіменс пропонує працівникам пройти курс навчання з безпеки, який перетворює практичні вправи в досвід, що добре закарбовується у пам'яті. 

 

Детальніше(англ. мова)

Охорона праці

Охорона праці без компромісів

Для скорочення кількості нещасних випадків ми впровадили додаткові специфічні для бізнесу заходи і програми, зокрема, на будівельних майданчиках і в проектах. Ми також дотримуємося дуже суворого підходу при виборі компаній-підрядників і висуваємо суворі вимоги з охорони праці. Ми вимагаємо детальну оцінку ризиків для кожного будівельного майданчика і проекту в частині охорони праці. В результаті розробленого і впровадженого нами систематичного процесу оцінки низку компаній-підрядників було виключено з проектів Сіменс. Ми не будемо розглядати їх як потенційних підрядників до тих пір, поки виявлені проблеми не будуть усунені і не будуть успішно завершені повторні процеси оцінки.

Чітка позиція: яким чином компанія Сіменс забезпечує охорону праці

Розроблені нами центральні програми і процеси застосовуються локально і адаптуються до відповідних потреб бізнесу. Безпека праці та охорона здоров'я є невід'ємною частиною наших Правил ділової етики, внутрішніх систем моніторингу, а також управління ризиками та внутрішнього контролю. Крім того, Охорона праці є частиною міжнародної Рамкової угоди між Сіменс АГ, центральною виробничою Радою Сіменс АГ, промисловою профспілкою ІГ метал (IG Metall) і глобальною профспілкою IndustriAll.

Технічні ризики

Міжнародні та локальні стандарти

Послідовна і постійна оцінка технічних ризиків і відповідні захисні заходи є основою сталого успіху. Компанія Сіменс встановила глобальні обов'язкові вимоги щодо пожежної безпеки, вибухозахисту та радіаційної безпеки, перевезення небезпечних вантажів та ліквідації наслідків аварійних ситуацій в області ОТ та ОС для захисту людей, навколишнього середовища, майна та активів, а також наших бізнес-процесів.

Захист – запорука успіху

Експертна організація з питань Охорони праці забезпечує дотримання міжнародних і національних нормативних актів в області страхування, а також положень компанії Сіменс з цих питань. В рамках попереджувального управління ризиками ми виявляємо і оцінюємо небезпеки і ризики для конкретного об'єкта і користувача, впроваджуємо концепції і стратегії щодо усунення ризиків і регулярно перевіряємо їх ефективність. Таким чином ми об'єднуємо всі важливі аспекти, пов'язані з технічними ризиками, і робимо вклад в організацію безпеки наших замовників і співробітників, а також на захист навколишнього середовища і наших бізнес-процесів.