Компанія Siemens веде тільки чесний бізнес

Комплаєнс система компанії Siemens. Комплаєнс є пріоритетом для керівництва компанії Siemens. Саме тому глобальна структура Legal і Compliance знаходиться в безпосередній відповідальності президента і генерального директора компанії Джо Кезера (Joe Kaeser).
Вступ

Комплаєнс і дотримання принципів ділової етики нерозривно пов'язані між собою

Компанія Siemens рішуче виступає проти корупції, порушення принципів добросовісної конкуренції та законодавства. Якщо яке-небудь з перерахованих вище порушень все ж відбувається, компанія невідкладно вживає відповідних заходів. Поняття «Комплаєнс» означає значно більше, ніж просто дотримання законів і Правил ділової поведінки компанії Siemens. Комплаєнс лежить в основі прийняття всіх рішень і діяльності компанії Siemens та є головною умовою ведення бізнесу відповідно до принципів ділової етики. Компанія Siemens веде тільки чесний бізнес. Це наша безсуперечна позиція, яка стосується всіх підрозділів компанії в будь-якій точці світу і на всіх рівнях організації.   Крім боротьби з корупцією та порушеннями принципів добросовісної конкуренції, департамент комплаєнс протистоїть шахрайству і відмиванню грошей, а також забезпечує захист персональних даних.   Ми також активно беремо участь в роботі міжнародних організацій, які сприяють зміцненню принципів відповідального ведення бізнесу. В кінці 2013 року Chief Compliance Officer компанії Siemens очолив Групу по боротьбі з корупцією Консультативного комітету ОЕСР з питань бізнесу і промисловості. 

Що являє собою Комплаєнс система компанії Siemens?

Комплаєнс система компанії Siemens представляє собою комплексну систему заходів, застосування яких гарантує ведення бізнесу в повній відповідності з законом, а також внутрішніми принципами і правилами компанії. Ми також прагнемо, щоб наші співробітники усвідомлювали свою відповідальність у всіх своїх діях.

В компанії Siemens діє трирівнева комплаєнс система: запобігання, виявлення і реагування. Заходи щодо запобігання включають в себе, зокрема, управління комплаєнс ризиками, керівні документи і процеси, а також комплексні тренінги та консультування співробітників. Канали комунікації, в тому числі система інформування «Tell us» і Омбудсмен, а також проведення об'єктивного внутрішнього розслідування, є запорукою виявлення порушень. Компанія чітко реагує на неправомірні дії, застосовує відповідні дисциплінарні заходи і усуває недоробки в своїй діяльності. Відповідальність, яку всі керівники несуть за дотримання комплаєнс вимог, є ключовим елементом даної трирівневої системи.

Для нас велике значення має Культура приналежності до компанії (ownership culture). Окрім винахідливості, яку ми називаємо ingenuity, люди правильно асоціюють компанію Siemens з надійністю, справедливістю та чесністю.
Джо Кезера (Joe Kaeser), Президент і генеральний директор компанії Siemens AG
Ми категорично проти будь-яких комплаєнс порушень.

Кодекс ділової етики для контрагентів

Компанія Siemens вимагає від своїх постачальників і ділових партнерів-посередників дотримання Кодексу ділової етики, складеного на підставі 10 принципів Глобального договору ООН. Кодекс передбачає дотримання законодавства, зокрема - дотримання вимог нашої антикорупційної політики, включаючи пункти про запобігання недобросовісної конкуренції та конфлікту інтересів.   Регулярний аудит дозволяє визначити потенційні ризики співробітництва з постачальниками та бізнес партнерами і забезпечити дотримання ними Кодексу ділової етики компанії Siemens.  

Вибір і моніторинг бізнес партнерів

В ряді випадків компанія Siemens несе юридичну відповідальність за дії своїх ділових партнерів. Ми запобігаємо виникненню відповідних ризиків шляхом застосування комплексного підходу до вибору ділових партнерів, підписання і дотримання діловими партнерами вимог нашого Кодексу ділової етики, а також шляхом постійного моніторингу співпраці з нашими партнерами. Сприяє цьому процесу Business Partner Compliance Tool - онлайн інструмент, обов'язковий для всіх компаній концерну Siemens, який також забезпечує документування відповідної інформації і діяльності. Компанія активно використовує потенціал великих даних, застосовуючи аналітику і інформаційні панелі (dashboards) з ​​метою удосконалення процесу управління ризиками та моніторингу наших відносин з діловими партнерами.

Інтеграція комплаєнса в бізнес-процеси

Інтеграція комплаєнса в бізнес-процеси зіграла вирішальну роль у створенні ефективної комплаєнс системи. Ключову роль в цьому процесі зіграло інформування та навчання клієнтів компанії наших комплаєнс принципам.

Наприклад, в 2017 році компанія продемонструвала це на найбільшій в світі галузевій промисловій виставці Hannover Messe, коли підрозділ цифрове підприємство (Digital Factory) та підрозділ автоматизація промисловості, безперервні процеси і приводи (Process Industries and Drives) показали клієнтам гру "Compliance included ...". Коли мова йде про комплаєнс, девіз компанії Siemens: чесний бізнес завжди і всюди.

Принципи роботи та вимоги до постачальників

Code of Conduct

Гаряча лінія «Tell Us» і Омбудсмен компанії Siemens

Канали інформування про порушення

Надійні канали інформування для співробітників і третіх осіб, а також захист внутрішніх інформаторів від санкцій допомагають забезпечити процес надання інформації про можливі порушення і їх всебічного розслідування. У компанії Siemens працюють канали інформування, за допомогою яких внутрішні і зовнішні інформатори повідомляють про можливі комплаєнс порушеннях.   Система інформування про комплаєнс порушеннях «Tell us» є цілодобовим і безпечним каналом передачі інформації в режимі онлайн або по телефону. Інформацію можна надавати анонімно і на декількох мовах.

Комплаєнс в цифрах за підсумками 2017 року

У 2017 фінансовому році були проведені розслідування 667 можливих комплаєнс порушень. У тому ж році були застосовані 217 дисциплінарних заходів щодо випадків порушення вимог комплаєнса. У компанії Siemens діють спеціальні норми щодо захисту від санкцій співробітників, які добросовісно повідомляють про відомі їм порушення.

Омбудсмен Siemens

Крім "Tell us", в компанії Siemens відкритий ще один канал для інформування про порушення комплаєнса.

Dr. Sybille von Coelln з компанії "HEUKING · VON COELLN Rechtsanwälte" призначена незалежним Омбудсменом компанії Siemens. Співробітники і треті особи можуть конфіденційно та анонімно повідомити незалежного експерта про випадки неналежної ділової практики в компанії.

Спільні дії (Collective Action)

Siemens Integrity Initiative

Проект Siemens Integrity Initiative підтримує організації та проекти, направлені на боротьбу з корупцією та шахрайством за допомогою Спільних дій (Collective Action) , а також освітні та навчальні заходи з метою просуванна чесних ринків і добросовісної конкуренції. В рамках угоди про всебічне врегулювання між Групою Світового банку (World Bank Group) і компанією Siemens AG, підписаного в липні 2009 року, а також угоди між Європейським інвестиційним банком (European Investment Bank) і компанією Siemens AG, підписаного в березні 2013 року, Проект Siemens Integrity Initiative  підтримує бізнес-проекти, які показують реальні результати і в майбутньому можуть використовуватися в якості прикладу.

Три раунди фінансування протягом 15 років

Компанія Siemens зобов'язалася виділити фінансування для організацій і проектів, діяльність яких спрямована на боротьбу з корупцією та шахрайством в рамках ініціатив Спільних дій (Collective Action), а також на навчання і підготовку кадрів. Компанія взяла на себе зобов'язання провести три раунди фінансування протягом 15 років. На перших двох раундах серед претендентів з різних країн були відібрані 55 проектів, для яких було виділено фінансування понад 70 млн доларів США терміном від 3 до 5 років. Серед обраних проектів - новостворена Міжнародна антикорупційна академія у Відні, яка пропонує новий комплексний підхід до навчання та досліджень в області боротьби з корупцією, а також здійснює підготовку та пропонує технічну підтримку для широкого кола зацікавлених осіб.