Первинна обробка у фармацевтичній галузі

Процес виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів

Випереджайте конкурентів у виробництві активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) із масштабованими рішеннями, які забезпечують максимальну ефективність і продуктивність.

Виробництво АФІ — частина концепції забезпечення якості, що являє собою сукупність правил з організації виробництва і контролю якості, які входять до складу лікарських засобів для людини. У 2001 р. Комісія ЄС ухвалила законодавчу пропозицію, яка вимагає від фармацевтичних виробників використовувати для виробництва лікарських препаратів тільки ті АФІ, які вироблені відповідно до вимог GMP («Guide For Active Pharmaceutical Ingredients»). Водночас спостерігається постійно зростаючий тиск щодо вдосконалення ефективності та скорочення тривалості виробничих циклів. Ключовим фактором для скорочення часу виходу на ринок, збільшення обсягів готової продукції та покращення експлуатаційної гнучкості є інтелектуальні, більш адаптивні технологічні процеси, зокрема процеси контролю якості, управління документацією та технологічним процесом, — як для серійного виробництва, так і для безперервного виробництва. Завдяки високотехнологічним цифровим рішенням Ви можете скористатися перевагами кращого контролю над процесами та їх розуміння, щоб уникнути браку на етапі первинної обробки.

Зверніться до наших експертів, щоб дізнатися більше про рішення для первинної переробки у фармацевтичній промисловості:

Зв’яжіться з нами

Первинна обробка

Активні компоненти для виробництва АФІ

Технології первинної обробки настільки ж складні, наскільки й різноманітні. Це твердження справедливе як для виробництва хімічних АФІ для безрецептурних препаратів, що масово випускаються, так і для персоналізованих ліків для цільової терапії; як для біологічних, так і для хімічних процесів. Завдяки вдосконаленим цифровим рішенням для виготовлення АФІ можна безпечно та ефективно подолати ці виклики, повністю дотримуючись сучасних та навіть майбутніх стандартів, за повної прозорості процесу та якості. Це допоможе оптимізувати виробничі плани та ефективність технологічного процесу.

Проактивний підхід у вирішенні виробничих проблем

Виробництво АФІ включає різні технологічні етапи, які повинні бути максимально узгодженими. Системи повинні бути гнучкими, але водночас необхідно уникати перехресного забруднення іншими АФІ.  Оптимізація технологічного процесу є запорукою ефективного вирішення цих завдань. Інтеграція всього процесу, від сировини та відповідних етапів виробництва до готової продукції, дає змогу скоротити витрати та час переробки, покращити охорону праці, зокрема при роботі у вибухонебезпечному середовищі, і запобігати забрудненню активних інгредієнтів. Хоча наразі у фармацевтичній галузі переважають процеси серійного виробництва, спостерігається поступовий перехід до нових технологій, як для хімічних, так і для біологічних АФІ, наприклад модульних установок або безперервного виробництва. Завдяки апробованим цифровим рішенням Сіменс Ваше підприємство залишатиметься лідером у первинній обробці — за рахунок обміну даними щодо якості й технологічного процесу з підприємствами та лабораторними системами.

Прийомка товарів

Завдяки цифровому рішенню для прийому вхідної сировини, Ви можете бути впевнені, що сировина та пакувальні матеріали надійно контролюються на предмет відповідності стандартам, зберігаються та обробляються відповідно до технічних умов.

Управління лабораторіями

Наші рішення для управління лабораторіями забезпечують найвищий рівень безпеки, максимальну ефективність процесу та повне дотримання процедур. Крім того, можна оптимізувати весь робочий процес у лабораторії та забезпечити безперебійну інтеграцію із системами планування ресурсів підприємства (ERP), управління виробництвом (MES) та розподіленою системою керування (РСК).

Підготовка середовища

Відстежуйте всі дані щодо продукції. технологічного процесу, сировини, середовища і процедур, перевіряючи й документуючи їх за допомогою набору узгоджених рішень, що забезпечують надходження необхідних інгредієнтів належної якості та кількості у потрібний час.

Управління процесом

Наше масштабоване інтегроване рішення для управління процесом, аналітичними даними технологічного процесу й електронними протоколами супроводу серії допоможе Вам контролювати та відстежувати виробництво АФІ, автоматично записувати відповідні дані, щоб забезпечити високу якість з першої партії — у процесах виробництва біотехнологічної серії, установках безперервного виробництва або гнучких модульних лініях.

Поділ, очищення та кондиціонування

Наші рішення для первинної обробки забезпечують необхідну продуктивність, надійність та інтеграцію даних, щоб поділ та обробка АФІ відбувалася з дотриманням усіх технічних умов щодо якості.

Очищення/стерилізація

Забезпечте стабільно високу якість та чистоту продукту за допомогою наших рішень для моніторингу та контролю систем очищення/стерилізації. Повністю автоматизовані процедури й детальний запис усіх необхідних технологічних даних забезпечують перевірку процесів і покращують показники завантаження обладнання та процесу.

Приклади застосування

Наші рішення для первинної обробки в роботі

Наші масштабовані рішення для первинної обробки допомагають клієнтам досягти оптимальної ефективності й продуктивності. Ось лише декілька проектів, які ми реалізували в усьому світі.

Первинна обробка

Станьте лідером за швидкістю виводу продукції на ринок у сфері первинних процесів у фармгалузі

Використайте потенціал цифрових технологій і станьте лідером у виробництві та швидкому запуску продукції за допомогою комплексного набору цифрових рішень і новітніх систем автоматизації.

Зверніться до наших експертів, щоб дізнатися більше про те, як пришвидшити вихід продукції на ринок:

Зв’яжіться з нами