Siemens’ approach to managing grid complexity

Об'єднані мережі

Тенденції, спрямовані на декарбонізацію, децентралізацію та цифровізацію енергетичної галузі, призводять до появи нових завдань для операторів систем передачі енергії: як технічна база, так і процеси повинні відповідати новим умовам. Комплексний підхід компанії Сіменс гарантує забезпечення безпечного і надійного енергопостачання для всіх споживачів.
Нові завдання

Ключові фактори змін: декарбонізація, децентралізація, цифровізація

Розподілене виробництво електроенергії з використанням багатьох, в тому числі відновлюваних джерел, приходить на зміну централізованому виробництву електроенергії, в першу чергу заснованого на використанні викопного палива. Цифровізація є технічною базою цього перетворення та виступає у якості каталізатора.

Існуючі суворі вимоги щодо охорони навколишнього середовища, лібералізація ринків електроенергії та зміна поведінки споживачів у ще більшій мірі прискорюють цифрову трансформацію.

 

Системи передачі енергії є найважливішим компонентом побудови енергетики майбутнього, від яких залежить робота всієї мережі. Саме тому оператори енергомереж в даний час потребують економічно життєздатних стратегій і нових бізнес-моделей для формування енергетичної галузі майбутнього.

Сфери діяльності

Інтегрований підхід до створення цифрової інфраструктури енергопостачання

Комплексний підхід компанії Сіменс враховує весь ланцюжок створення цінності, починаючи з консалтингу, планування і моделювання і закінчуючи фінансуванням, впровадженням, експлуатацією, технічним обслуговуванням і сервісами. Даний підхід ґрунтується на інтегрованому портфелі продуктів, рішень і послуг для передачі електроенергії, який дозволяє операторам успішно і ефективно вирішувати чотири основні завдання: надання необхідних додаткових потужностей мережі, модернізацію існуючих активів, рентабельну оптимізацію роботи енергосистеми і створення основи для довгострокового економічного успіху.

Цифровізація - основа всього

Інтегровані рішення для систем передачі енергії майбутнього відкривають безліч нових можливостей з точки зору прогнозного планування, оптимізації роботи систем передачі і розробки нових варіантів підвищення ефективності роботи розподіленої декарбонізованої енергосистеми. Потоки даних і їх аналіз забезпечують створення гнучких схем управління, які дозволять безперервно адаптувати системи передачі відповідно до постійних змін.

 

Інтегрований підхід допомагає підготуватись до викликів майбутнього, дозволяючи постійно підвищувати ефективність. Ви можете ефективно вирішувати будь-які технічні завдання, забезпечуючи при цьому максимально можливу безпеку постачання і захист від збоїв в роботі мережі. Ви також можете здійснити цифрову модернізацію існуючих активів, безпечно і надійно інтегрувати розподілене виробництво і відновлювані джерела енергії. Крім того, додатковий потенціал підвищення ефективності може бути реалізований шляхом створення необхідної інфраструктури та доступності даних для вільних енергетичних ринків, а також за рахунок надання різних системних послуг третім сторонам.

Вся ця діяльність ґрунтується на трьох концепціях.

Прогнозування та планування

Комплексне консультування, планування та моделювання створюють основу для створення перспективної інфраструктури, яка забезпечить тривалий економічний успіх. Інноваційні підходи Сіменс до фінансування допомагають мінімізувати вплив капіталовкладень на вартість Ваших активів і їх ліквідність.

Цифровізація для більш ефективної експлуатації

Перспективний портфель продуктів і послуг Сіменс включає традиційні технології передачі електроенергії і технології з урахуванням можливостей цифровізації. Даний портфель надає Вам довгострокові рішення для ефективної та надійної передачі електроенергії на великі відстані, економічної інтеграції відновлюваних джерел енергії та стабілізації енергосистем, а також для створення стійких інфраструктур передачі енергії, які будуть відповідати існуючим і майбутнім ризикам.

Додана вартість створюється за рахунок взаємодії з іншими учасниками ринку. Типовими прикладами є продаж електроенергії, реагування на попит і взаємодія з клієнтами. 

Реалызовані проєкти

Практичне застосування наших рішень

Нижче представлена інформація про різні проекти, які були успішно реалізовані для систем передачі енергії по всьому світу з використанням рішень і технологій Сіменс.

Контакти

Зв'яжіться з нами!

Коли справа стосується вирішення завдань, які в майбутньому будуть стояти перед енергетикою, Siemens має що запропонувати своїм клієнтам. Комплексне портфоліо компанії включає в себе фізичні та цифрові технології, продукти і послуги, підкріплені бездоганним обслуговуванням і кваліфікованим персоналом. Зв'яжіться з нами!

Наші експерти - у Вашому розпорядженні

Контакти

Важливі посилання