Lĩnh vực kinh doanh

Siemens đang thiết lập định hướng cho việc tạo dựng các giá trị lâu dài thông qua việc đẩy nhanh tăng trưởng và đẩy mạnh lợi nhuận với cơ cấu công ty đơn giản và tinh gọn hơn. Công ty Siemens của thế hệ tiếp theo sẽ được truyền cảm hứng từ mục đích của chính công ty và sẽ được kết nối bởi Văn hóa Làm chủ. Mục đích chính của chiến lược Tầm nhìn 2020+ là nhằm trao quyền tự do vận hành cho các đơn vị kinh doanh của Siemens, vẫn cùng dưới một thương hiệu mạnh mang tên Siemens nhưng nhằm tăng cường sự tập trung vào các thị trường tương ứng. Dưới cấp độ Tập đoàn, sẽ có ba Công ty con và ba Công ty Thành viên. Việc tái cơ cấu tổ chức sẽ cho phép Siemens tăng cường tập trung vào khách hàng và định hướng các hoạt động của mình theo yêu cầu của các ngành mà công ty đang kinh doanh.

Công ty con

Công ty Chiến lược