Các bài viết về Siemens Việt Nam

Cùng cập nhật các bài viết và tin tức về các hoạt động của Siemens nhằm hỗ trợ Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số.

Liên hệ

Email

Năng lượng

Siemens chú trọng việc hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề cấp bách nhất về năng lượng, cả cho ngày hôm nay và ngày mai, thông qua việc cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ được tích hợp đầy đủ trong chuỗi giá trị năng lượng của sản xuất dầu khí, phát điện và truyền tải điện.

Cơ sở hạ tầng

Bằng cách kết nối các hệ thống năng lượng, tòa nhà và ngành công nghiệp một cách thông minh nhằm thích ứng và cải tiến cách con người đang sống và làm việc, Siemens hợp tác cùng với khách hàng và đối tác để tạo ra một hệ sinh thái với khả năng sử dụng trực giác để đáp ứng nhu cầu của con người và giúp khách hàng sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn.

Công nghiệp

Siemens là đơn vị dẫn đầu về đổi mới và công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa và số hóa công nghiệp. Thông qua hợp tác chặt chẽ với các đối tác và khách hàng, chúng tôi là nhân tố thúc đẩy việc chuyển đổi số trong ngành công nghiệp sản xuất quy trình và ngành công nghiệp sản xuất rời rạc.