Sự kiện và hội thảo Siemens 

Tại đây bạn có thể tìm hiểu về các sự kiện và hội thảo đã và sắp diễn ra của Siemens Việt Nam.