Hội thảo "Tương lai của tự động hóa nhà máy"

Thứ Năm, ngày 27 tháng 08 năm 2020

Các chu kỳ đổi mới đang ngày càng rút ngắn và nhu cầu của khách hàng cũng ngày càng đa dạng. Để đáp ứng những thách thức này cần phải có những giải pháp linh hoạt, có khả năng mở rộng để có thể tự động thích ứng với các yêu cầu của thị trường và mở đường cho ngành sản xuất tự động “thông minh”. Tương lai của ngành tự động hóa bắt đầu ngay từ bây giờ - với hệ thống trực quan hóa toàn diện mới SIMATIC WinCC Unified hoặc với nền tảng linh hoạt và đổi mới SIMATIC Industrial Edge cho điện toán biên và điện toán đám mây, giúp quý vị vượt qua những thách thức của số hóa trong kỹ thuật cơ khí và xây dựng nhà máy.

 

Nội dung hội thảo:

     •  Tương lai của tự động hóa nhà máy
     •  Tích hợp IT vào hệ thống sản xuất với giải pháp điện toán biên của Siemens
     •  SIMATIC WinCC Unified System – HMI cho mọi ứng dụng
     •  Hỏi đáp
     •  Phần thưởng may mắn 

Đăng ký tham dự hội thảo