Hội thảo "Giải pháp cho nhà máy thông minh"

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020

Hội thảo sẽ giới thiệu các giải pháp hỗ trợ cho quá trình phát triển nhà máy thông minh như SIMATIC Energy Management - giải pháp quản lý năng lượng thông minh cho nhà máy từ việc ghi dữ liệu năng lượng ở cấp trường đến phân tích năng lượng toàn nhà máy ở cấp quản lý, hỗ trợ quản lý năng lượng xuyên suốt quá trình sản xuất công nghiệp, đồng thời góp phần hỗ trợ các nhà máy phát triển sản xuất bền vững.

 

Bên cạnh đó, quý vị cũng sẽ được tìm hiểu về giải pháp thông minh và dễ dàng trong việc thiết kế dự phòng PLC với SIMATIC S7 – 1500 R/H cho những hệ thống trọng yếu và đòi hỏi tính dự phòng cao nhằm giảm khả năng dừng sản xuất và đảm bảo an toàn cho nguyên vật liệu, hạ tầng sản xuất và thành phẩm.

 

Nội dung hội thảo:

  • Giải pháp quản lý năng lượng thông minh cho nhà máy
  • Giải pháp thiết kế dự phòng hệ thống PLC đơn giản với SIMATIC S7 – 1500 R/H
  • Phần thưởng may mắn
  • Hỏi đáp

 

Đăng ký tham dự hội thảo