Digital Industries

Hội thảo trực tuyến  "Chương trình Hợp tác cùng Đối tác Chế tạo máy"

Hội thảo "Chương trình Hợp tác cùng Đối tác Chế tạo máy"

Ngày 7 tháng 5 năm 2020

Hội thảo giới thiệu các thông tin tổng quan về chương trình hợp tác được thiết kế đặc biệt dành cho đối tác Chế tạo máy, cùng danh mục sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật của Siemens tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh các chính sách hợp tác, quý vị sẽ được theo dõi trực tiếp cách sử dụng TIA selection tool – một công cụ giúp người dùng thiết kế dự án tự động hóa và truyền động, nhanh chóng lựa chọn thiết bị, tra cứu được mã hàng và tối ưu hóa giải pháp.

Tài liệu hội thảo

 

Phần ghi âm nội dung hội thảo:

  • Giới thiệu "Chương trình Hợp tác cùng Đối tác Chế tạo máy"
  • Tổng quan về Danh mục Tự động hóa
  • Tổng quan về Danh mục Truyền động điện
  • Tổng quan về Danh mục Thiết bị điện
  • Thực hành thiết kế dự án với TIA selection tool