Hội thảo "Giải pháp quản lý năng lượng thông minh cho nhà máy"

Thứ Hai, ngày 13 tháng 07 năm 2020

Hiện nay, việc quản lý năng lượng xuyên suốt quá trình sản xuất công nghiệp là rất cần thiết, đồng thời góp phần hỗ trợ các nhà máy cắt giảm chi phí năng lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh đồng thời tuân thủ các yêu cầu khắt khe về bảo vệ môi trường. Để có thể đưa ra quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm, mức tiêu thụ năng lượng trong toàn bộ nhà máy cần được theo dõi thường xuyên.

 

Hội thảo sẽ cung cấp cho quý vị tổng quan về SIMATIC Energy Management - danh mục sản phẩm và giải pháp toàn diện và có thể mở rộng, từ việc ghi dữ liệu năng lượng ở cấp trường đến phân tích năng lượng toàn nhà máy ở cấp quản lý.

Đăng ký tham dự hội thảo