Hệ thống điều khiển của Siemens trong ngành máy công cụ

Thông tin về sản phẩm

CNC SINUMERIK

Giới thiệu

Nội dung chương trình Hội thảo Hệ thống điều khiển của Siemens trong ngành máy công cụ: 

 

  • Giới thiệu tổng quan về Siemens Vietnam
  • Giới thiệu về nhóm máy công cụ của Siemens Vietnam
  • Giới thiệu về dòng sản phẩm SINUMERIK
  • Giới thiệu chi tiết của bộ điều khiển 808 D Advanced và 828 D
  • Hướng dẫn vận hành trên bộ demo
  • Các lưu ý trong quá trình bảo dưỡng máy công cụ
  • Hỏi đáp