Siemens đào tạo Giảng viên phần mềm NX trong lĩnh vực máy công cụ 

Siemens đào tạo Giảng viên phần mềm NX trong lĩnh vực máy công cụ 

 “NX goes MT EXPERT” – khóa đào tạo giảng viên đầu tiên của Siemens tại Trung tâm Đào tạo Công nghiệp Số ở Đồng Nai

Tổng quan

D-TEC - Trung tâm Đào tạo Công nghiệp Số được thành lập tại Đồng Nai vào giữa năm 2019 là kết quả của sự hợp tác hiệu quả giữa Siemens Việt Nam và Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2. Với việc thành lập trung tâm này, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 và Siemens cung cấp các khóa đào tạo ở mức độ công nghệ cao nhất và phù hợp với nhu cầu của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và xu hướng Số hóa trong lĩnh vực máy công cụ tại Việt Nam. Được xây dựng dựa trên chương trình giảng dạy từ Siemens Đức, các tài liệu đào tạo hệ thống SINUMERIK của Trung tâm Đào tạo Công nghiệp Số đều được chuyển thể sang ngôn ngữ tiếng Việt.

 

Tiếp nối khóa đào tạo vào năm 2019, khóa đào tạo chuyên sâu về ứng dụng phần mềm NX trong lĩnh vực máy công cụ “NX goes MT EXPERT” vừa được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Công nghiệp Số vào tháng 1 vừa qua, cung cấp các kiến thức về NX-CAD/ CAM và Bản sao máy công cụ số SINUMERIK VNCK (phần mềm SINUMERIK CNC ảo trên máy tính cá nhân) cho các chuyên gia kỹ thuật đến từ các đối tác được lựa chọn của Siemens tại Việt Nam.

 

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, tất cả các học viên đều được chứng nhận là Giảng viên chính thức trong chương trình Đào tạo Giảng viên của Siemens và đủ điều kiện để giảng dạy các khóa đào tạo về hệ thống SINUMERIK CNC tại Việt Nam trong tương lai.

Hình ảnh

Liên hệ

Liên hệ với bộ phận Máy Công cụ của Siemens Việt Nam