Tiêu điểm

MindSphere

Tìm hiểu thêm về MindSphere - hệ điều hành mở kết nối vạn vật dựa trên nền tảng điện toán đám mây do Siemens phát triển. MindSphere hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp bất kể quy mô và ngành nghề, đồng thời có thể được áp dụng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.