Thành phố  Thông minh

Điều gì khiến một thành phố trở nên thông minh? Các giải pháp thành phố thông minh góp phần quản lý hiệu quả các khu vực đô thị, cải thiện tính kết nối, tính bền vững và tính đáng sống của thành phố. Xuyên suốt các lĩnh vực trong đời sống đô thị, công nghệ và dữ liệu được sử dụng để phân tích và tối ưu hóa, từ đó cải thiện dịch vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các thành phố Thông minh tại Trung Quốc – định hình sự phát triển bền vững

Bản báo cáo “Tương lai Đô thị Trung Quốc” mở ra các cơ hội cho thành phố thông minh để có thể đạt được các mục tiêu trong chương trình nghị sự quốc gia về phát triển kinh tế bền vững và bình đẳng. Với việc thêm dữ liệu số vào các hệ thống đô thị như dữ liệu về nước, điện năng và hệ thống vận chuyển, cơ sở hạ tầng mới có thế chuyển mình mạnh mẽ hơn.

 

Bản báo cáo này được tiến hành bởi OAV – Hiệp hội Kinh tế Đức – Châu Á Thái Bình Dương, công ty Volkswagen Trung Quốc và Siemens.

Các khía cạnh của phát triển thành phố thông minh

Các thành phố đang tiếp tục tăng trưởng với tốc độ chưa từng thấy, và chúng ta đang sống trong một thế giới với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao. Làm thế nào có thể kiểm soát các tác động lên môi trường, tính thích ứng và yếu tố tài chính của đô thị? Các khía cạnh khác nhau của sự phát triển thành phố thông minh đều có tiềm năng đưa các các thành phố đi đúng hướng.
Sự sẵn sàng và tiềm lực về số hóa

Bản đồ Số

Các thành phố đang trải qua sự chuyển đổi mạnh mẽ là một phần của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tại đây, các công nghệ số được sử dụng để ứng phó với tốc độ đô thị hóa cũng như một loạt các thách thức đi kèm. Bản đồ Số với tính năng tương tác cho thấy những tác động của việc chuyển đổi tới 6 lĩnh vực của đô thị lớn trên toàn thế giới và cách thức các công nghệ số góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống đô thị hiện tại và tương lai.

Các nghiên cứu về Thành phố Thông minh

Sân bay

Nhiên liệu cho sự tăng trưởng kinh tế của các thành phố

Trước kia, sân bay thường được xây dựng ở ngoại vi thành phố, tuy nhiên tầm quan trọng của sân bay đối với đời sống đô thị đang ngày càng tăng. Hiện nay, sân bay đang thúc đẩy sự tăng trưởng ở các thành phố, thậm chí còn tạo ra các “thành phố sân bay”, mang lại sự tăng trưởng và việc làm cho người dân địa phương. Dù vậy, sân bay cũng có những tác động không tốt tới người dân và các thành phố như tiếng ồn, tình trạng ô nhiễm và tình trạng tắc đường thường xuyên.

Gói giải pháp tư vấn, phần cứng và phần mềm của chúng tôi sẽ giúp giảm bớt các vấn đề trên. Thông qua một công cụ có tính tương tác và tổng quát – Chỉ số Vận hành của Thành phố (CyPT), người dùng sẽ được hướng dẫn về cách mà một thành phố có thể đạt được các mục tiêu về môi trường, đồng thời được chỉ dẫn về mức độ ảnh hưởng của các quyết định liên quan đến cơ sở hạ tầng tới việc tạo thêm công ăn việc làm và sự phát triển của lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

 

Các nỗ lực phát triển sân bay của Siemens hiện đang tập trung vào 5 lĩnh vực công nghệ, bao gồm: hướng dẫn thông minh luồng hành khách, theo dõi hành lý và xe buýt tự lái trên sân bay một cách liền mạch, bảo trì có thể dự đoán trước, vận hành các hệ thống xử lý hành lý và công nghệ tòa nhà. Để phát triển các nỗ lực trên, Siemens sử dụng MindSphere với vai trò là nền tảng IoT.

Câu chuyện về các thành phố

Xây dựng thành phố thông minh