ICP – Tối ưu hóa tủ điện điều khiển cùng Siemens

Mỗi tháng một chuyên đề hội thảo trực tuyến với các chuyên gia toàn cầu từ Siemens

Chuỗi hội thảo trực tuyến "ICP – Tối ưu hóa tủ điện điều khiển cùng Siemens"

Ngày nay, những thách thức về thời gian, chi phí và chất lượng trong việc thiết kế, sản xuất và vận hành trong tủ điện điều khiển ngày một gia tăng. Với mục đích mang đến Quý khách hàng thông tin về xu hướng thị trường và giải pháp của Siemens trong việc số hóa thiết kế, sản xuất và vận hành tủ điện điều khiển nhằm mục tiêu tối ưu hóa năng suất trong chuỗi quy trình sản xuất, Siemens trân trọng kính mời Quý vị tham dự chuỗi hội thảo trực tuyến "ICP – Tối ưu hóa tủ điện điều khiển cùng Siemens".

Thời gian:        Mỗi tháng một chuyên đề - Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020
Địa điểm:         Hệ thống hội thảo trực tuyến của Siemens – ngôn ngữ Tiếng Anh

Ca 1: 9AM (UTC+1) tức 15:00 giờ Việt Nam ngày 29/1/2020

Ca 2: 4PM (UTC+1) tức 22:00 giờ Việt Nam ngày 29/1/2020

Ca 1: 9AM (UTC+1) tức 15:00 giờ Việt Nam ngày 26/2/2020

Ca 2: 4PM (UTC+1) tức 22:00 giờ Việt Nam ngày 26/2/2020

Ca 1: 9AM (UTC+1) tức 15:00 giờ Việt Nam ngày 31/3/2020

Ca 2: 4PM (UTC+1) tức 22:00 giờ Việt Nam ngày 31/3/2020

Tháng 4/2020

Tháng 5/2020

Tháng 6/2020

Tháng 7/2020

Tháng 9/2020

Tháng 10/2020

Tháng 11/2020

Chuyên đề mới nhất

Các chuyên đề đã diễn ra