SWYFT

Cổng dịch vụ công nghiệp của tương lai
SWYFT - Ứng dụng kết nối khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật, hỗ trợ quản lý công việc để đảm bảo việc sửa chữa, khắc phục sự cố phát sinh một cách nhanh chóng và liền mạch
Sử dụng SWYFT như thế nào?

Tải về ứng dụng SWYFT

SWYFT có sẵn 2 phiên bản ứng dụng di động và ứng dụng website
FAQ

Bạn đã sử dụng SWYFT?

Tại đây, bạn có thể tìm thấy những giải đáp thắc mắc cho việc sử dụng nền tảng SWYFT

Câu hỏi chung

A:  SWYFT là nền tảng được phát triển dựa trên một Miền bảo mật, hoàn toàn được vận hành trên cơ sở hệ thống server AWS bảo mật.

A:  Trên giao diện đăng nhập, truy cập “Forget Password” để tìm lại mật khẩu thông qua địa chỉ email đã đăng ký.

A:  Không, người vận hành hoặc kỹ sư tại nhà máy sẽ trực tiếp gửi đi các yêu cầu dịch vụ.

A:   Người dùng hoàn toàn có thể mời Khách hàng hoặc các Nhà cung cấp dịch vụ mới chưa sử dụng SWYFT kết nối với họ thông qua các bước sau:

BƯỚC 1 - Sử dụng địa chỉ email của bên Khách hàng hoặc bên Nhà cung cấp dịch vụ mới chưa sử dụng SWYFT để mời họ kết nối.

BƯỚC 2 - Chọn "Customer HQ" hoặc "Service Partner"

BƯỚC 3 - Nhấp vào "Invite Customer" hoặc "Invite Service Partner"

A:  "Quản lý hợp đồng" là một chức năng miễn phí nơi Khách hàng và Nhà cung cấp dịch vụ có thể nhập thông tin chi tiết về các thỏa thuận dịch vụ của họ trên SWYFT.

Câu hỏi từ phía khách hàng

A:  Định nghĩa về mức độ nghiêm trọng của các yêu cầu dịch vụ phụ thuộc vào thỏa thuận dịch vụ giữa Khách hàng và Nhà cung cấp dịch vụ.

A: Sau khi nhận được yêu cầu dịch vụ được phân bổ từ Quản lý phía cung cấp dịch vụ, các Kỹ sư dịch vụ kỹ thuật cần phải xác nhận giao dịch trong vòng 5 phút. Nếu không, yêu cầu đó sẽ được phân bổ lại cho một kỹ sư khác nhằm đảm bảo rằng các vấn đề phát sinh từ phía khách hàng sẽ được giải quyết trong khoảng thời gian sớm nhất. 

Câu hỏi từ phía kỹ sư dịch vụ kỹ thuật

A:  Các kỹ sư dịch vụ kỹ thuật cần cập nhật trạng thái của họ trong mục “Settings”. SWYFT Engineer không bao gồm chức năng cập nhật tự động trạng thái hoạt động của kỹ sư.

A:  Các kỹ sư dịch vụ kỹ thuật có thể đính kèm bản cứng nhật ký tác vụ của họ sau khi giao dịch hoàn thành.

Đăng ký tài khoản sử dụng