Cena Siemens

Prestižní ocenění a vysoká finanční odměna

  

Vítězové Ceny Wernera von Siemense 2019

Nechte se inspirovat nejnovějšími příběhy a pracemi výherců našeho významného ocenění, které vybírají největší kapacity vědeckého a technického světa.

Věříme, že zpětná vazba je důležitá. Protože letošní počet přihlášených byl rekordní a opravdu skvělých prací velký počet, tito autoři prací se umístili vždy v top pracech po určených vítězích (řazení je náhodné, již nebylo určeno pořadí).

Nejlepší diplomové práce

Jméno a pracoviště
 • Mgr. Michaela Černeková - UK
 • Ing. Tomáš Kiška - VŠB-TUO
 • Ing. Alena Ronzová - UTB
 • Ing. Markéta Tesařová - VUT
 • Ing. Radek Tománek - VUT
 • Mgr. Lukáš Vacek - UK
 • Mgr. Michal Vašina - MUNI
 • Ing. Tomáš Kracík - VŠCHT
Název práce
 • Modelling Binding of Insulin Variants toward Insulin Receptor Based on Recent Structural Breakthroughs
 • Cesium promoted Co3O4 catalyst deposited on ceramic foam support for nitrous oxide decomposition
 • Radioabsorbéry na bázi magnetoreologických elastomerů
 • Implementation of industrial X–ray computed microtomography in developmental biology
 • Bezdrátový přenos výkonu 20 kW
 • Numerical solution of traffic flow models
 • High-throughput characterization of novel biocatalysts by using microfluidics
 • Extraction of lactic acid from aqueous solutions at high pH value using supported liquid membrane equipment

Nejlepší disertační práce

Jméno a pracoviště
 • RNDr. Markéta Bocková, Ph.D. - UK
 • Ing. Matěj Božik, Ph.D. - ČZU
 • Ing. Ondřej Fišer, Ph.D. - ČVUT
 • RNDr. Jan Havlík, Ph.D. - AV ČR
 • Mgr. Pavlína Janovská, Ph.D. - MUNI
 • Mgr. Rudolf Kupčík, Ph.D. - UPCE
 • RNDr. Lenka Loukotová, Ph.D. - UK & AV ČR
 • Ing. Michal Uřičář, Ph.D. - ČVUT
 • Mgr. Radek Žouželka, Ph.D. - VŠCHT & AV ČR
 • Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. - VŠB - TUO
Název práce
 • Multifunctional biomolecular assemblies for parallelized analysis of biomolecular interactions
 • Využití přírodních látek při skladování zemědělských produktů
 • Microwave Hyperthermia for Treatment of Head and Neck Tumors Controlled by Non-invasive Temperature
 • Design and synthesis of surface architectures on fluorescent nanodiamonds
 • The Role of Migration in the Pathogenesis of Chronic Lymphocytic Leukemia
 • New materials and techniques for separation and analysis of clinically important proteins
 • Novel hybrid polysaccharide-based polymers for biomedicine
 • Multi-view Facial Landmark Detection
 • Nanostrukturní systémy pro efektivní degradaci polutantů životního prostředí
 • Výzkum vlivu dokončovacích operací na modifikaci užitných vlastností součástí vyrobených aditivní technologií

Nejlepší absolvenstké práce zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0

Jméno a pracoviště
 • Ing. Karel Durkota, Ph.D - ČVUT
 • Ing. Tomáš Froněk - ČVUT
 • Ing. Zdeněk Hájíček, Ph.D. - ZČU
 • Ing. Michal Lom, Ph.D. - ČVUT
 • Mgr. Stanislav Murín - MUNI
 • Ing. Martin Nečas - ČVUT
 • Ing. Matej Pčolka, Ph.D. - ČVUT & AV ČR
 • Ing. Tomáš Sýkora - VUT
 • Ing. Jiří Zemánek, Ph.D. - ČVUT
 • Ing. Eva Žačeková, Ph.d - ČVUT
Název práce
 • Game Theoretic Approach to Security Configuration Problems
 • Energy transparent manufacturing
 • Využití virtuálního prototypingu v průběhu vývoje obráběcích strojů
 • Modeing of Smart Cities Using Multi-agent Systems
 • Scheduling of mobile robots using constraint programming
 • Návrh automatizace procesu kontroly kvality
 • Numerical Aspects of Optimal Control Design for Nonlinear Systems
 • Konstrukce a programové vybavení transportních entit pro testbed Průmysl 4.0
 • Distribuovaná manipulace pomocí řízení fyzikálních polí tvořených maticemi aktuátorů
 • Identification for Model Predictive Control under Closed-loop Conditions

Vítězové 2018

Vítězové 2017

Vítězové 2016

Vítězové 2015

Vítězové 2014

Vítězové 2013

Vítězové 2012