Smart Grid og energiautomatisering

Danmarks energiforsyning skal være grønnere, men det kræver et intelligent og fleksibelt elnet, der kan forudsige ændringer, afværge svigt og reducere tabet af elektricitet på vej til forbrugeren – alt sammen for at skabe en mere omkostningseffektiv, pålidelig og i sidste ende mere bæredygtig energiforsyning. 

Hos Siemens udvikler vi hardware- og software-løsninger, der understøtter ambitionen om bæredygtig energiforsyning og energiautomatisering, og som hjælper netoperatører og forsyningsvirksomheder med styring, regulering og overvågning af elnettet.

Portefølje

Løsninger til digitalisering, kontrol og beskyttelse af elnettet

Overvågning og beskyttelse af elnettet er afgørende for, om vi lykkes med at automatisere energiforsyningen. Derfor er der brug for systemer og komponenter, der hjælper med at kontrollere og beskytte elnettet.

Tilmeld dig vores globale nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev deler vi løbende spændende produktnyheder og insights fra branchen. 

Globale nyhedsbrev for Digital Grid

Tilmeld

Spændingskvalitet

Løsninger til spændingskvalitet

Spændingskvalitet har stor betydning for både forsyningsselskaber og produktionsvirksomheder, og selv små udsving kan få stor økonomisk betydning. Derfor er det vigtigt, at netoperatører har mulighed for at spore anormaliteter og trends i elnettet.

Spændingskvalitet skal løbende måles og analyseres med henblik på at opdage forstyrrelser i elnettet. Med det rigtige monitoreringssoftware får netoperatører og forsyningsvirksomheder mulighed for at indsamle information og detektere spændingsproblemer. Det er med til at sikre en pålidelig drift og overholdelses af diverse standarder for energiforsyning, herunder EN 50160. 

 

Siemens tilbyder en omfattende portefølje til registrering af spændingskvalitet, fejloptagelse, netværksovervågning mv. 

Hvad er spændingskvalitet?

Spændingskvalitet (power quality) er et udtryk for, i hvilken grad systemet understøtter pålidelig elforsyning. I et ideelt elnet vil spændingen være konstant, men i virkeligheden er det ikke altid tilfældet - blandt andet som følge af svingninger fra vedvarende energiproduktion eller store energiforbrugere. Derfor er det vigtigt løbende at måle spændingen for at sikre, at det overholder de fastsatte standarder for spændingskvalitet, nærmere betegnet EN 50160. 

DSO-boks

Specialdesignet løsning til kontrol og automatisering af danske kompaktstationer

For at sikre optimal udnyttelse af elnettet er det essentielt at minimere nedetiden. Derfor har vi udviklet DSO-boksen.

DSO-boksen er en pakkeløsning, der hjælper danske netoperatører og forsyningsvirksomheder med at overvåge og styre distributionsnettet med henblik på at afkorte strømafbrud og sikre den bedst mulige forsyningssikkerhed.

 

DSO-boksen har et kompakt design, er loT-kompatibel og kan anvendes til både eksisterende og nye netstationer. Den består af gennemtestede komponenter med integreret webserver til engineering, diagnose og test  og så lever den op til IEC 62351-standarden for cybersikkerhed.

Smart grid teknologi

Microgrids og smart grids til lokal energiforsyning

Flere og flere netoperatører bruger smart grid teknologi til at producere og styre den strøm, de har brug for lokalt, på en grøn og billig måde. Det gælder blandt andet microgrids, der er små systemer, der er designet til at distribuere og kontrollere energiforsyningen til universiteter, kontorer og produktionsfaciliteter eller til mindre byer. Microgrids er især ideelle til forsyning i øde områder eller til øer, da de både kan fungere selvstændigt eller som en del af det centrale elnet.

 

Siemens har en bred portefølje af produkter og løsninger til at bygge microgrids af enhver slags og størrelse, og vi hjælper dig med rådgivning fra start til slut.

Smart grid er et populært udtryk for fremtidens intelligente elnet. Helt konkret er smart grid et decentralt og selvstændigt elnet, der er baseret på digital kommunikation, og som automatisk registrerer og reagerer på ændringer i forbrug og forsyning, så balancen opretholdes. Smart grids er med til at gøre energiforsyningen mere effektiv, pålidelig og sikker.

 

I takt med den stigende energiproduktion fra vind og sol er smart grids ligeledes med til at facilitere den grønne omstilling og er en del af regeringens plan for det intelligente elnet. 

Webinar

Se webinar om microgrids

Er du interesseret i intelligente teknologier, der hjælper med at integrere og lagre vedvarende energikilder i elnettet og muliggør, at energien bliver brugt tættere på, hvor den bliver produceret? 

Dette webinar er for dig, der enten arbejder med planlægning og drift af solcelleparker, eller dig, der repræsenterer store energiforbrugere, som har visioner om at samle energiforbrug og -produktion ét sted. 

IoT til energisektoren

Den digitale substation

Internet of Things (loT) giver mulighed for at håndtere store mængder data på en sikker og pålidelig måde. For netoperatører betyder det, at de får adgang til værdifuld information i loT-platforme som MindSphere – informationer, som i sidste ende kan forbedre systemets pålidelighed, sikkerhed og effektivitet. Hos Siemens tilbyder vi løsninger, der forbinder automatiserede energisystemer til loT. Herunder kan du læse mere om dem.

Transformerstationer er selve kernen i elnettet. Derfor er digitalisering af transformerstationerne også et stort skridt i retning mod et nyt og automatiseret elnet. Digitale transformerstationer er mere omkostningseffektive, både i planlægningsfasen og i selve den operationelle drift – og så er de med til at sikre en mere pålidelig og bæredygtig energiforsyning. 

 

Der er flere fordele ved at digitalisere transformerstationer. Læs mere under Grid Diagnostic Suite, SIPROTEC Digital Twin og digitalisering på procesniveau.

Hvorfor prioritere cybersikkerhed i energisektoren?

Smart grids, fjernaflæsning og andre digitaliseringsinitiativer kan være med til at gøre energiforsyningen mere stabil og pålidelig. Men hvis der ikke samtidig investeres i sikkerheden, bliver elnettet sårbart overfor hackerangreb og trusler. Derfor er det essentielt at arbejde for at forbedre cybersikkerheden i elnettet.

 

Rapporter fra Center for Cybersikkerhed viser, at der er en alvorlig trussel fra både cyberspionage og cyberkriminalitet mod den danske energisektor. Når man arbejder med digital transformation i energisektoren er det derfor vigtigt, at man sørger for et højt niveau af cybersikkerhed.

Cybersecurity indbygget i komponenter og systemer

Hos Siemens starter arbejdet med cybersikkerhed allerede den dag, vi begynder at udvikle et nyt produkt. Vi arbejder på at udvikle produkter og systemer med et højt niveau af cybersecurity, og derudover håndterer vores Siemens productCERT team samtidig de mange trusler, der påvirker vores produkter, løsninger og infrastruktur.

 

Vi sikrer løbende, at vores produkter lever op til både danske og internationale sikkerhedsstandarder, lige fra BDEW til IEC 62443, IEC 62351 og NERC CIP. Vores produkter har et grundlæggende solidt sikkerhedsdesign, der sørger for, at du er beskyttet og forberedt på hackerangreb i hele produktets levetid.

Kurser og uddannelse

Siemens Power Academy tilbyder en række forskellige kurser inden for energidistribution og forsyning. Kurserne kan både tages online eller på et af vores 31 kursuscentre rundt om i verden.

Kontakt

Har du spørgsmål om energiautomatisering, smart grid teknologi eller brug for rådgivning? 

Så tøv ikke med at kontakte os.